EXJT BLOG

Mindenkinek Jehova Tanúiról

HTML doboz

Leírás

Minden éremnek két oldala van... Jehova Tanúi szervezetének is. Mi ennek a vallási közösségnek a kevésbé ismert oldalával foglalkozunk, hogy lehetőleg minél több embernek segítsünk egy objektív nézőpont kialakításában. Ha Jehova Tanúja vagy, ne félj, hiszen rengeteg Tanú olvassa még rajtad kívül az oldalt! Például vének, kisegítőszolgák, bételesek és persze a legtöbben, akik átlagos Tanúk. A névtelenségnek köszönhetően itt szabadon kérdezhetsz, cáfolhatsz és hozzászólhatsz, de szépen kérünk, előtte olvasd el a témakörrel foglalkozó régebbi cikkeket és kommenteket! Soha ne feledd:

"Nemcsak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól." -
Az igazság, mely örök élethez vezet, (WTBTS, 1968) 2. fejezet 5. bek.

Flying-brain 2.jpg

Jehova Tanúi történelme:

A Vezető Testület egykori tagjának könyve:

crisis-conscience-ray-franz_hun.png

Raymond Franz - Lelkiismereti válság

Utolsó kommentek

Ide küldd:

writing_01.png

columba [kukac] freemail [pont] hu

k [pont] johnny [pont] joker [kukac] gmail [pont] com

Ha szeretnéd megosztani - névtelenül is -, a kérdésed, történeted, tapasztalatod, véleményed, cikked, tanulmányod vagy javaslatod, akkor bátran írd meg a fenti címre, vagy írd meg közvetlenül az oldalon (regisztráció nélkül is!!!), itt:

>> GYORSBEKÜLDŐ <<

Mindenféle

Gyakran használt bibliaversek

2Mó 33:20 | Zs 146:4 | Pl 4:18 | Pl 8:22 | Pr 9:5 | Ézs 44:24 | Ez 18:4 | Dá 7:13, 14 | Mt 5:5 | Mt 6:7 | Mt 11:11 | Mt 24:14 | Mt 24:36 | Mt 24:45-47 | Mk 13:32 | Lk 23:43 | Jn 1:1 | Jn 1:18 | Jn 2:19-21 | Jn 4:34 | Jn 6:68, 69 | Jn 10:17, 18 | Jn 14:28 | Jn 17:3 | Jn 17:11 | Jn 20:17 ... | Csel 2:34 | Csel 8:30-31 | ... 1Kor 8:6 | ... Kol 1:16 | ...Héb 1:8 | ...

BLOG FÓRUM

CHAT a jelenlévőkkel

"Ha meg akarod tudni, hogy ki uralkodik fölötted, elég kideríteni, hogy kit nem szabad bírálnod." - Voltaire

„Nekem pedig egészen mellékes, hogy ti vagy egy emberi ítélőszék megvizsgál-e engem. Sőt, magam sem vizsgálom magamat. Mert semmiről sem tudok, ami ellenem szólna. De ez még nem bizonyít igazságosnak, ugyanis Jehova az, aki vizsgál engem.” (1Korintusz 4:3, 4)

"Ha a szervezeten kívül vagy, meghalsz. Ha a szervezeten belül vagy akkor pedig nagyon kell igyekezned, hogy ne halj meg." - Resign

"A legfájóbb kín örömet színlelni." - Márai Sándor

"Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket." - Albert Einstein

"Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek." - Jókai Mór

"A tudatlanságod legmagasabb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem tudsz semmit." - Wayne Dyer

TIPP: A böngésződ típusától függően a Ctrl gombot nyomva tartva a + és - gombokkal nagyíthatod és kicsinyítheted az oldalt, a jobb olvashatóság érdekében.

TIPP: Kérdésekkel taníts, ne kijelentésekkel! Érvelésedben használd a Bibliát és a Tanúk kiadványait is! Vitáidban ne kövess el érvelési hibákat!

