EXJT BLOG

Mindenkinek Jehova Tanúiról

HTML doboz

Leírás

Minden éremnek két oldala van... Jehova Tanúi szervezetének is. Mi ennek a vallási közösségnek a kevésbé ismert oldalával foglalkozunk, hogy lehetőleg minél több embernek segítsünk egy objektív nézőpont kialakításában. Ha Jehova Tanúja vagy, ne félj, hiszen rengeteg Tanú olvassa még rajtad kívül az oldalt! Például vének, kisegítőszolgák, bételesek és persze a legtöbben, akik átlagos Tanúk. A névtelenségnek köszönhetően itt szabadon kérdezhetsz, cáfolhatsz és hozzászólhatsz, de szépen kérünk, előtte olvasd el a témakörrel foglalkozó régebbi cikkeket és kommenteket! Soha ne feledd:

"Nemcsak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól." -
Az igazság, mely örök élethez vezet, (WTBTS, 1968) 2. fejezet 5. bek.

Flying-brain 2.jpg

Jehova Tanúi történelme:

A Vezető Testület egykori tagjának könyve:

crisis-conscience-ray-franz_hun.png

Raymond Franz - Lelkiismereti válság

Utolsó kommentek

Ide küldd:

writing_01.png

columba [kukac] freemail [pont] hu

k [pont] johnny [pont] joker [kukac] gmail [pont] com

Ha szeretnéd megosztani - névtelenül is -, a kérdésed, történeted, tapasztalatod, véleményed, cikked, tanulmányod vagy javaslatod, akkor bátran írd meg a fenti címre, vagy írd meg közvetlenül az oldalon (regisztráció nélkül is!!!), itt:

>> GYORSBEKÜLDŐ <<

Mindenféle

Gyakran használt bibliaversek

2Mó 33:20 | Zs 146:4 | Pl 4:18 | Pl 8:22 | Pr 9:5 | Ézs 44:24 | Ez 18:4 | Dá 7:13, 14 | Mt 5:5 | Mt 6:7 | Mt 11:11 | Mt 24:14 | Mt 24:36 | Mt 24:45-47 | Mk 13:32 | Lk 23:43 | Jn 1:1 | Jn 1:18 | Jn 2:19-21 | Jn 4:34 | Jn 6:68, 69 | Jn 10:17, 18 | Jn 14:28 | Jn 17:3 | Jn 17:11 | Jn 20:17 ... | Csel 2:34 | Csel 8:30-31 | ... 1Kor 8:6 | ... Kol 1:16 | ...Héb 1:8 | ...

BLOG FÓRUM

CHAT a jelenlévőkkel

"Ha meg akarod tudni, hogy ki uralkodik fölötted, elég kideríteni, hogy kit nem szabad bírálnod." - Voltaire

„Nekem pedig egészen mellékes, hogy ti vagy egy emberi ítélőszék megvizsgál-e engem. Sőt, magam sem vizsgálom magamat. Mert semmiről sem tudok, ami ellenem szólna. De ez még nem bizonyít igazságosnak, ugyanis Jehova az, aki vizsgál engem.” (1Korintusz 4:3, 4)

"Ha a szervezeten kívül vagy, meghalsz. Ha a szervezeten belül vagy akkor pedig nagyon kell igyekezned, hogy ne halj meg." - Resign

"A legfájóbb kín örömet színlelni." - Márai Sándor

"Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket." - Albert Einstein

"Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek." - Jókai Mór

"A tudatlanságod legmagasabb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem tudsz semmit." - Wayne Dyer

TIPP: A böngésződ típusától függően a Ctrl gombot nyomva tartva a + és - gombokkal nagyíthatod és kicsinyítheted az oldalt, a jobb olvashatóság érdekében.

TIPP: Kérdésekkel taníts, ne kijelentésekkel! Érvelésedben használd a Bibliát és a Tanúk kiadványait is! Vitáidban ne kövess el érvelési hibákat!

TIPP: Ha nem vagy inkognitóban, kérünk oszd meg a cikkeinket a közösségi oldalakon! (Facebook, Twitter, Google+, stb.)

 

Hogyan adományozzak nektek?

Megtekintések száma

Látogatók: 

free counters


Kedves olvasónk, Te mi vagy?

látogató számláló

Indafotó képek

Jehova Tanúi „megtérése” és a bibliai minta összehasonlítása

2014.07.16. 21:16 | Johnny Joker | 334 komment

Egy érdekes témát szeretnék most megvizsgálni. A Bibliában van egy fogalom, kifejezés, ami a keresztény és hívő élettől elválaszthatatlan, hiszen a keresztény hívő élet a Biblia alapján ezzel kezdődik el. A megtérés az tulajdonképpen Isten hívására való emberi válasz az Újszövetségben, megtörténhet Isten Igéjének és Isten szolgáinak hatására, vagy az egyházon belüli igehirdetésnek a hatására, de megtörténhet e nélkül is, ahogyan például Pál esetében láthatjuk a közvetlen isteni hívást.

Ennek a cikknek a témája tehát a „megtérés”.

Igazából ez a kifejezés egy gyakorlatban megvalósuló eseményt jelent, de a jelentése sok mindent magában foglal. Amikor ezt a cikket meg akartam írni, megkértem egy volt Jehova Tanúját, hogy adjon nekem Jehova Tanúi irodalmából ezzel foglalkozó cikkeket, írásokat. A kapott cikkek mellé ezt a figyelemre méltó megjegyzést kaptam:

„Érdekes, hogy  konkrét megtéréssel foglalkozó cikkeket nem találtam. Csak ilyeneket amik megemlítik”

Ezek szerint Jehova Tanúi teológiájában a „megtérés” nem kiemelt jelentőségű téma, vagy pedig a valódi jelentésével nem akarnak szembesülni, illetve nem tárják azt a híveik elé, mert gondot okozna a felekezeti hitéletükkel kapcsolatosan ennek a témának az alapos megértése.

Végül aztán kaptam olyan cikkeket is Jehova Tanúinak irodalmából, amiben a megtéréssel kapcsolatosan sok mindent helyesen felsoroltak (például a bűnbánat, gondolkozásmód megváltoztatása, Istenhez fordulás, Isten szavába vetett hit, stb), de itt-ott már ezekben is megjelentek olyan finom csúsztatások, amik a jehovizmus csapdájához próbálták a megtérés fogalmát és megvalósulását is hozzákötni valamilyen módon. Nem szeretném túlzottan elnyújtani ezt a cikket, ezért itt most nem idéznék ezekből a szövegekből részeket.  Nem bonyolódok bele most ilyen módon való szövegelemzésbe, mert messzire vezetne, különösen amiatt, hogy a megtérés és újjászületés, valamint a megtérés és következményei témában kimondottan cseles és ügyes módon képesek fogalmazni Jehova Tanúi némely írásaiban, és hosszan is tudnak róla írni, mire végül kijön az, amit az ő sajátos teológiájuk megkövetel.

