EXJT BLOG

Mindenkinek Jehova Tanúiról

HTML doboz

Leírás

Minden éremnek két oldala van... Jehova Tanúi szervezetének is. Mi ennek a vallási közösségnek a kevésbé ismert oldalával foglalkozunk, hogy lehetőleg minél több embernek segítsünk egy objektív nézőpont kialakításában. Ha Jehova Tanúja vagy, ne félj, hiszen rengeteg Tanú olvassa még rajtad kívül az oldalt! Például vének, kisegítőszolgák, bételesek és persze a legtöbben, akik átlagos Tanúk. A névtelenségnek köszönhetően itt szabadon kérdezhetsz, cáfolhatsz és hozzászólhatsz, de szépen kérünk, előtte olvasd el a témakörrel foglalkozó régebbi cikkeket és kommenteket! Soha ne feledd:

"Nemcsak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól." -
Az igazság, mely örök élethez vezet, (WTBTS, 1968) 2. fejezet 5. bek.

Flying-brain 2.jpg

Jehova Tanúi történelme:

Raymond Franz a vezetőtestület egykori tagjának könyve:

crisis-conscience-ray-franz_hun.png

Don Cameron Egy elgondolás rabjai:

don-cameron-elgondolas-rabjai-coaccover.jpg

Utolsó kommentek

Ide küldd:

writing_01.png

columba [kukac] freemail [pont] hu

k [pont] johnny [pont] joker [kukac] gmail [pont] com

Ha szeretnéd megosztani - névtelenül is -, a kérdésed, történeted, tapasztalatod, véleményed, cikked, tanulmányod vagy javaslatod, akkor bátran írd meg a fenti címre, vagy írd meg közvetlenül az oldalon (regisztráció nélkül is!!!), itt:

>> GYORSBEKÜLDŐ <<

Mindenféle

Gyakran használt bibliaversek

2Mó 33:20 | Zs 146:4 | Pl 4:18 | Pl 8:22 | Pr 9:5 | Ézs 44:24 | Ez 18:4 | Dá 7:13, 14 | Mt 5:5 | Mt 6:7 | Mt 11:11 | Mt 24:14 | Mt 24:36 | Mt 24:45-47 | Mk 13:32 | Lk 23:43 | Jn 1:1 | Jn 1:18 | Jn 2:19-21 | Jn 4:34 | Jn 6:68, 69 | Jn 10:17, 18 | Jn 14:28 | Jn 17:3 | Jn 17:11 | Jn 20:17 ... | Csel 2:34 | Csel 8:30-31 | ... 1Kor 8:6 | ... Kol 1:16 | ...Héb 1:8 | ...

BLOG FÓRUM

CHAT a jelenlévőkkel

"Ha meg akarod tudni, hogy ki uralkodik fölötted, elég kideríteni, hogy kit nem szabad bírálnod." - Voltaire

„Nekem pedig egészen mellékes, hogy ti vagy egy emberi ítélőszék megvizsgál-e engem. Sőt, magam sem vizsgálom magamat. Mert semmiről sem tudok, ami ellenem szólna. De ez még nem bizonyít igazságosnak, ugyanis Jehova az, aki vizsgál engem.” (1Korintusz 4:3, 4)

"Ha a szervezeten kívül vagy, meghalsz. Ha a szervezeten belül vagy akkor pedig nagyon kell igyekezned, hogy ne halj meg." - Resign

"A legfájóbb kín örömet színlelni." - Márai Sándor

"Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket." - Albert Einstein

"Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek." - Jókai Mór

"A tudatlanságod legmagasabb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem tudsz semmit." - Wayne Dyer

TIPP: A böngésződ típusától függően a Ctrl gombot nyomva tartva a + és - gombokkal nagyíthatod és kicsinyítheted az oldalt, a jobb olvashatóság érdekében.

TIPP: Kérdésekkel taníts, ne kijelentésekkel! Érvelésedben használd a Bibliát és a Tanúk kiadványait is! Vitáidban ne kövess el érvelési hibákat!

TIPP: Ha nem vagy inkognitóban, kérünk oszd meg a cikkeinket a közösségi oldalakon! (Facebook, Twitter, Google+, stb.)

 

Hogyan adományozzak nektek?