TIPP: Ha nem vagy inkognitóban, kérünk oszd meg a cikkeinket a közösségi oldalakon! (Facebook, Twitter, Google+, stb.)

 

Hogyan adományozzak nektek?

Megtekintések száma

Látogatók: 

free counters


Kedves olvasónk, Te mi vagy?

látogató számláló

Indafotó képek

Ezékiel 18:4

2012.05.26. 10:02 | Johnny Joker | Szólj hozzá!

„Íme, minden lélek az enyém. Ahogy az apa lelke, úgy a fiú lelke is az enyém. Amely lélek vétkezik, az hal meg.” (ÚVF)

Először is, Isten a prófétán keresztül küzd egy izraeli közmondás ellen: „Az apák ették meg az egrest, de a fiak foga vásott bele” azt jelenti: az apák bűnéért a fiak is bűnhődnek. Ezékiel üzenete egyértelmű: Isten előtt mindenki önmagáért felel. Másodszor, a szó szerinti fordítás („amely lélek…”) félrevezető, mert a kifejezés csak azt jelenti: „aki...”. Nem az ember egyik „részéről”, a lélekről van szó (amit a lélek halandóságának hívei eleve nem is tekintenek külön résznek), hanem az egész emberről és személyes felelősségéről.

Más szövegekben is félreérthető a Károli Biblia szó szerinti fordítása. ApCsel 3:23 „Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül” – azaz mindenki. Józs 11:11 „És levágának minden lelket, a mely benne vala, megölvén őket fegyver élével…” – azaz mindenkit.

Az Őrtorony Társulat válaszként idézi ezt a verset a következő kérdésre: Van olyan része az embernek, amely tovább él a test halála után? A válasz a szerintük, nem. Rámutatnak, hogy néhány fordításban ennél a versél „aki vétkezik, az hal meg” olvasható. Ezért a „lélek” szó (héberül: ne′fes) nem az ember anyagtalan természetű részére utal, hanem magára a tényleges élő személyre. Így tehát az állítják, hogy a „lélek” nem olyan valami, amely túléli a test halálát.

A Biblia tanítása: Az Ezékiel 18:4-ben olvasható megállapítás, amely szerint „annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik” nem áll szemben azzal a gondolattal, hogy az ember olyan anyagtalan természettel rendelkezik, amely tudatánál maradva túléli a halált. Az itt olvasható szövegkörnyezetben igaz, hogy a héber, lélek szót (ne′fes) „élő teremtmény” vagy „személy” értelemben használatos. Ezt a keresztények sem vitatják. (Adott szövegkörnyezetben a ne′fes szó „élő teremtményt” jelent; rendelkezhet további jelentésekkel is - mint például egy emberi teremtmény „belső énje”.)

A keresztények rámutatnak, hogy mivel az ember anyagtalan természetét nem tárgyalja az Ezékiel 18:4, ezért nem vonhatunk le következtetéseket arról, se mellette, sem ellene, ezen vers alapján. Mindaz amit Ezékiel kívánt tenni, hogy felvegye a küzdelmet egy akkoriban felmerült hamis tanítással - egy tanítással, amely az öröklött bűn tanával kapcsolatos. Néhány ember arról kezdett vitázni, hogy miért szenvednek és halnak meg a gyermekek az apáik bűneiért. Bár igaz, hogy a bűnnek van egy öröklődő hatása (lásd a 2Mózes 20:5-6 verseit), Ezékiel ebben a versében azt hangsúlyozza, hogy minden egyes személy az ő saját bűnéért felelős. Ezért mondta azt, hogy az a „lélek” (vagy személy) amely bűnt követ el, az meghal. Ezékiel nem próbált semmit sem tanítani az ember anyagtalan természetének meglétéről vagy hiányáról.