Sokkal hasznosabbnak látom, ha közvetlenül a Szentírásban vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és akkor sokkal kevesebb macerával jár az, hogy belássuk a következőt:

Jehova Tanúi oly nagyon hangoztatott „bibliakövetése” komolyan megkérdőjelezhető a megtérés gyakorlatával és értelmezésével kapcsolatban is.

Ebben a cikkben most azzal szeretnék foglalkozni, hogy a GYAKORLATBAN a „megtérés” Jehova Tanúi felekezetében vajon megfelel-e a Bibliai megtérés-fogalomnak. Két szempontból érdemes ezt a kérdést megvizsgálni: egyrészt a gyakorlati megvalósulás eseményei, történései szempontjából, másrészt a hitre jutó emberek lelkében, személyiségében végbemenő folyamatok szempontjából.

Alapvető kérdések, hogy mi váltja ki a megtérést, hogyan valósul ez meg, mi a folyamata, és mik a következményei.

Ezekre a kérdésekre a leghitelesebb választ vitán felül álló módon az egyháztörténelem legelső tömeges megtérésének vizsgálatával kaphatjuk meg, ami Jeruzsálemben, pünkösdkor történt. Erre az esetre senki sem mondhatja azt, hogy nem hiteles, vagy hogy vitatható lenne az ekkor beszédével Isten akaratát szolgáló Péter apostol gondolkozásmódja, hite, vagy akár mondanivalója. Főleg, hogy 3000 ember megtéréséről van szó. Az ekkor történt megtéréseket komolyan kell vennünk, és hitelesnek kell elismernünk, és az is biztos, hogy felekezeti elfogultságtól is mentes.

(Megjegyzés: a cikkben néha úgy tűnhet, hogy a karizmatikus mozgalomra utalok, de ebben az esetben ezt tényleg nem szándékosan csinálom… ugyanis a helyzet az, hogy a Szentírás szövegére reflektálva ez a jelleg szinte elkerülhetetlen, olyan sokszor szerepelnek Péter beszédében a Szentlélekre utaló mondatok… kérem tehát az olvasókat, legyenek megértőek ilyen szempontból a cikk olvasásakor)

Nézzük tehát, mi történt aznap az emberek megtérésével összefüggésben, és hasonlítsuk össze ezt azzal, amit Jehova Tanúi számára jelent az Istenhitre való jutás, megtérés, Krisztusba vetett hit, egyháztagság, stb.

Ha nem találunk lényegi eltéréseket, akkor Jehova Tanúinak megtérése hiteles, de ha lényegi eltérések gyanúja merül fel, akkor már joggal kérdőjelezhető meg Jehova Tanúinak Istenhez fordulási módjának helyessége. Ne felejtsük el, hogy maga a megtérés fogalom az Istenhez való odafordulással van nagyon szoros összefüggésben, tehát a téma lényeges, ezért nem felesleges hitvitáról van szó!

Kezdjük tehát az aznapi események kiértékelését, időrendi sorrendben:

Apostolok Cselekedetei 2: 

14

Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!

1

Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;

16

Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:

17

És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

18

És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

Mit látunk itt? Először is azt, hogy a helyszínen jelen volt az Isten Szelleme, és az az ember, aki beszélt a hallgatósághoz (jelen esetben Péter), ő az Isten Szellemének a hatása alatt volt. Vajon Jehova Tanúi prédikációi esetében ez a helyzet fennáll-e legalább az esetek többségében?

Nézzük tovább! Azt látjuk, hogy Péter azonnal elkezd Jézusról és csodáiról beszélni, Jézust egész mondanivalójának középpontjába helyezi, kihangsúlyozva, hogy Jézus feltámadt a halálból. így beszél Péter:

22

Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.

23

Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:

24

Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia.

Vajon Jehova Tanúi közt az igehirdetésben ennyire központi helyre kerül-e Jézus maga, és Jézus feltámadása, a megtérésre felszólító beszédekben, mindenféle speciális körítés nélkül, és az itt elhangzottak lényegének megváltoztatása nélkül? Vajon igaz-e Jehova Tanúira az, amit Péter itt mond, hogy „maguk is tudják” azt, hogy Jézus kicsoda, és mi mindent cselekedett, tehát van-e Jézusról életszerű, biblia-hű képük?

Ezután Péter utal a hallgatóság által ismert szent írásokra, majd így folytatja:

32

Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.

33

Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.

34

Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,

35

Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.

36

Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. 

Péter ezen a ponton hallgatóságának bűnösségére, valamint Jézussal és Istennel való szembehelyezkedésére, ellenséges viszonyulására utal.

Vajon Jehova Tanúi közt megvalósul-e ehhez hasonló módon, hogy Jézus megfeszítéséért a hallgatóságot teszi felelőssé a prédikátor, és ezzel a gonoszsággal szemben álló módon Jézust pedig Isten által felmagasztalt Messiásnak nevezi, valamint Úrnak? 

A folytatásban ezt látjuk:

37

Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

A hallgatóság őszintén elkeseredett, tehát hirtelen felelősnek érezték magukat Jézus haláláért, és ráeszméltek bűnösségükre, főleg arra, hogy a Jézusban megjelent személlyel nem lett volna szabad szembefordulni. Ennek hatására azonnal szerettek volna valamit jót tenni ennek a siralmas helyzetnek a megváltozása érdekében, és feloldani ezt a problémát, főleg Isten személye felé, ha lehetséges, de nem tudták, mi ilyenkor a megoldás, a tennivaló, vagy feladat, isteni útmutatás. Meg is kérdezték, mit kell tenniük.

Vajon Jehova Tanúi lelkében lezajlik-e egy ilyen folyamat, mielőtt egyháztagokká nyilvánítják őket, vagy más szempontok érvényesülnek?

Nézzük tovább! Az események így folytatódtak: 

38

Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

39

Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40

Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől! 

