EXJT BLOG

Mindenkinek Jehova Tanúiról

HTML doboz

Leírás

Minden éremnek két oldala van... Jehova Tanúi szervezetének is. Mi ennek a vallási közösségnek a kevésbé ismert oldalával foglalkozunk, hogy lehetőleg minél több embernek segítsünk egy objektív nézőpont kialakításában. Ha Jehova Tanúja vagy, ne félj, hiszen rengeteg Tanú olvassa még rajtad kívül az oldalt! Például vének, kisegítőszolgák, bételesek és persze a legtöbben, akik átlagos Tanúk. A névtelenségnek köszönhetően itt szabadon kérdezhetsz, cáfolhatsz és hozzászólhatsz, de szépen kérünk, előtte olvasd el a témakörrel foglalkozó régebbi cikkeket és kommenteket! Soha ne feledd:

"Nemcsak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól." -
Az igazság, mely örök élethez vezet, (WTBTS, 1968) 2. fejezet 5. bek.

Flying-brain 2.jpg

Jehova Tanúi történelme:

Raymond Franz a vezetőtestület egykori tagjának könyve:

crisis-conscience-ray-franz_hun.png

Don Cameron Egy elgondolás rabjai:

don-cameron-elgondolas-rabjai-coaccover.jpg

Utolsó kommentek

Ide küldd:

writing_01.png

columba [kukac] freemail [pont] hu

k [pont] johnny [pont] joker [kukac] gmail [pont] com

Ha szeretnéd megosztani - névtelenül is -, a kérdésed, történeted, tapasztalatod, véleményed, cikked, tanulmányod vagy javaslatod, akkor bátran írd meg a fenti címre, vagy írd meg közvetlenül az oldalon (regisztráció nélkül is!!!), itt:

>> GYORSBEKÜLDŐ <<

Mindenféle

Gyakran használt bibliaversek

2Mó 33:20 | Zs 146:4 | Pl 4:18 | Pl 8:22 | Pr 9:5 | Ézs 44:24 | Ez 18:4 | Dá 7:13, 14 | Mt 5:5 | Mt 6:7 | Mt 11:11 | Mt 24:14 | Mt 24:36 | Mt 24:45-47 | Mk 13:32 | Lk 23:43 | Jn 1:1 | Jn 1:18 | Jn 2:19-21 | Jn 4:34 | Jn 6:68, 69 | Jn 10:17, 18 | Jn 14:28 | Jn 17:3 | Jn 17:11 | Jn 20:17 ... | Csel 2:34 | Csel 8:30-31 | ... 1Kor 8:6 | ... Kol 1:16 | ...Héb 1:8 | ...

BLOG FÓRUM

CHAT a jelenlévőkkel

"Ha meg akarod tudni, hogy ki uralkodik fölötted, elég kideríteni, hogy kit nem szabad bírálnod." - Voltaire

„Nekem pedig egészen mellékes, hogy ti vagy egy emberi ítélőszék megvizsgál-e engem. Sőt, magam sem vizsgálom magamat. Mert semmiről sem tudok, ami ellenem szólna. De ez még nem bizonyít igazságosnak, ugyanis Jehova az, aki vizsgál engem.” (1Korintusz 4:3, 4)

"Ha a szervezeten kívül vagy, meghalsz. Ha a szervezeten belül vagy akkor pedig nagyon kell igyekezned, hogy ne halj meg." - Resign

"A legfájóbb kín örömet színlelni." - Márai Sándor

"Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket." - Albert Einstein

"Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek." - Jókai Mór

"A tudatlanságod legmagasabb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem tudsz semmit." - Wayne Dyer

TIPP: A böngésződ típusától függően a Ctrl gombot nyomva tartva a + és - gombokkal nagyíthatod és kicsinyítheted az oldalt, a jobb olvashatóság érdekében.

TIPP: Kérdésekkel taníts, ne kijelentésekkel! Érvelésedben használd a Bibliát és a Tanúk kiadványait is! Vitáidban ne kövess el érvelési hibákat!

TIPP: Ha nem vagy inkognitóban, kérünk oszd meg a cikkeinket a közösségi oldalakon! (Facebook, Twitter, Google+, stb.)