Bár a héber ne′fes szó Ezékiel 18:4 versében egy „élő teremtményre” vagy „személyre” vonatkozik, nem találunk más olyan verset az Ószövetségben, ahol a szót más értelemben használják. Például a 1Mózes 35:18 versében a ne′fes szó értelmezhető az ember anyagtalan természetére utaló hivatkozásként: „Ezért amikor már-már kiment belőle a lélek (mert haldoklott), Ben-Óninak nevezte el; az apja azonban Benjáminnak hívta” (kiemelés tőlünk). Ez a vers jól láthatóan azonosítja a lelket a halandó fizikai testtől különböző dologként. Sok-sok újszövetségi részt találunk, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy az embernek van anyagtalan természete (lásd például a Máté 10:28, 2Korintusz 5:8-10 és Jelenések 6:9-11 verseit).

Annak alátámasztására, hogy a lélek elpusztul a halál alkalmával gyakran idézik az Ezékiel 18:4-ben található szavakat: „amely lélek vétkezik, az hal meg.” Kiragadva a szövegkörnyezetből, ezek a szavak valóban úgy tűnik, hogy ezt jelentik, azonban vajon milyen jelentést hordoznak, ha a megfelelő szövegkörnyezetükben vizsgáljuk őket? A környező versek felfedik, hogy a 4. vers egyáltalán nem arról szól, hogy mi történik a halálunkkor:

„És Jehova szava így szólt még hozzám: „Mit jelent az nálatok, hogy ezt a példabeszédet mondogatjátok Izrael földjén: »Az apák eszik az éretlen szőlőt, de a fiak foga vásik el.« »Élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy nem fogjátok többé ezt a példabeszédet mondogatni Izraelben. Íme, minden lélek az enyém. Ahogy az apa lelke, úgy a fiú lelke is az enyém. Amely lélek vétkezik, az hal meg. Ha igazságos egy ember, és jogot és igazságosságot cselekedett; ha nem evett a hegyeken, és szemeit nem emelte föl Izrael házának mocskos bálványaira, társának feleségét nem szennyezte be, és nem közelített asszonyhoz annak tisztátalansága idején; ha senkivel sem bánt rosszul; ha az adósságért vett zálogot visszaadta; ha semmit sem vett el rablással; ha saját kenyerét adta az éhezőnek, és ruhát terített a mezítelenre; ha semmit sem adott kamatra, és nem szedett uzsorát; ha az igazságtalanságtól visszavonta a kezét; ha valódi igazságossággal járt el ember és ember között; ha mindig a rendeleteim szerint járt, és megtartotta bírói döntéseimet, hogy igazságot cselekedjen, akkor ő igazságos. Élni fog« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” (Ezékiel 18:1-9)

Ha a teljes szövegkörnyezetében olvassuk, láthatjuk az egyszerű lényeget: az ember amely bűnt követ el az aki meg fog halni, és az ember amely Istennek engedelmeskedik az aki élni fog. Az idézett szakasz nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy létezik-e vagy sem a halál utáni/túlvilági élet.

Ezen kívül elkerülte a figyelmüket a „halálnak” a Bibliában megtalálható szellemi értelme. Például az 1Timóteusz 5:6 verseiben ezt olvassuk:

„Amelyik ellenben érzéki kielégülésben leli kedvét, az élő létére halott.” (vö. Ef 2:1 és Lk 15:24)

Az, hogy az Ezékiel 18:4, 20 versei a szellemi halálra vonatkoznak (értsd: elszakadás Istentől, nem a megsemmisülés) nyilvánvalóan látszik a szövegkörnyezetből, mivel a 18:21 kijelenti:

„Ha pedig a gonosz megtér minden bűnéből, amit elkövetett, és megtartja minden rendeletemet, és jogot és igazságosságot cselekszik, élni fog. Nem hal meg.”

Mivel minden ember meghal fizikailag, ez mindenképpen a szellemi vagy „második” halálra vonatkozik.