A következőt látjuk:  Péter 5 dolgot mond válaszként:

1: meg kell térni,

2: meg kell keresztelkedni (alá kell merítkezni)

3: Jézus nevében kell ezeket megtenni,

4: bűnbocsánatot kell ezáltal nyerni,

5: ennek eredményeképpen a  Szent Lélekből (Szellemből) is fognak részesedni.

Fontos kiemelni, hogy Péter azt mondja, hogy „MINDNYÁJAN”. A hívők tehát mindnyájan ugyanabból részesülnek, ha megtérnek és megkeresztelkednek Jézus nevében.

Péter plusszban megerősíti, hogy a Szent Szellemből való részesedés Jóel általi ígérete mindenkinek szól, aki csak hisz, sőt, utódai számára is igaz lesz ez. Ezután még a gonosz emberektől való lelki elszakadásra szólít fel Péter, elsősorban itt is a megtéréssel összefüggésben, a megtérésre, mint gonoszságtól elválasztó döntésre is utalva ezzel.

Vajon Jehova Tanúinál ezek a lépések és azok lelki/láthatatlan következményei ugyanígy valósulnak meg?

Másik kérdés, hogy Jehova Tanúi a „felkenteket” külön kategóriának tekintik-e? Tudtommal igen, pedig itt láthattuk, hogy Péter szerint minden keresztény „Szellemmel felkentnek” van elhívva, válogatás nélkül, ez nem egy különleges dolog, hanem ez a természetes, függetlenül attól, hogy pontosan mit is jelent az.

Folytatás:

41

Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Vajon megtérhetnek-e Jehova Tanúi közt az emberek egy nap alatt, ahogy itt az Igében látjuk, vagy pedig csak hosszas procedúra eredményeképpen?

Az emberek megtérése utáni közvetlen folytatás:

42

És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.

43

Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala. 

Vajon tesznek-e bármiféle csudát Jehova Tanúinak apostolai, ami istenfélelemre okot ad, vagy pedig csak beszélnek, beszélnek, beszélnek… ?

A felmerülő kérdésekre a válaszok a való élet gyakorlatából megkaphatók, és érdemes odafigyelni, hogy mi történik ezen a területen… ha valaki tényleg Isten Igéjét szeretné követni.

Én nem ismerem belülről Jehova Tanúit, ezt a cikket elsősorban gondolatébresztőnek szánom, de az alapján, amit tudok, biztos vagyok benne, hogy az esetek többségében semmiképpen sem nevezhető Jehova Tanúinak megtérése biblikusnak sem gyakorlati, sem lelki értelemben. Ez a tény pedig nem jelent áldást senkinek sem, aki istenkereső, és pont Jehova Tanúi közt próbál Istennel találkozni.

Ha komoly gondok és kérdések merülnek fel már az Istenhez fordulás első lépéseinél is, akkor fontos odafigyelnünk Jézus szavaira:

Lukács Evangéliuma 6:39

Példabeszédet is monda nékik:

Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é?

Laci7000

A bejegyzés trackback címe:

https://jehovatanui.blog.hu/api/trackback/id/tr136514805

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bjanek 2014.07.19. 08:55:36

@skybell: "agyhalott... "
kedves 3ság hívők, legyetek szívesek magyarázzátok már el a kollégának, h egy agyhalott embernek mi lehet a problémája a 1János 5:7-el.
őfelsőbbrendűsége tőletek talán elfogadja

bjanek 2014.07.19. 08:57:00

@sefatias: "Persze a háromságtagadók füle mögött is vaj van. Elvakultságukban, felsőbbrendű racionalizmusukba vetett hitükbe beleszorulva, nem veszik észre azokat az érveket, amelyek a háromság mellett szólnak. Sőt vakságukban azt sem veszik észre, hogy olyan háromság ellen érvelnek, amit maguk a háromsághívők is eretnekségnek tartanak."

ezt rám értetted?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.19. 08:59:11

@bjanek: Nem rád értettem, hanem általában az áriánusokra.

bjanek 2014.07.19. 09:00:52

@sefatias: akkor melyik részét szántad nekem?

Ruzsa Söndör 2014.07.19. 09:02:05

Könnyű annak ítélkezni akinek a nickkaméleon csak az ellenzéke :)

bjanek 2014.07.19. 09:06:59

@sefatias: a gyüliben a mai téma: "A Szentlélek"
:D

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2014.07.19. 11:13:13

Tip for free: A háromságot legutoljára kell hagyni a Tanúkkal folytatott vitákban, lehetőleg kerülni kell!

Sokkal jobb, ha teológizálás helyett az ellenőrizhető tényeket soroljuk fel az Őrtorony Zrt.-ről.

EveH 2014.07.19. 11:32:26

@sefatias: Ebben egyetértek veled, az én "megtérésemnek" se volt semmi köze sem a szervezethez. És emlékszem, hogy még javában tanú voltam,amikor valakivel arról beszélgettem, hogy ha nekem a szervezetnek kellett volna hűséget fogadni, akkor most nem lennék itt (mármint hogy tanú, akkor)......

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2014.07.19. 11:34:51

@sefatias: Tetszik és teljesen jónak tartom a példádat Apollóssal, Priszcillával és Aquilával. :-))) A véleményem tömören az, hogy igazából időnként mindannyian jól tesszük, ha megvizsgáljuk önmagunkat és nem másokat (2Kor 13,5). Majd ha valaki konkrétan segítséget kér a saját hitével, megtérésével kapcsolatban, akkor tehetünk bizonyságot a miénkről. :)
A háromságról, mint itt mindenki, én is más hangsúlyokkal írnék, de ez itt most számomra nem az a helyzet... Nagyon sok mindenben egyetértek veled egyébként. :)

river flows (törölt) 2014.07.19. 11:35:41

@sefatias:

"slussz passz"

- Nem egészen. Ami kifelejtettél:

Azt a keveset, amit tudott JÓL tudta.

Az a kevés, amit tudott, megindította a szívét.
Vagyis hagyta, hogy Isten szelleme együtt munkálkodjon a saját szellemével, még ha csak részismerete is volt.

Az a kevés, amit tudott, éltette benne a vágyat, hogy még többet tudjon meg az igazságról, és szívesen vette a tanítást Priszcillától és Aquilától, Isten két hűséges tanújától.
Ő jó földtípus volt a négyből.

De történhetett volna máshogy is...
Lehetett volna olyan, aki a maga módján hisz, és a füle botját sem mozdítja, vagy elutasító, vagy kimondottan ellenséges.