 

Hogyan adományozzak nektek?

Megtekintések száma

Látogatók: 

free counters


Kedves olvasónk, Te mi vagy?

látogató számláló

Indafotó képek

János 14:28

2013.01.06. 20:10 | Ping-Pong | Szólj hozzá!

„Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb [meizōn] nálam.”

Ez Jehova Tanúi egyik kedvenc kiragadva idézgetett bibliaverse, az„parádés” vers, amelyet Jézus teremtettsége és angyal-volta mellett felhoznak. De valóban Jézus valóságos istensége ellen szól? A háromságtan vallja, hogy a Fiú egyenlő az Atyával istenség szerint: kisebb az Atyánál emberiség szerint. A Fiú emberként valóban „kisebb” volt az Atyánál, és mint Messiás, mint ember, az őt küldő Istentől való teljes függőségben élt. Azonban Jézust a Szentírás több alkalommal világosan ISTENnek nevezi, és olyan tulajdonságokat tulajdonít neki, amelyet csak a valóságos Isten birtokolhat, ezért a Szentírás szerint egy isteni valóságot birtokol az Atyával, egy Isten ővele, és e tekintetben egyenlő. Ezt az értelmezést nem zárja ki a János 14:28 sem, aminek röviden megfogalmazva két oka van:

  1. A Fiú (ellentétben az Atyával) emberré lett, és mint ember, embersége tekintetében csakugyan nevezheti az Atyaistent hozzá képest lényegileg magasabbrendűnek, Istenének, akit maga is imád stb. Ez nem zárja ki, hogy egyúttal Isten is legyen.
  2. Az Atya nem istenségében, hanem atyaságában nagyobb a Fiúnál, mert írva van: Jézusban lakozik az istenség egész teljessége testileg. (Hát miféle isteni természetbeli teljesség az, aminél van nagyobb vagy bővebb?) Másrészt Jézus Fiú volt, és mint ilyen, eleve engedelmes az Atyának (noha istenségére nézve egyforma volt ővele). Ettől az engedelmességből indíttatva lett emberré (mert nem tartozott vele senkinek, még az Atyának sem), és mint ember, saját bőrén tanulta meg az engedelmességet egy új szempontból: teremtményként. Ez a másik ok, aminél fogva elismerhette, hogy kisebb az Atyánál.

A szövegösszefüggés világossá teszi, hogy itt az Atya és a Fiú közötti, Szentháromságon belüli cselekvésről van szó: Jézus az Atyától való jöveteléről és a hozzá való visszatéréséről szól. Az Atya nagyobb, hiszen tőle indul ki minden Szentháromságon belüli cselekvés, mert ő az, aki a Fiút és a Szentlelket küldi. Az Atya, Fiú, Szentlélek egységét, továbbá a Fiú és a Szentlélek Atya általi küldését János evangéliumának egész 14. fejezete különösen is hangsúlyozza. Ezért ez a mondat: „Az Atya nagyobb nálam” csak Jézusnak az ugyanebben a fejezetben szereplő kijelentése (9. v.) és más hasonlók alapján helyezhető el megfelelően: „Aki engem lát, látja az Atyát”. A Fiú Atyának való alárendelése, megüresítése földi létmódjának idejére nem szünteti meg istenségét. Minőségileg Isten volt, testben kinyilatkoztatva, míg emberként mennyiségileg korlátozott volt.

A szövegben arról van szó, hogy az apostoloknak örülniük kell azon, hogy Jézus az Atyához megy, ezt pedig azzal indokolja, hogy az Atya nagyobb nála. Nagyobb, nem az isteni természet szerint, melyben az Atya, Fiú és Szentlélek egy és oszthatatlan, hanem emberi természete szerint. Jézus, emberi természetét tekintve, kisebb az Atyánál. Vagyis emberként csakugyan kisebb nála. Az apostoloknak több okuk van örülni, mint szomorkodni Jézus távozása miatt, mert föltámasztásával az Atya megdicsőíti emberi természetét. A vers értelme, hogy: Én elmenetemről és visszajövetemről szólottam hozzátok. Az első miatt szomorkodtok; de ha az én boldogságomat, mely a tietekkel egybe van kötve, szem előtt tartanátok, örülnétek azon; mert az Atya, kihez én megyek, nagyobb nálamnál, s ő nekem a nagyobbat, a megdicsőülést, az alacsony sorsból a dicsőbb állapotba jutást adja meg, minek rátok nézve is a legörvendetesebb következése lesz. Krisztus itt úgy beszél magáról, mint ember, mert elmeneteléről szól. Mint isteni Ige az Atya dicsőségét soha sem hagyta el, s az Igének az Atyához való menetéről szó sem lehet. Azonban e szavak: „az Atya nagyobb nálamnál“ Jézus Krisztus isteni természetével is összeegyeztethetők; mert az Atya valóban nagyobb, mint a Fiú, nem természeténél és méltóságánál fogva, hanem amennyiben a Fiú az Atyától született.

