EXJT BLOG

Mindenkinek Jehova Tanúiról

HTML doboz

Leírás

Minden éremnek két oldala van... Jehova Tanúi szervezetének is. Mi ennek a vallási közösségnek a kevésbé ismert oldalával foglalkozunk, hogy lehetőleg minél több embernek segítsünk egy objektív nézőpont kialakításában. Ha Jehova Tanúja vagy, ne félj, hiszen rengeteg Tanú olvassa még rajtad kívül az oldalt! Például vének, kisegítőszolgák, bételesek és persze a legtöbben, akik átlagos Tanúk. A névtelenségnek köszönhetően itt szabadon kérdezhetsz, cáfolhatsz és hozzászólhatsz, de szépen kérünk, előtte olvasd el a témakörrel foglalkozó régebbi cikkeket és kommenteket! Soha ne feledd:

"Nemcsak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól." -
Az igazság, mely örök élethez vezet, (WTBTS, 1968) 2. fejezet 5. bek.

Flying-brain 2.jpg

Jehova Tanúi történelme:

Raymond Franz a vezetőtestület egykori tagjának könyve:

crisis-conscience-ray-franz_hun.png

Don Cameron Egy elgondolás rabjai:

don-cameron-elgondolas-rabjai-coaccover.jpg

Utolsó kommentek

Ide küldd:

writing_01.png

columba [kukac] freemail [pont] hu

k [pont] johnny [pont] joker [kukac] gmail [pont] com

Ha szeretnéd megosztani - névtelenül is -, a kérdésed, történeted, tapasztalatod, véleményed, cikked, tanulmányod vagy javaslatod, akkor bátran írd meg a fenti címre, vagy írd meg közvetlenül az oldalon (regisztráció nélkül is!!!), itt:

>> GYORSBEKÜLDŐ <<

Mindenféle

Gyakran használt bibliaversek

2Mó 33:20 | Zs 146:4 | Pl 4:18 | Pl 8:22 | Pr 9:5 | Ézs 44:24 | Ez 18:4 | Dá 7:13, 14 | Mt 5:5 | Mt 6:7 | Mt 11:11 | Mt 24:14 | Mt 24:36 | Mt 24:45-47 | Mk 13:32 | Lk 23:43 | Jn 1:1 | Jn 1:18 | Jn 2:19-21 | Jn 4:34 | Jn 6:68, 69 | Jn 10:17, 18 | Jn 14:28 | Jn 17:3 | Jn 17:11 | Jn 20:17 ... | Csel 2:34 | Csel 8:30-31 | ... 1Kor 8:6 | ... Kol 1:16 | ...Héb 1:8 | ...

BLOG FÓRUM

CHAT a jelenlévőkkel

"Ha meg akarod tudni, hogy ki uralkodik fölötted, elég kideríteni, hogy kit nem szabad bírálnod." - Voltaire

„Nekem pedig egészen mellékes, hogy ti vagy egy emberi ítélőszék megvizsgál-e engem. Sőt, magam sem vizsgálom magamat. Mert semmiről sem tudok, ami ellenem szólna. De ez még nem bizonyít igazságosnak, ugyanis Jehova az, aki vizsgál engem.” (1Korintusz 4:3, 4)

"Ha a szervezeten kívül vagy, meghalsz. Ha a szervezeten belül vagy akkor pedig nagyon kell igyekezned, hogy ne halj meg." - Resign

"A legfájóbb kín örömet színlelni." - Márai Sándor

"Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket." - Albert Einstein

"Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek." - Jókai Mór

"A tudatlanságod legmagasabb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem tudsz semmit." - Wayne Dyer

TIPP: A böngésződ típusától függően a Ctrl gombot nyomva tartva a + és - gombokkal nagyíthatod és kicsinyítheted az oldalt, a jobb olvashatóság érdekében.

TIPP: Kérdésekkel taníts, ne kijelentésekkel! Érvelésedben használd a Bibliát és a Tanúk kiadványait is! Vitáidban ne kövess el érvelési hibákat!

TIPP: Ha nem vagy inkognitóban, kérünk oszd meg a cikkeinket a közösségi oldalakon! (Facebook, Twitter, Google+, stb.)

 

Hogyan adományozzak nektek?

Megtekintések száma

Látogatók: 

free counters


Kedves olvasónk, Te mi vagy?

látogató számláló

Indafotó képek

János 17:3

2013.01.07. 16:17 | Ping-Pong | 2 komment

„Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.”