Tudod Apollós, mehetett volna a farizeusokhoz is, vagy a szadduceusokhoz is, vagy valamelyik filozófia műhelybe oktatásért, de ott mire tanították volna?
Egy biztos: nem az igazságra!

skybell 2014.07.19. 13:22:19

@bjanek: Kedves bjanek! Az "agyhalott..." az saját magamnak volt kritika. Vagy te magadra vetted?

Te egy sima kérdésre, nem tudsz egyértelmű választ adni! Így ezért agyhalott vagyok, ha ezt folytatom veled. De ez legyen az én bajom!:-)

Ha majd tudsz és megtisztelnél a válaszoddal akkor hadd kérjelek már meg - de csak ha nem gond:-)))

Így hangzott a tegnapi kérdés:

"Az Atya: ISTEN, a Fiú: ISTEN, a Szentlélek: ISTEN?"

ORION 2014.07.19. 17:12:18

@skybell:"""--"Az Atya: ISTEN, a Fiú: ISTEN, a Szentlélek: ISTEN?" """Ja igy van !!!

ORION 2014.07.19. 17:18:26

@sefatias: Te a szervezetbe tértél meg???

ORION 2014.07.19. 17:34:19

@sefatias: """ De ne támadjuk a becsapott hívő embert! Ne alázzuk meg mégjobban! Ne vegyük el tőle azt ami csak az övé. És a megtérés az ide tartozik. """"ha egy ember meg van térve igazából azt nem tudja elvenni senki soha sem!!!lEHETETLEN ELVESZITENI AZ ÜDVÖSSÉGET!!!Ha meg nincs megtérve akkor nincs is mit elveszitemi.Amikor megtértél attól a pillanattól kezdve ÖRÖK ÉLETED VAN !! Ha azt el tudnád vesziteni akkor nem mondaná a biblia hogy ÖRÖK!!!
slussz passz. Én nem támadom a tanukat de el kell mondanom amit gondolok legalábbis egyelőre ugy érzem.Nem az a megoldás hogy tévhitbe hagyjuk őket!!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.19. 21:37:40

@Columba: >> Tetszik és teljesen jónak tartom a példádat Apollóssal, Priszcillával és Aquilával.<<

Köszönöm. Szerintem is ide illik. De nem zavar, ha valaki szerint nem

@river flows: Tudod egy dolgot alaposan megtanultam a biblia értelmezéséről. Minden ember magából kiindulva teszi, és az egyénisége irányítja az értelmezésben. A kedves, szelíd emberek úgy értelmezik a történeteket, hogy azzal a kedvességet és a szelídséget mozdítják elő. A kemény és ítélkezős emberek pedig a keménységet és az ítélkezést

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.19. 21:39:17

@river flows: >>Azt a keveset, amit tudott JÓL tudta.
<<

:DDD Oké tesó!

Keveset jól tudni, a nagy egészhez képest, rossz.

Az a szakember aki a szakmájának csak egy kis részét tudja jól, az rossz szakember :)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.19. 21:42:40

@ORION: Én nem arról beszélek, hogy az a megoldás, hogy tévhitben tartjuk őket. Szerinted miért csinálom a blogomat?

Csakhogy!

Amikor egy fuldokló embert látsz, akkor nem az a megoldás, hogy odacsónakázol hozzá, és miközben fuldoklik, te jól leszúrod, hogy milyen hülye, amiért nem tud úszni. Bezzeg te! Neked még bizonyítványod is van arról, hogy jó úszó vagy. És ha neki is lenne ilyen bizonyítványa, akkor most nem kellene itt levegőért kapkodnia. Úgyhogy azonnal menjen és tanuljon meg úszni, és ha már megvan a bizonyítványa, akkor szóljon és kihúzod a vízből

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.19. 21:43:45

@EveH: Örülök, hogy egyetértünk. :)

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2014.07.19. 22:34:19

@ORION: Azt gondolom, hogy nagyon sok embernek lehet úgy örök élete Jézus Krisztusban, hogy nincsen üdvbizonyossága. Ez két külön dolog. Sokan leélhetik az egész hívő életüket is úgy, hogy nincsen teljes bizonyosságuk, és mégis Isten szeretett gyermekei. Neked határozott és boldog üdvbizonyosságod van, ezt nem veheti el tőled senki sem, és ez jó dolog, de elvezetni erre más hívő embereket, a bizonytalan testvéreidet, az nagyon különleges ajándék szerintem... :-))) Örülök neki, hogy van, aki ezt képviseli a blogon. :-)

Laci7000 2014.07.19. 23:31:06

@ORION: egy ici-pici megjegyzést tennék ehhez.
Az üdvösséget tényleg nem tudja senki sem elvenni az embertől, de az az állitás, miszerint "lehetetlen elvesziteni", nem teljesen igaz.
Például gyilkossággal, vagy akár csak gyűlölettel teli életszemlélettel el lehet veszteni. Igehely:
I. János levél:3:15 Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne.
--- Persze ez csak megjegyzés volt, egyébként amit leirtál, az az alapvetően teljesen jó volt abban a szövegösszefüggésben!

ORION 2014.07.20. 00:31:07

@sefatias: Azzal hogy Isten gyermekeinek ,Jézus testvéreinek,megváltottaknak,Áldottaknak stb nevezem(tem)őket nem bántom. Ez az igazság róluk csak még nem tudják és semmi féle képen nem akarják ezt meglátni észrevenni.Sokan éppen a vallásos népbutítás miatt nem tartják magukat méltónak és alkalmasnak arra, hogy megtegyék az első lépést a nyitott ajtó felé. Pedig Jézus egyszeri és tökéletes, bűnért való engesztelő áldozata mindenkit képessé és alkalmassá tett erre. Kérlek, lássátok meg a nyitott ajtót, és ne hallgassatok soha többé azokra, akik azt mondják, hogy érdemtelenek vagytok. Jézus érdeme már a tiétek is!Ez az egyetlen ok, amiért és ahogyan Isten számára elfogadottá lettünk. Ez pedig mindenkire érvényes! Az evangélium nektek is szól, bármilyen távol is érzitek magatokat Isten kegyelmétől. Nincs akkora „bűn”, amely alkalmatlanná tenne minket az Istennel való kapcsolatra, és nincs akkora „emberi jóság, vagy vallásos törekvés” amely által elfogadottá válhatnánk Isten előtt! Ez csak és kizárólag Jézus halála és feltámadása által történhetett meg. Ez viszont befejezett tény, amit soha senki nem tehet meg nem történtté. Elvégeztetett, ez Istentől van, kegyelemből, ajándékképpen, hogy senki ne dicsekedhessen többé a saját nagyszerűségével.