Az arianizmustól befolyásolt szekták tévesen magyarázzák ezt a tant, amikor Jézus istenségét a Jn 14:28-cal („…az Atya nagyobb nálam”)  hozzák kapcsolatba, mintha Jézus kisebb lett volna lényegben, mint az Atyaisten; alacsonyabb rangú; vagy akár teremtett létező. Ám a Szentírás azt is tanítja, hogy bizonyos értelemben az Atya is „kap” valamit a Fiútól (pl. Jn 16:15, 23.)

Van egy fontos oka annak, hogy Jézus (amikor az Atyával való kapcsolatát jellemezte) miért választotta a meizon kifejezés használatát, amelyet „nagyobb”-nak fordítanak, a kreitton kifejezés használata helyett, amely „kiválóbb”-at jelent. A meizon egy magasabb pozíciót jelöl, míg a kreitton egy magasabb rendű, kiválóbb természetet jelöl. E két szó közötti különbség megfigyelhető a János 14:12 versben, ahol azt olvashatjuk, hogy a hívők „nagyobb” (meizon) tetteket fognak véghez vinni, mint Jézus. Mivel tudjuk, hogy ez a vers nem arra utal, hogy mi Jézusénál „nagyobb” tetteket fogunk végrehajtani, világos a szövegkörnyezetből, hogy Jézus ugyanezt a szót használta, amikor az Atya (aki a mennyben volt) helyzetére utalt, szemben Jézus helyzetével (aki ekkor itt, a földön volt).

Az effajta viszonynak egy modern szemléltetése ismerhető fel az Őrtorony saját tekintélystruktúrájának elemzésekor: Egy elnöklő felvigyázóról elmondható, hogy „nagyobb”, mint egy vén. Mégis e kijelentéssel nem azt sejteti valaki, hogy a vén alacsonyabb rendű/természetű a felvigyázónál, hanem inkább, hogy a felvigyázó hatásköre „nagyobb”, mint a vén hatásköre. Ugyanígy, csupán Jézus emberi természete az amelyről az Atyával kapcsolatban kijelenthető, hogy „nagyobb”, mint Ő. Azonban ezt a hasonlatot nem lehet használni Jézus és az angyalok közötti kapcsolatra, mivel a Héberek 1:4 versében a másik kifejezést találjuk (kreitton, „kitűnőbb”-nek fordítják), annak bemutatására alkalmazva, hogy Jézus „nagyobb” az angyaloknál az Ő természeténél fogva. Az angyalok és Isten nem csak rangban különböznek, hanem természetükben, lényegükben. A lényegi különbségből fakad a rangbeli különbség.

Az Atya helyzete tekintetében „nagyobb” a megtestesült Krisztusnál, mivel Krisztus embersége teremtett valóság, noha istenségénél fogva az Atyával egyenlő. Helyzete különbözött az Atyaistenétől, nem a természete. Jézus nagyobbnak mondta az Atyát, nem azért mert ő nem Isten, hanem mivel Jézus ember is volt, és emberként alacsonyabb helyzetben volt.

A Héberek 2:9 szerint Jézus egy időre „alacsonyabbá tétetett az angyaloknál” a megtestesülésekor.