Jehova Tanúi előszeretettel hivatkoznak erre az igeversre, mikor Jézus istenségét vitatják. Ezzel szemben a Szentháromságban hívő keresztények rendszerint rámutatnak: itt az „egyedüli igaz Isten” kifejezésnek nem az Atya és a Fiú szembeállítása a célja, hanem inkább az egyetlen igaz Isten szembeállítása a hamis istenekkel (Jeremiás 10:10-11; 1János 5:20). Ez a vers mindössze azt mondja, hogy „az Atya - egyetlen igaz Isten” (ami megfelel a háromság-hívő keresztény tanításnak), de azt nem mondja, hogy „egyedül az Atya az igaz Isten”, amit csak bele szeretnének magyarázni. A két tétel között világos különbség van.

Nemcsak ezen vers, hanem több más szöveg megértése szempontjából is fontos tudatosítanunk, hogy az „és” (kai) kifejezés az azaz, a „pontosabban mondva” vagy az „illetve” jelentéssel is rendelkezhet. A „kai” kötőszó ilyen értelmű használatát illetően ld. például a Jn 15:8 és 18:35 verseit).

Egyébként olvassunk csak tovább: „részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett” (6. vers) - vagyis a Fiú a Teremtés előtt létezik, és osztozik az idők kezdete előtt az Atya dicsőségében. Még tovább! „Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (11. vers) - vagyis az Atya és a Fiú teljesen egy. És még tovább, ez már nem igényel magyarázatot: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.” (21-23. vers).

A Jn 17:3 éppenséggel nem tagadja, hogy Jézus Isten, noha az önkiüresítés állapotában a Fiú érthető módon nem hangsúlyozta istenségét az imában. De ugyanaz az apostol a levelében (5:20) már így fogalmazta meg ugyanezt: „az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez (hútosz) az igaz Isten és az örök élet.” Mivel az örök élet az 1Jn 1:2 szerint maga Jézus, az itt említett „ez” (hútosz) is ő, nem csupán az Atya. Ebből pedig következik, hogy Jézusról is elmondható, ami az Atyáról, hogy ő az igaz (vagy inkább „a valódi”) Isten (ho aléthinosz theosz). Istent a Fiúban megismerni, abban, akit küldött, az örök élet.

Az Őrtorony Társulatnak igaza van abban, hogy Jehova az egyetlen, akit „Mindenhatónak” neveznek. Éppen ezért hiszik a trinitáriusok, hogy Jézus (is) Jehova. A Jelenések 1:8 versében az „Alfa és az Omegá”-t „Mindenható”-nak nevezik, és ha ezt összevetjük a Jelenések 22:12-13, 20 verseivel, azt találjuk, hogy ez „az Alfa és az Omega” maga Jézus Krisztus. Mivel tudjuk, hogy Jehova Mindenható, és csupán egyetlen Mindenható létezhet, nyilvánvaló, hogy Jézus maga Jehova Isten!

El kell ismernünk, hogy a többes számú héber ‘elohim’ kifejezésről, amelyet „Istennek” szokás fordítani az Ószövetségben, több tudós úgy véli, hogy csupán Isten hatalma „teljességének” kifejezésére szolgál, nem pedig a Szentháromság személyeiről tanúskodik. Bár az elismert tudósok közt itt vita van, a Háromságot nem kizárólag e kifejezés egyéni értelmezése alapján kell elfogadni vagy elvetni, mivel a Háromság tantételének megalapozása ennél sokkal szélesebb.

Jehova Tanúi e szavak alapján vélik úgy, hogy az Atya az egyedüli igaz Isten. Az igevers szerkezete és értelme viszont arra utal, hogy „megismerjenek téged, és Fiadat, Jézus Krisztust, akit elküldtél, hogy az egyedüli igaz Isten legyen.” Az Atyát a Biblia itt az egyedüli igaz Istennek nevezi, de nem azért, hogy kizárja a Fiút és a Szent Szellemet (akik ugyanúgy az egyedüli igaz Isten az Atyával együtt); hanem csak azért, hogy a pogányok hamis isteneit kizárja. A Tanúknak figyelembe kellene venniük, hogy az Isten Fiát, Jézus Krisztust kifejezetten az igaz Istennek nevezi (1János 5:20), mégpedig a görögben is meglévő határozott névelővel, amelyre Jehova Tanúi általában oly nagy hangsúlyt helyeznek.