ORION 2014.07.20. 00:46:42

@Columba: Bizony igy van sem éntőlem sem tetőled nem lehet elvenni az üdvösséget!!!A bizonytalankodóknak egy verset beidézek bizonyságul Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele » 8. fejezet 38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

KMZ_hyperion 2014.07.21. 13:58:57

@bjanek: @skybell: @picket9: Öröm volt olvasni a párbeszédeteket, komolyan, szinte láttam, hogy néztek egymásra, mint a borjú az újkapura, és kérdezgetitek, hogy "mi van?".:D Hát már csak ezért megérte felkelni:DD

KMZ_hyperion 2014.07.21. 14:05:06

@sefatias: "A kedves, szelíd emberek úgy értelmezik a történeteket, hogy azzal a kedvességet és a szelídséget mozdítják elő. A kemény és ítélkezős emberek pedig a keménységet és az ítélkezést".
Pontosan, mindenki azt hoz ki belőle, amit akar. És ezt még rá is kényszeríti másokra, sajnos. Gyerekek, higgyünk a szilmarilokban. Sokkal konzisztensebb teológia, egy katolikustól:DD

skybell 2014.07.21. 14:06:27

@KMZ_hyperion: Mindig örülök, ha valaki örül:-))) Amúgy mi van?:-)))

KMZ_hyperion 2014.07.21. 23:14:15

@skybell: :-D Azon gondolkodtam épp e cikk kapcsán h nem mind1 h azt mondjuk: jellegzetes oedipus-effektus rajzolódik ki jellemében vagy hogy yo little motherf*cker.

És már tudom is a választ erre:-)

KMZ_hyperion 2014.07.22. 00:26:40

@Τιμόθεος: majd csekkolom most telóról firkálgatok.

bjanek 2014.07.22. 15:31:41

@Johnny Joker, @Laci7000, @picket9:
szeretném előre bocsátani, h nem értem a célját ennek a 3ság kérdés erőltetésének semmilyen módon és fórumon. először is úgy látom, ahogy sefa, ha Istennek olyan fontos lenne, akkor világosan és egyértelműen közölne róla. másodszor üdvkérdésnek sem látom, hasonló okból, mint előbb. harmadszor, szerintem sokkal hasznosabb, arról beszélgetni, h mi a jelentősége az életünkben, h van Atya, miért jött el és mit csinál most a Fiú, hogyan kellene folyásolnia az életünket a Szent-szellemnek, stb, stb.
amiért szóltam az csupán, abból a felháborodásból táplálkozott, h mi a francért érzi úgy bárki, főleg akik kijöttek a JT-s maszlagból, h a véleményét rá kell ezen a téren erőltetni-e a másikra. ami jelen esetben csupán ellenkező oldali, mint a JT-é, de úgy látom a vélemény ráerőszakolás az ugyanaz, ahogy a tanús korban, ráadásul a bizonyítékok megalapozottsága sem több.
én nem hiszek a 3ságban és nem vallom az ariánusi nézetet sem, ezért sokszor megtámadtam mindkettőt, bár az utóbbi időben egyre kevesebbszer. az oka az, h ugyanazt kapom innen és onnan is. fikázást! fikázzák a hitemet, fikázzák az értelmi képességeimet, és megkérdőjelezik az üdvösségemet (tisztelet a kevés kivételnek). ez a része nem izgat, mindig élvezem, amikor hülyének néznek, egyébként sincs messze a valóságtól. amiért egyre ritkábban látom értelmét az ésszerű gondolatcserének, h az ésszerű része nagyon ritkán valósítható meg. itt is a legtöbben csak szajkózzák a véleményüket (ami egyébként inkább mástól átvett), pontosan tudják, mit gondolok és, h az hol hibás, pedig legtöbb esetben csak kérdeztem, v visszakérdeztem.
az egy külön mise lehetne, h miért történik meg egy téma bagatellizálása, v az előbb említett fikázás különböző fokozatai, ha kifogy vki az érvekből, v ha a túloldal nem fogadja el az érveket...

bjanek 2014.07.22. 15:34:41

@skybell: "Az Atya: ISTEN, a Fiú: ISTEN, a Szentlélek: ISTEN?"

először is tisztáznunk kellene, h neked mi a különbség az isten, Isten, ISTEN, isTEn,... verziók között.
mellesleg úgylátom, h ennek a szónak a használatában is rugalmasabb a Biblia és Jézus, mint a legtöbb ember…

a Biblia szerint az Atya Isten, a Fiú az Atyát megillető tiszteletet kell, h megkapja, a Szent Szellemről egyiket sem olvastam benne.

így megfelel?

de nem válaszoltad meg, h miért fontos ez?

bjanek 2014.07.22. 15:38:21

@Johnny Joker: te meggyőződéses 3ság hívőnek vallod magad?

KMZ_hyperion 2014.07.22. 16:20:32

@bjanek: én bagatellizálás párti vagyok, jobb mint ha elkezdődne a fikázás, amikor az érvek oda-vissza vágása elfogy. Bár az is egy kérdés, hogy ki mit érez fikázásnak. Lehet az az egyiknek kritika némi iróniával, a másiknak már blaszfémia és fikázás.

Johnny Jokert nem "vádolnám" 3ság hívőnek, se egyáltalán hívőnek, de könyvet szövegérteni még ő is tud, és attól még hogy fantasy könyvnek tart valamit, tudja elemezni és véleményt alkotni róla.

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2014.07.22. 16:47:14

@bjanek: Engem tanúnak neveltek anno, 17 éves koromig, amikor is elköltöztem otthonról. Agnosztikus vagyok, de képes vagyok az általam ismert hit- és érvrendszereket lemodellezve, azokból vitázni. JT-t ugye minden mélységében ismerem. Sok embernek furcsán hathat amikor megtudja, hogy nem értek egyet ezekkel, mégis így vitázok, érvelek. De ettől még le tudom modellezni a különböző nézőpontokat és tudok onnan vitázni azok szabályai szerint a saját véleményemtől függetlenül. A hitvallások, teológiák közül egyébként a katolikust tartom a leglogikusabbnak, további érdekességként tekintem, hogy nincs más ilyen idős intézmény.

hu.wikipedia.org/wiki/Agnosztikus_ateizmus

picket9 2014.07.22. 20:24:07

@bjanek:
[ hol írja, h Isten neve Atya?]