Megtekintések száma

Látogatók: 

free counters


Kedves olvasónk, Te mi vagy?

látogató számláló

Indafotó képek

1Korintusz 8:6

2013.01.03. 19:12 | Ping-Pong | 1 komment

„…számunkra valójában egy Isten van, az Atya, akiből van minden, és mi őérte; és egy Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi őáltala.”

Jehova Tanúi ezt a bibliaverseket is kiragadva értelmezik, és visszaélésszerűen idézgetik. A mondatnak pusztán az első felét nézik, hiszen ebben ha megnézzük két állítás is elhangzik:

  • "...egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik..."
  • "...egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van..."

Itt persze az ariánusok csak a mondat első felét használják (kiragadás!), mint „bizonyítékot” arra, hogy az egyetlen Isten az Atya. De mi van a mondat második felével? „egy Urunk van, Jézus Krisztus”. Akkor, ha a mondat első felében az őrtornyos magyarázat kizárja a Fiút, Jézust mint Istent, akkor ugyanígy a mondat második feléből meg azt kell kiolvasniuk, hogy csak Jézus az Úr, és az Atya nem Úr. Ez így érdekes lenne. Viszont a keresztény tanításba pontosan beleillik, ahogy a másik idézet is, ugyanis pár sorral odébb a Szentírás is jelzi, hogy az Atya és a Fiú egy (Jn 17:11.22; vö. Jn 10:30).  Ez pontosan bemutatja a két személy viszonyát a teremtésben és választja őket külön szerepük szerint. Tehát az a személy, akitől van a teremtés, az Atya, míg az a személy, aki által van a teremtés, az Jézus. Ami azt a sokat hangoztatott érvet illeti, hogy itt az Atya egyedül Isten, Jézus kizárásával, azt válaszolhatjuk, hogy ez esetben Jézus bizonyára egyedül Úr, az Atya kizárásával, ami persze lehetetlen. Ez a szöveg logikájából következik. Egyébként Pál ezeket a bálványistenek némelyek általi így nevezése ellen mondja, s nem Jézus Istennek nevezése ellen, tehát ki sem lehet ez ellen aknázni. De mi tudjuk, hogy a Fiút ugyanúgy kell tisztelni, ahogy az Atyát, azaz ami tisztelet az Atyának jár, az jár a Fiúnak is (Jn 5:23). Egyébként a szöveggel az a gond, hogy a magyarban messze más ez, mint az eredetiben. Ugyanis az „Úr” (gör. Küriosz, héber Adonáj) az a szó, amit a zsidó arra alkalmazott, hogy ne mondja ki Isten szent nevét, a JHVH-t - vagyis amikor a Bibliában Isten neve volt leírva, akkor a zsidó azt így olvasta ki: „az Úr”. Ez a magyar nyelvben nem egyértelmű, mert a magyar másként és sokkal általánosabban használja az „úr” kifejezést. Mindez világos Tamás apostol hitvallásában, amikor így hull térdre Jézus előtt: „Én Uram, én Istenem” (Jn 20:28) - vagyis az „Úr” és az „Isten” jelző a bibliai nyelvben ekvivalens módon alkalmaztatik, az pedig egy szóhasználati sajátosság, hogy az Atya és a Fiú elkülönítése végett elkülönítették őket nyelvileg mint az „Istent” és mint az „Urat”. Mire látunk itt példát? Arra, hogy egy-egy mondat kiszakítása a szövegkörnyezetből és kitépése a teljes Biblia összefüggéseiből rossz értelmezésekre és tarthatatlan álláspontokra vezet. Ez nem jelenti automatikusan, hogy Jézus ne tartozna bele az „egy Isten”-be, ahogyan az Atya bizonyosan beletartozik az „egy Úr”-ba (pl. Mt 11:25; ApCsel 4:29).

Jehova Tanúi úgy hivatkoznak erre az írásszövegre, amiből állítólag az következik, hogy  csak egyedül az Atya az igaz és teljes Isten. A keresztény válasz erre az, hogy őt nevezik Istennek, akiből van minden, mert öröktől fogva tőle eredt, ered és fog eredni a Fiú és a Szent Szellem, bár egy és ugyan az az Isten természetében, szubsztanciájában. És hogy amikor őt egy Isten-nek nevezi (a bibliaíró), ezen szavak által zárja ki a pogányok hamis isteneit, nem a Fiút és a Szent Szellemet, akik azonban egy Isten az Atyával. Ha a két másik személyt kizárjuk, mert az Atyát egy Isten-nek nevezik, ugyanezzel az érveléssel az következne (a vers további olvasatából), hogy mivel Jézus Krisztust egy Úr-nak nevezik, sem a Szent Szellem, sem az Atya nem lehet egy Úr, holott a Szentírás többször fejezi ki az isteni fenségét, az Úr szóval is, és az Isten szóval egyaránt.