Amíg Jézus a földön járt, istenségét az emberség ruhája alá rejtette (Fil 2:6-8; János 13:3-20). Jézus a földön még mindig az „egyetlen Isten” vagy „az egyedüli igaz Isten” volt, csakhogy egy új, szolgai szerepben, amelyben az Ő összes erőfeszítése azt a célt szolgálta, hogy az embereket az Atyához mint Istenhez terelje, és ne Önmagához. Megalázta magát, hogy elhárítsa magától az isteni lét dicsőségét a földön, és egyedül az Atyának továbbítsa. Utolsó imájában, a Gecsemáné-kertben Jézus közvetlenül letartóztatása előtt kifejezte, hogy ez az alázatosság nem holmi emberek előtti színjáték volt, hanem igaz, szívből jövő önalárendelés az Atyának. Jézus nem utasította vissza, hogy ő volt „az egyedüli igaz Isten”, hanem az Atyját dicsérte ily módon. A vers után az ima így folytatódik „Én megdicsőítettelek a földön… Most te is dicsőíts meg…”. Jézus nem akarta saját dicsőségét zengeni! Leegyszerűsítve: ha Jézus másokat „embernek” szólított, az nem azt jelenti, hogy ő maga nem volt ember. Jézus nem Maga és az Atya között tett különbséget az „egyedüli igaz Isten” kifejezéssel, hanem az Atya és minden más „úgynevezett isten”, vagyis a bálványok között.. Jézus kortársainak, a rómaiaknak számos versengő istenük volt, és Jézus az Atyát e bálványoknak helyezte elébe.

A leggyorsabb módja Jehova Tanúi János 17:3-ról alkotott hibás értelmezésének kimutatására az Efézus 4:4-6 verseinek vizsgálata. („egy Istenünk van, az Atya, és egy Urunk, Jézus”) Ha az Atya „Egy Isten” címe kizárná Jézust az istenségből, akkor Jézus „Egy Úr” címe ugyanúgy kizárná az Atyát Úr voltából. De tudjuk, hogy mindkettejük Úr. Másrészt Jehovát nem csupán az egyedüli igaz Istennek (János 17:3), hanem az „Egyetlen Megmentőnek” (Ézs 43:11; 45:21; Hós 13:4; Júdás 25), „Egyetlen Királynak” (Zak 14:9) is nevezik. Ha a János 17:3 kizárná Jézust „Igaz Isten” mivoltából, akkor Jézus a Megváltó vagy Király voltából is ki volna zárva. Ezzel szemben Jézust az Egyetlen Tanítónak” (Máté 23:8, 10; Máté 10:24 és János 13:13), „Egyetlen Mesternek” (Júdás 4; 2 Péter 2:1), és „Egyetlen Úrnak” (Júdás 4; Efézus 4:4; 1 Kor. 8:4,6; Máté 6:24) nevezik. Ha a János 17:3 alapján kizárnánk Jézust igaz Isten voltából, akkor az Atyát is ki kellene zárnunk a mi Tanítónk, Mesterünk vagy Urunk szerepéből.

Vajon alkalmazható-e a kizárólagosságra utaló „egyetlen” szó egy személlyel kapcsolatban? Számos szentírási passzusban előfordul ilyen beszédmód: „Hogy megtudják, hogy te [azaz az Atya] vagy az egyetlen igaz Isten.” (János 17:3); „Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya.” (Máté 11:27);

Mindezen verseket úgy kell értelmeznünk, hogy azok nem a Háromság egyéb személyeit zárják ki, hanem csupán más természeteket. Így a „senki más” nem azt jelenti, hogy egy másik személy sem, hanem inkább, hogy egy másik természet sem. Így amikor az „egyetlen” szót az isteni személyekre alkalmazzák, az a többi személyt nem zárja ki – hiszen mindannyian egyek az egyetlen isteni valóság egysége által. Ez persze csak azokra az állítmányokra igaz, amelyek a személyekre a közös isteni lényegükre nézve mondhatók. Így a Szentháromság minden egyes Személye ismeri a többi személyt, mindenható, szentséges stb.

Viszont más tulajdonságok nem a közös lényeg alapján állíthatók a személyekről, hanem a viszonyaik alapján. Például: az Atya egyedül „nem-született”; a Fiú egyedül „született”; egyedül a Szellem „származik az Atyától”.