Szia,
nem nagyon akarom erőltetni ezt a témát, bár érdekes lehet.

Mivel Jézus állandóan Atya néven hivatkozott az atyjára , ezért lehet így hivni az Istent.
Elmondta, hogy ő kijelentette a nevét, de az újsz-ben nincs semmi jhvh.
Akkor vagy nem tulajdonnévre kell gondolni a név kapcsán, vagy azt a nevet használjuk, ahogy Jézus hivatkozott az atyjára.

17,6 Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet.

üdv.

skybell 2014.07.22. 20:31:50

@bjanek:

"a Biblia szerint az Atya Isten, a Fiú az Atyát megillető tiszteletet kell, h megkapja, a Szent Szellemről egyiket sem olvastam benne."

Ezzel szemben a Biblia Istennek, sőt helyenként az Istennek nevezi mind az Atyát, mind a Fiút, mind a Szentlelket!

Biblia szerint ISTEN az Atya (Mal 1:6, Jn 6:45, Róm 1:7, 1Kor 8:6, Ef 4:6, 1Pt 1:2), ISTEN a Fiú (Mt 1:23, Jn 1:11, Jn1:18, Jn 10:30, Jn 20:28, Róm 9:5, Fil 2:6, Kol 2:9, Tit 2:13, 1Jn 5:20, 2Jn 9), ISTEN a Szentlélek (ApCsel 5:3-4, Ap csel 16:6-10, 1Kor 12:4-6)

Laci7000 2014.07.22. 21:10:36

@bjanek: én azt mondom, hogy "saját szavakkal történő" imádkozás és bibliaolvasás párositása sokat segithet abban, hogy tisztábban lásson az ember hit dolgában, és Atya, Fiú, Szent Szellem témában is.
Például nulla ima mellett majdnem felesleges teológiai vitákba bocsátkozni, mert a teológiai az Istennel való kapcsolattartást segit megfelelő keretek közt tartani, mintegy kiszolgálva azt, tehát nem a teológiát kell szolgálni önmagáért, hanem az Istennel való kapcsolat miatt kell/érdemes vele foglalkozni.

ORION 2014.07.22. 21:13:07

@skybell: Megdönthetetlen bitonyitékok ezek az Igék!!!Kár hogy a tanukat ezek nem érdeklik ,nem vesznek tudomást róluk csak azért mert egy őrtorony nevű szekta mást mesél nekik!!!!!!

ORION 2014.07.23. 08:27:50

Én Háromság hívő vagyok!!! Istent úgy mutatja be az ószövetségi rész, hogy Isten csak egy van és nincsen rajta kívül más Isten. Viszont számtalan bizonyság utal az Újszövetségben arra, hogy az Atya a Fiú és a Szent Lélek egyek, azaz egy lényegűek. Tehát élő Isten valóban csak egy létezik, ám amit az ószövetségbeli emberek nem tudtak, az az, hogy Isten három lényegű. Háromféle megnyilvánulását ismertette meg velünk Jézus.Az Isten hármas egységét bizonyítja az is, hogy Jézus a következő parancsolatot hagyta ránk.

Már. 28;19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Három személy nevében történik a megkeresztelés. A Szent háromságra utal még Pál apostol búcsúzása is a Korinthusiaktól.

II. Kor. 13;13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen

Láthatjuk, hogy nem az Atyának vagy nem a Fiúnak vagy csak a Szent Léleknek nevében, hanem mind hármójuk nevében egyszerre. Az Atya, a Fiú és a Szent Léleknek nevében.

Ez a tény Jézus előtt az ószövetségi időszakban nem volt ismeretes, rejtve volt az emberek előtt. Ám ez a titok nem titok többé, mert Isten kijelentette magát a Fiúban, és Jézus kijelentette az Atyát mindazoknak, akik hisznek benne. Azok pedig bizonyságot tesznek mindenkinek, akik hallgatják őket és hisznek benne. Mindezt pedig az Ő Szent Lelke által. Akikben nincs meg az Isten Lelke azok nem képesek sem megérteni, sem elfogadni az Isten hármas egységét. Nézzük meg mit ír Pál apostol eme titokról.

Róm. 16;25. Annak pedig aki titeket megerősíthet az én evangéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,

Róm. 16;26. Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,

Ef. 1;9. Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Ef. 3;3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, amint az elébb megírám röviden,

Ef. 3;4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől;

Ef. 3;5. Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:

Ef. 3;9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által.

Ef. 3;11. Amaz örök eleve-elvégzés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:

Kol. 1;26. Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,

Kol. 1;27. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége:

Kol. 4;3. Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok;

Eme titokra pedig a következő igevers derít fényt erős határozottsággal, amikor fellibben a fátyol és rádöbbenünk, hogy Isten és Jézus egyek.

I. Tim. 3;16. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.
Tehát Isten megjelent köztünk testi ábrázatban a Názáreti Jézus Krisztus személyében, hogy általa az emberek bűnbocsánatot nyerhessenek. Ez pedig nem jelent mást, minthogy Jézus Isten, azaz Isten második személye.

ORION 2014.07.23. 08:38:49

Jehova tanúi tagadják Jézus Isteni mivoltát, ez pedig nem jelent mást, minthogy nem fogadják el Isten váltságát, kegyelmét és bűnbocsánatát. Nem is fogadhatják el addig, míg abban a hitben élnek, hogy Jézus nem Isten és nem is Isten egyszülött Fia, hanem Istennek az első teremtménye.

Nézzük meg, mit mond nekünk erről a biblia, Jézus, valóban Isten első teremtése vagy Isten lényének része, mint egyszülött Fiú.

Ján. 1;14. És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Ján. 3;16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Csel. 13;33. Mint a második zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy te; ma nemzettelek én téged. (Zsolt. 2;7.)

Kol. 1;15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;

Zsid. 1;5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szültelek téged? És ismét: Én leszek néki Atyja és Ő lesz nékem Fiam?