Az Atya megkülönböztető megnevezés itt nem a Szentháromság más személyeivel van szembeállítva, nem különíti el őket az istenségtől, de az összes teremtménnyel ellentétben amelyeket Isten teremtett, és amelyek megalkotása mindhárom személynek közösen tulajdonítható a Szentírás további részei alapján, és nem egyedül elkülönítetten az Atyának. Az Atyaisten, első személyként az istenségben és a másik kettő eredete, itt az istenséget jelenti, amely mind a hármat magába foglalja, az Isten megnevezése a Szentírásban néha az Atyának tulajdonítható, kat exochen, vagy kiválólag, mert ő a másik két személy istenségének forrása, ők ezt az Atyával való kapcsolatuk által bírják, így elmondható hogy egy Isten van, az Atya, ám mégis Isten a Fiú is, de ő nem egy másik Isten, hanem az Atya a Fiával és Szent Szellem együtt az egy Isten, nem pedig nélkülük, vagy kizárásukkal az istenségből.

Elég tehát rámutatni, hogy itt Pál az Atyát nem a Fiú rovására (kizárásával) nevezi egyetlen Istennek, hanem a pogány bálványok kizárásával. Hasonlóan ahhoz, ahogy nem az Atya rovására (kizárásával) nevezi a Fiút Úrnak, hanem a pogány bálványok kizárásával. Avagy egy Tanú kész volna aláírni álláspontjának és logikájának azt a következményét, hogy az Atya (illetve Jahve) nem Úr?

Jézus neve is Jahve, így egymaga felséges [Isten], miképpen az Atya is Jahve, és mint ilyen, egymaga felséges [Isten]. Nem egymás rovására Isten az Atya és a Fiú, hanem a pogány bálványok rovására. Ezt maga a szövegkörnyezet mondja:

1Kor 8:5-6
Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, aminthogy van sok isten és sok úr; Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől [van] a mindenség, mi is őbenne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által [van] a mindenség, mi is őáltala."

Egyébként fölöttébb jellemző, hogy JT-i felekezete másutt ezen sok isten és sok úr istenségével akarja elrelativizálni Jézus istenségét. Hol mondja azt az Ige, hogy Jézus nem része az igaz Isten(ség)nek? Pál szerint őbenne lakozik az istenség teljessége testileg (Kol 2:9).

Véssék tehát szépen az ariánusok a fejükbe, hogy ez a szakasz nem Jézus istensége, hanem a bálványok ellen íródott. És ezt a szövegkörnyezettel is igazoltuk. Akiknek további érvekre volna szüksége az őrtornyos-ariánus értelmezés cáfolatához, a következő angol nyelvű cikket tudjuk ajánlani:

http://www.forananswer.org/1Cor/1Cor8_6.htm

A bejegyzés trackback címe:

https://jehovatanui.blog.hu/api/trackback/id/tr474996614

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.07.31. 13:21:54

Jézusról számos helyen írva van, hogy Őáltala teremtette Isten az egész világot, minden általa jött létre (Jn 1,3; 1Kor 8,6; Kol 1,16-17; Zsid 1,2). Különösen az 1Kor 8,6 mutatja be pontosan a két személy viszonyát a teremtésben és választja őket külön szerepük szerint. Az a személy tehát, akitől van a teremtés, az Atya, míg az a személy, aki által van a teremtés, az Jézus.

Ezek után olvassuk el a Róma 11,33-36-ot, ahol Pál apostol Isten bölcsességét dicsőíti. “Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.”

Ezt a Zsid 2,10 is megerősíti, amely egyértelműen Jézus Krisztusról beszél. Az Atya tehát, akitől lett a teremtés, egy Istent alkot Jézussal, aki által lett. A Róma 11,36 az az igehely, ahol a legközelebb jutunk a Szentháromsághoz, ennek fényében lehetetlen Jézusról bármi mást állítani, mint azt, hogy Ő valóban Teremtő Isten. Pál apostol Istent magasztaló sorai hitem szerint a legszebben forrasztják össze az Atya és Jézus Krisztus személyét egyetlen Teremtő Istenné.