Végül pedig rá kell mutatnunk, hogy a Fiú személyének néhány tulajdonsága nem istensége, hanem embersége tekintetében mondható el Róla. Így egyedül a Fiú öltött testet; egyedül a Fiú halt meg; egyedül a Fiú fog eljönni újra, és így tovább. Akiknek további érvekre volna szüksége az őrtornyos-ariánus értelmezés cáfolatához, a következő angol nyelvű cikket tudjuk ajánlani:

A bejegyzés trackback címe:

https://jehovatanui.blog.hu/api/trackback/id/tr25003344

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: 1Korintusz 8:6 2013.01.07. 16:23:52

„…számunkra valójában egy Isten van, az Atya, akiből van minden, és mi őérte; és egy Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi őáltala.” Jehova Tanúi ezt a bibliaverseket is kiragadva értelmezik, és visszaélésszerűen idézgetik. A mondatnak p...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

leslie07 2013.01.08. 07:32:26

Igen, ezek mint tények, amelyeket a Szentírás tartalmaz, de ellentmondanak az Ortorony bálványszervezet sátánpapjai által elsosorban jehova tanúi felé, majd általuk az egész világ felé áraztott hamis tanításnak.

Ezért az Ortorony bálványszervezet UVFerdítésének a készítoi aljas ,de egy ben veszélyes tettet hajtottak végre. A János 17. fejezetében ezeken a helyeken meghamisították a Szentírást.

A János 17: 23-ban az " te énbennem" helyett azt írják, hogy "te pedig velem egységben".

Ugyanez a helyzet a János 15. fejezetének a 4. versében, ahol a "maradjatok én bennem és én tibennetek ......."hanemha én bennem maradtok" helyett az UVFerdítés készítoi így

ferdítenek:Maradjatok egységben velem, és én egységben maradok veletek
"Maradjatok egységben velem"......csak ha egységben maradtok velem.

Ugyanez az helyzet a János 14:10,11-ben.

A Károlyi fordítás szerint e két vers így hagzik:

10
Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.
11
Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem.

Az UVFerdítok ezt a két verset így adják vissza:

10. Nem hiszed, hogy én egységben vagyok az Atyával,, és az Atya egységben van velem?Amiket mondok néktek azt nem saját magamtól szólom, hanem az Atya ,aki egységben marad velem, o viszi véghez a cselekedeteket.
11. Higyjétek el nekem, hogy ,hogy én egységben vagyok az Atyával, és az Atya egységben van velem,ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higyjetek.

Még mielott valaki azzal vádolna az olvasók kozul, hogy ártatlanul vádolom szándékos ferdítéssel ezeken a helyeken az UVFerdítés készítoit, szeretném figyelmébe ajánlani, hogy a ban- ben- jelzoket csak azokon a helyeken változtatták az "egységben lenni vele" kifejezésre, ahol az Atya Isten, az Úr Jézus, valamint a Szentszellem személyérol van szó.

Minden más esetben a Szent Szellemeken kivul
az ORtorony szervezet ferdítoi megengedik, hogy a szellem az illetoben, és ne csak vele egységes nézeten legyen.

Például a tisztátalan, azaz az ordog szellemei esetében. Érdekes módon ott ugyanazokat a benne lenni szavakat nem fordítják az OT szervezet UVFerdítés készítoi egységben lenni vele.

Ime a bizonyíték:

Máté 12:45
Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.

Itt az Úr Jézus arról beszél, hogy a tisztátalan lekek bemennek az emberbe és benne lakoznak. ěrdekes, hogy az UVFerdítok itt megengedik, hogy a szellem emberben lakozzék, mert tisztátalan szellemrol van szó.
Itt nem változtatták meg a BENE lakozik kifejezést egységben voltak vele kifejezésre, mint az az Isten, mint szellem Jézusban lakozása , illetve az Ur Jézusnak, mint Szellemnek az emberben való lakozása lehetoségének a kizárása érdekében tették.

Ugyanez a helyzet a Máté 11:18, a Luk. 7: 33 a János 7:20 , 8: 48 esetében, ahol az UVFerdítok
nem változtatták át a benne van kifejezéseket
az egységben van vele kifejezésekre.

Ez azt bizonyítja, hogy az UVFerdítés készítoi,
szándékosan és csak ott hamisítottak, ahol azt az Ortorony szervezet tanításának az érdeke megkívánta.

Fordításuk LEGYEN ÁTOK!

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.07.31. 15:26:28

Azzal kapcsolatban, hogy Jézus valóban viseli Jehova Isten nevét érdemes figyelmesen elolvasni a fejezet verseit.

A 11-12. versben Jézus két alkalommal is elmondja, hogy az Atya neki adta a "nevét".

"Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!"

"Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás."

Jézus olyannyira nem Mihály arkangyal, hogy a neve is ezt jelenti: "Jehova megszabadít".