I. Ján. 4;9. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

I. Ján. 4;15. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban és ő is az Istenben.

Az igék önmagukért beszélnek, nem lehet őket félreérteni, esetleg jó hosszan félremagyarázni. A Jehova tanúi nem fogadják el a nemzést, illetve a születést. Nem tehetik, hiszen azzal beismernék Jézus Isteni mivoltát. Szerintük ez azt jelenti, hogy Isten közvetlenül teremtette meg Jézust. Ezek szerint számukra Jézus, még mindig csak egy vallásalapító ember, egy életelv iránymutató és nem több. Többek között azért sem fogadják el Jézust Isten második személyének, ill. kinyilatkoztatásának, mert Jézus maga mondta, hogy az Atya nagyobb Ő nála és van olyan dolog, amit csak az Atya tud és senki más rajta kívül. Én sem azt mondom, hogy Jézus egymaga az egyedüli Isten. Nem. Ám nem véletlenül adta tudtunkra Isten, hogy Jézus tőle, belőle született. Ahogy az emberek (asszonyok) ember gyereket szülnek, nem pedig tárgyakat vagy állatokat, így aki Istentől ill. Istenből született az sem lehet teremtmény, hanem igenis Isten. Azért mert az Isten, aki az Atya nagyobb a Fiánál egyáltalán nem zárja ki Jézus Isteni mivoltát, sőt az Atya Fiúi kapcsolat a születési szóval csak megerősíti ezt a tényt.

river flows (törölt) 2014.07.23. 08:55:50

@ORION:

"Jehova tanúi tagadják Jézus Isteni mivoltát, ez pedig nem jelent mást, minthogy nem fogadják el Isten váltságát,"

- Jézus, nem Istenként, hanem TÖKÉLETES EMBERKÉNT váltotta meg az emberiséget.

Laci7000 2014.07.23. 09:05:48

@river flows: Jézus valóban tökéletes ember volt, de mivel elvileg "tökéletes ember NINCS", nem létezhet, pontosan az a tény mutatta meg Jézus isteni mivoltát, hogy bizony annak ellenére, hogy ez a dolog elvileg lehetetlen, Ő mégis TÖKÉLETES EMBER VOLT.
Ez csak az által volt lehetséges, hogy egyszerre volt ember és Isten, ha nem lett volna Isten is származás szerint, nem tudott volna tökéletes ember sem lenni.

river flows (törölt) 2014.07.23. 09:17:04

@Laci7000:

"tökéletes ember NINCS"

- Ezt nem gondolod komolyan!?

Ádám és Éva mik voltak? Tökéletes emberek! Miközben NEM VOLTAK Istenek, sőt, Sátán mivel csalta csapdába Évát?...

Vannak tanítások, amiket lehet így is érteni, meg úgy is, DE EZ NEM OLYAN.

skybell 2014.07.23. 09:47:45

@river flows:

Isten figyelmeztette Ádámot és Évát, hogy ne egyenek a kert közepén lévő fának a gyümölcséről, de a kígyó ravaszabb volt mindennél és kísértésbe estek. Éva beleharapott a gyümölcsbe, és adott Ádámnak is, a férjének. Ezután Isten ellátogatott hozzájuk, és kíűzte őket a paradicsomból az engedetlenség miatt. Azóta az ember bűnösnek születik, de Jézus meghalt értünk.

Tehát ha Ádám és Éva engedetlen volt Istennel szemben, akkor ez azt jelenti, hogy nem voltak tökéletes emberek. Olyannyira - remélem ennek a büntetésnek a súlyát látod - hogy mióta bűnbe estek van halál, ez lett a bűntetés!

ORION 2014.07.23. 10:44:15

@river flows: Kedves felebarátom!!! Tudnod kellene hogy senki sem tökéletes sem Éva , sem Jolika , sem Ádám ,sem te sem én!!!Egy volt tokéletes de te Őt nem ismered!!!--- egyelőre.

Laci7000 2014.07.23. 11:18:18

@river flows:
Nos, Ádám és Éva eredetileg (még a bukás előtti állapotukban) bizonyos értelemben még tényleg "tökéletesek voltak", pontosabban fogalmazva bűntelenek voltak még.
De nézzük meg, hogy mit mond az Ige arról, hogy milyen viszonyban van Ádám és Jézus! Azonos-e Jézus a még el nem bukott Ádámmal lényegileg vagy nem?
--
I. Korintus levél:15:47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
---- Tehát: lényegileg VAN különbség, mert az, hogy FÖLDI vagy MENNYEI, az bizony nagy különbség. Ez pontosan arra utal, hogy Ádám EMBERI, Jézus pedig ISTENI volt lényegileg!!

Nεω 2014.07.23. 12:06:06

@Laci7000: @ORION:

Szedjétek össze magatokat fiúk!

Ez a kérdés speciel engem is érdekel. Szóval hogy is van ez?

Krisztus emberként váltotta meg a világot, mégis a megváltással igazoljuk Istenségét?

Tudtok ti többet is annál, hogy Ádám és Éva nem volt tökéletes!

Ha dobjuk az egész Bibliát tokkal vonóval (azt is megértem), akkor ugye nincs miről vitázni, de ha nem így teszünk, akkor oldjátok fel kicsit jobban ezt a paradoxont, ha nem is a nick kedvéért, legalább az enyémért

Béke neketek

ORION 2014.07.23. 13:26:52

@Τιμόθεος: A sátán hatására Éva ránézett a fára és jónak látta a gyümölcsöt. Isten viszont ránézett és azt mondta: nem Éva én halált látok benne. Ádám úgy gondolta ha eszünk róla akkor elkezdünk majd igazán élni. Isten azt mondta: nem Ádám, ez lesz a te véged és meghalsz. Sátán ma is a gyülekezetben azon dolgozik hogy a hívőknek a törvény fáját olyan szépnek mutassa ami segít szent lenni, segít Krisztushoz hasonlónak lenni és tökéletesnek. A törvény szépnek tűnő dolog de a vége halál.Ádám szívébe beépült a bűn és halál szellemének törvénye mikor evett a fáról. Ezt a törvényt örökölte minden utóda, az egész emberiség. Minden ember szívébe be van írva ez a törvény. Jézus eljött hogy aki hisz Benne, az szabad legyen ettől a törvénytől és egy új törvény íródjon a szívébe ami a Krisztusban való Élet Szellemének törvénye. Mikor Pál azt mondja: ne igazodjatok e világhoz, ő a zsidók világához beszél mivel akkoriban az vette őket körbe főleg. Ne igazodj ahhoz a rendszerhez hogy Istenhez a tetteid és törvény által közeledsz. Hanem változzon el a te elméd hogy Isten akaratába kerülj, azaz ne a tested áldozatát vidd Isten elé mint jócselekedet, hanem a Szellem áldozatát ami Jézus bevégzett munkája. Isten nem fogadja el áldozatként a törvényt és a jóságodat. Csak az Áldozattal mehetsz a Trón elé aki Jézus. Isten Őt fogadja el és Őbenne téged is.
Ádám mindig a testet és az önképességünkbe való bizalmat jelképezi. Mikor Jézus megtestesült, akkor az EMBER testét vette fel ami Ádám teste jelképesen. Jelezve azt hogy Jézus eggyé vált azzal a rendszerrel amibe a bukott emberiség tartozott. Halálával ezt a rendszert megölte a kereszten. Azért hogy az ember többé ne a testtel azonosítsa magát és ne önmagába bízzon, vagyis többé ne Ádámban találja meg identitását, hanem Krisztusban. Az ember elveszítette a tudást hogy honnan származik és kinek a képére, identitására lett alkotva. Jézus ezt visszahozta nekünk! Egyrészt hogy emlékezzünk! Másrészt hogy a hamis identitásból, ami Ádám, kiváltsa az embert.
Jézus tehát meghalta a rossz képmás halálát. Meghalta számunkra a testi rendszer halálát. Meghalta nekünk a törvénybe való bizalom halálát. Most már szabadon az új rendszerhez kötődhetünk ami a Szellem, az Élet, a Teljesség - a Krisztus!