Az ilyen kitételek, mint pl. „lelkem az igaznak halálával haljon meg”, hebraizmusok, ugyanis a ne′fes sokszor a magára térő és személyes névmást is helyettesítheti a héberben, így kell érteni az ilyen kifejezéseket: „meghal az én lelem” = „én meghalok”. Ugyanaz a szó Biblia többféle jelentéssel bírhat, máskor egyazon dolgot több szó is kifejezhet. Pl. a héber ne′fes gyakran nem „léleknek”, hanem „élőlénynek” fordítandó (ezért, amikor a „nefes” haláláról esik szó, ez nem a lélek halhatatlanságának tagadása, mint Jehova Tanúi gondolják). Így az Ezékiel 18:4 értelemhű fordítása a következő:

„Nézd, minden élet az enyém: az apa élete éppúgy az enyém, mint a fiú élete. Aki vétkezik, az hal meg!” (Katolikus fordítás)

Ezen kívül a szövegkörnyezet alapján nyilvánvaló, hogy itt egyáltalán nem az ember halál utáni reménységéről van szól, hanem a személyes felelősségről. Itt az Úr azt mondja, hogy ő szeret és megitél minden embert, az atyát úgy, mint a fiút, miért büntetné és a fiút atyja vétkeért? Csak a bűnöst bünteti, legyen az atya vagy fiú; vagyis nem atyáitért büntet, hanem tulajdon bűneikért.

Lothar Gassman írja:

„Amikor a Bibliában arról van szó, hogy a „lélek” meghal (például 4Móz 23:10; 1Kir 19:14), az mindig az egész embert (szélesebb értelem), de sohasem a lelket, mint az ember teremtésbeli elemét (szűkebb értelem) jelenti. Ez különösen az olyan helyekre vonatkozik, mint Ez 18:4, amelyet szívesen vesz elő az Őrtorony Társulat. Ha ott azt mondja a próféta, hogy „annak a léleknek kell meghalnia, amelyik vétkezik”, ezen nyilvánvalóan az ember szellemi-testi egységében értendő, mert egy elszigetelt lélek sem vétkezni, sem meghalni nem tudna.

A halandóság olyan tulajdonság, amely az Újszövetségben csak a földi testre vonatkozóan használatos (Róm 6:12; 8:11; 1Kor 15:53k; 2Kor 4:11; 5:4). Hiszen a földi test a látható és múlandó szférájába tartozik (2Kor 4:18). Az új test azonban, amelyben a személyes folyamatosságában tovább létező ember az utolsó napi feltámadáskor részesül, halhatatlan (1Kor 15:35-54; 2Kor 5:1-10; Fil 3:21).”

 

A Szentírás nem bölcseletileg, hanem szemléletesen írja le az ember eredetét, és ezért embernek, állatnak egyaránt tulajdonítja a נָפֶשׁ-t (nefes, a meleg leheletben megnyilvánuló életelv). A Szentírás, mikor leírja az első ember teremtését, csak a föld agyagából formált testet és az élet leheletét említi, semmi mást. S ezen az állásponton vannak a későbbi könyvek is [Préd 12,7 Ez 33:3; különösen pedig 37:7–10.]. Mindamellett nem hagy kétséget az emberi lélek felsőbb eredete és a testtől lényegesen különböző természete felől: Isten közvetlenül leheli bele az emberbe az élet leheletét, akit nem úgy mint az állatokat, a maga képére teremtett, s ezért az állatok között nincs is hozzá hasonló; נְשָׁמָה-ja (nesámá, eszes lélek) egyedül az embernek van. A lélek nincs alávetve a test sorsának; tehát más jellegű léte van: «Visszatér a por (az ember teste) a földbe, ahonnan vétetett, az éltető lehelet pedig visszatér Istenhez, aki adta». [Préd 12:7; Ez 37:7.10] «Ne féljetek azoktól, kik megölik a testet, de nem tudják megölni a lelket.» [Mt 10,28; cf. 16,26.] S párhuzamba állítja Isten szellemiségével: «Ki tudja az emberek közül az ember dolgait, ha nem az ember lelke, mely őbenne van? Épúgy az Isten dolgait sem ismeri senki, csak az Isten Lelke.» [1Kor 2:11] A léleknek igazság-megismerő képessége van [Jób 20:3 32:8; 2Móz 28:3, Zsolt 138:14.]; tehát más mint az állatnak lelke.