Máté 11:11 szerint soha egy ember sem volt „nagyobb Keresztelő Jánosnál, de az egek királyságában a kisebb is nagyobb nála.” Ez azt jelentené, hogy Jánosnak nincs emberi természete? Ez azt jelenti, hogy a mennyekben lévőknek, akik nagyobbak, mint János, más/különböző természetük van? Ha Keresztelő János a legnagyobb ember, aki valaha élt és Jézus csupán egy ember volt, ez azt jelenti, hogy Keresztelő János nagyobb volt, mint Jézus, abban az értelemben, hogy magasabb rendű nála természetben? Ez azt jelenti, hogy Jézus és János nem birtokolhatták mindketten az emberi természetet?

A Galácia 4:4 szerint Krisztus a Törvény alatt állt. Ennélfogva emberként alacsonyabb helyzetben volt, mint az Atya, de nem különbözött tőle isteni természet tekintetében. Ugyanez a magyarázata, hogy miért növekedett bölcsességben, termetben (Lukács 2:52).

Összehasonlításképpen, egy férj a család feje, míg a feleség nem. Bár a helyzetük különböző, a férfi nagyobb hatalommal rendelkezik, miközben a természetük azonos. Bibliailag a férj magasabb helyzetet és tekintélyt élvez, mint a felesége. De nem különbözik tőle természetben, és nem kiválóbb, magasabb rendű nála. Ugyanúgy az emberi természetet osztják, és közösen dolgoznak a szeretet által. Így van ez Jézus esetében is. Az Ő természete azonos az Atyáéval, azonban az Atya küldte el (János 6:44) és alacsonyabb pozícióban volt a megtestesülés következtében, és a Törvény alatt állt.

A Filippi 2:5-8 szerint Jézus „megüresítette magát, rabszolgai formát öltött, és emberekhez lett hasonlóvá…”

Ezt írja az Athanasziosz hitvallás:

"...mi Urunk Jézus Krisztus, Istennek Fia, egyenlően Isten és ember; Isten, aki az Atya lényéből örök idő előtt született: és ember, aki anya lényegéből időben született. Tökéletes Isten: tökéletes ember, aki értelmes lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával istenség szerint kisebb az Atyánál emberiség szerint. Aki noha Isten és ember, mindazáltal nem kettő, hanem egy Krisztus."

Jézusnak kétféle természete volt. Jézus soha nem tagadta, hogy Isten. Pusztán elismerte a tényt, hogy ember is volt, és alávetette magát Isten törvényeinek, és így váltotta meg azokat, akik a törvény alatt álltak, nevezetesen a bűnösöket (Galácia 4:4-5). Jézus Isten és ember is volt egyszerre. Emberként alacsonyabb helyzetben volt, mint az Atya. Hozzáadott az emberi természet (Kolosszé 2:9). Emberré lett, hogy meghaljon az emberekért.

Minthogy Jézus Krisztus valóságos Isten és egyben valóságos ember, két sor állítmány jelenthető ki róla: isteni és emberi állítmányok sora. Krisztus tehát mint ember (az az ember, aki egyben Isten) kisebb az Atyánál. De a szentháromsági vonatkozásokban is lehet helye az Üdvözítő ama kijelentésének. Egyrészt ugyanis a titok közlésében a kinyilatkoztatás az Atyának bizonyos felsőbbséget tulajdonít (per appropriationem), amennyiben általában őt nevezi Istennek. Továbbá: minthogy az Atya nemzetlen elv, a Fiú pedig született (de nem teremtetett!), eredet (nem természet és lényeg) tekintetében fönnáll egy szentháromsági egymásután, és így az emberi fölfogás- és kifejezésmód szerint analógiásan lehet bizonyos értelemben alárendelésről szó. Vagyis a) Jézus Krisztus valóságos ember, tehát mindazt mondhatta és tehette mint ember. b) A szentháromsági eredés címén a Fiú az Atyával szemben fogalmi függésben van, és ez elégséges logikai alapot szolgáltat arra a beszédmódra, hogy a Fiú az Atya után következik, és alája van rendelve, továbbá az Atya a Szentháromság forrása, ezért kiválólag neki lehet tulajdonítani (de nem kisajátítani a Fiúval és a Szentlélekkel szemben) az Isten nevet.

További olvasnivalók angol nyelven:

A bejegyzés trackback címe:

https://jehovatanui.blog.hu/api/trackback/id/tr975001976

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.