Igen sok racionalista valláshistorikus szerint a régebbi ószövetségi könyvek nem tudnak a lélek másvilági életéről (némely újabbak szerint csak azért olyan hallgatagok, hogy ne hajtsák a semitáknál rendkívül elterjedt animizmusnak malmára a vizet). Ebben a kérdésben meg kell állapítanunk, hogy

a) az egész ószövetség egyenest és közvetlenül nem a másvilágra, hanem az Istenre van beállítva. De ép ebben burkoltan benne van a halhatatlanság hite, mint az Üdvözítő jelzi: «Az Isten nem a holtaké,hanem az élőké; mert mindnyájan neki élnek». [Lk 20:38]
b) Az is bizonyos, hogy Isten ebben a kérdésben is fokozatosan vitte előre a kinyilatkoztatás-hordozó népet a magasabb vallási álláspontra. Ő nem elővételezte Deus ex machina-ként a rendes szellemi fejlődést, hanem annak a fázisaiba kapcsolta bele a másvilágra és így a halhatatlanságra vonatkozó kinyilatkoztatásait.
c) Nem szabad végezetül figyelmen kívül hagyni, hogy a Szentírás a halhatatlanságot nem elvont bölcseleti tételként kezeli, hanem tényleg megvalósuló formájában, a test föltámadásával kapcsolatban mutatja be.

A kinyilatkoztatás első szakában a másvilágra vonatkozó szemléletek és fogalmak homályossága miatt a szentírók is a tapasztalat benyomása alatt állottak: a jelen élet a maga meghatározott formáival, örömeivel és színeivel szól az emberhez; hozzá képest a másvilági lét színtelen, örömtelen, árnyéklét [Jób 10:21, Zsolt 87:12 113:17, Ézs 38:18 stb.]; ha nem is egyforma a jók és rosszak számára [5Móz 32,22]. S ennek a földi létnek elmúlása, az összes élőknek látszólag egyformán a halálba torkoló pályája mélabúra hangolja az ószövetségi elmélkedőt [Jób 14:7–14, Préd 2:14–16, 3:11–22, 6:6 9:4–6 stb].

De mégis a legrégibb szentírási könyvek is ismerik a lélek másvilági életét:
a) Jákob zarándoklásnak mondja a maga és atyái földi életét [1Móz 47:9; vö. Héb 11:9.]
b) a seólba való leszállás, az atyákhoz való gyüjtetés sokszor nem akar egyszerűen az eltemetés kifejezése lenni [1Móz 15,5 25,8 35,29 37,35 49,32.]
c) bizonyság a szellemidézés tilalma és ténye is [3Móz 19,31 20,6.27; 5Móz 18,11; 1Sám 28,75]

Az ilyen kitételek: lelkem az igaznak halálával haljon meg, hebraizmusok. A nefeš sokszor a magáratérő és személyes névmást is helyettesíti a héberben; így kell érteni az ilyen kijelentéseket: «meghal az én lelkem» = «én meghalok». A későbbi ószövetségi könyvek és az újszövetség kifejezetten szólnak: «Isten halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlóságának képére alkotta» [Préd 12:7; Dán 12:1–3.]; «Ne féljetek azoktól, kik megölik a testet, de nem tudják megölni a lelket».[Mt 10:28; vö. Lk 20:36–38.] «Aki életét gyűlöli e világon, örökéletre őrzi meg azt». [Jn 12,25; vö. mindama helyeket, hol az újszövetségben az emberrel kapcsolatban örök életről van szó.]

http://www.matthaios.hu/az-anima-separata-1-resz/

http://www.matthaios.hu/az-anima-separata-2-resz/

http://orvosl.hu/pdf/halhatatlansag.pdf

Címkék: ébredjetek! gyakran használt bibliaversek

A bejegyzés trackback címe:

https://jehovatanui.blog.hu/api/trackback/id/tr504547132

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.