Laci7000 2014.07.23. 13:43:26

@Τιμόθεος: Krisztus az emberiség nevében mutatott be végtelenül nagy értékű áldozatot, amikor magát feláldozta az emberek bűneiért való engesztelő áldozatként, és ezt az emberekkel teljesen azonosulva, az emberiség nevében, emberként tette meg, az Atya Isten felé való engesztelésül. De mivel nem a saját bűneiért halt meg, mert benne nem volt bűn, ezért lett közbenjáróvá ember és Isten között, és ezért lett feltámasztva is, és visszakerült isteni dicsőségébe, amiről átmenetileg lemondott.
Jézus engesztelő véráldozata nem csak egy ember halálával megegyező mértékű engesztelést szerzett, hanem Isten halálával/életével megegyező mértékű engesztelést szerzett, mert Ő egy tökéletes, isteni életet adott a halálba áldozatként, de emberi létformában, valóságos emberként a kereszten.
Ez volt Isten előre elrendelt terve a bukott emberiség (Isten előtt szabályos módon) történő megmentésére, aminek a kulcsa, hogy ezt csak akkor lehetett megvalósitani, ha Isten emberi formában váltja meg saját maga számára azokat, akik ennek hatására hisznek majd Ő benne.

ORION 2014.07.23. 15:01:46

@KMZ_hyperion: Ez ám a fejlődés!!!:D:D

EveH 2014.07.23. 15:38:13

@bjanek: "mindig élvezem, amikor hülyének néznek"
Ez jól bizonyítja, hogy nem vagy az :)

KMZ_hyperion 2014.07.23. 15:47:20

@ORION: Ha már Ádámról és Éváról volt szó, jó egy elfogulatlan forrást is meghallgatni az ellenkező véleményekről:D:D:D

ORION 2014.07.23. 16:28:37

@KMZ_hyperion: Az biztos !!! Nem rég beszéltem az egyik ismerősömmel és állította hogy a majomtól származunk.Mondtam is neki hogy ha megy az állatkertbe vigyen egy kiló banánt az ősének tisztelete jeléül! :D:D

ORION 2014.07.23. 16:36:43

@EveH: Mikor az ember azt mondja egy hülyének hogy hülye az mindig felháborodik! Mikor egy okos embernek mondják hogy hülye az megmosolyogja dolgot!(((Én például magamtól butábbat sosem kérdezek meg. Magamtól okosabbat meg nem ismerek . he he )))-------------VICCELEK CSAK--------- KICSIT BOROZGATOK MA !!!

EveH 2014.07.23. 16:50:50

@ORION: Igen, én is így gondolom......
És jó borozgatást :)

ORION 2014.07.23. 17:02:13

@EveH: Köszönöm! Kicsit stresszes napjaim voltak mostanában így ezt a napot lazulásra ítéltem!!!:D:D:D

KMZ_hyperion 2014.07.23. 17:51:37

@ORION: ?? Majomtól?? Na az se érti az evolúciót:D

Nεω 2014.07.23. 18:25:34

@KMZ_hyperion:

Ez jó volt:-)

Azt ismered, amikor térítik a jónépet?

KMZ_hyperion 2014.07.23. 18:43:36

@Τιμόθεος: Nem rémlik melyik az, küld klippet:)

Nεω 2014.07.23. 18:45:35

@KMZ_hyperion:

Nem tudom megnyitni, le van tiltva, majd megkeresem később

Vicarius 2014.07.23. 18:48:35

Eljutottam odáig, hogy nem hiszek már Jehova Tanúinak, mert a tanításaik nem a Biblia tanításai.
Csak az a bajom, hogy minél többet olvasom a Bibliát, annál inkább nem csak a tanúktól távolodok, de maga a Biblia mostani egésze is kezd gyanús lenni. Van Isten, mert lennie kell valakinek, aki kézben tartja a világot, de az, hogy a mostani Bibliai egész az valóban az egész-e, az most egy újabb kérdés nekem. Olvasom, elmélkedek, össze akarom állítani és az naponta sikerül is, csak a végeredmény nem mindig az, mint az előző napon.
Egy biztos, hogy amíg aktív tanú voltam és csak abban hittem, amit kaptam tőlük, nem voltak kételyeim, nyugodtabb voltam!
Jobb lett volna hülyén meghalni, de nyugisan.
Tudom, hogy most ennek semmi köze a témához, de pont itt olvasgattam, ezért itt jött rám, tök mindegy, hová írtam volna, sehová nem pászolna.

KMZ_hyperion 2014.07.23. 18:59:50

@Vicarius: "lennie kell valakinek, aki kézben tartja a világot" Ezt mire alapozod?

"a végeredmény nem mindig az, mint az előző napon". Ezen ne csodálkozz, a Biblia kibogozhatatlan, ha Istentől jövő üzenet lenne, nem kellene sokkal több embernek felfognia az értelmét, és elfogadnia, amit ír? De ilyen nincs. A legtöbben ezért váltanak arra, hogy ne gondolkodj, ne akard megérteni. Higgy. Ez a dolgod. Hinni. A hit nem megértés, felfogás kérdése. Hinni kell ebben vagy abban, a többit majd Isten, ha jónak látja, elregéli egyszer, meg különben is, ő annyira megfoghatatlan, az útjai annyira magasztosak, hogy úgysem érthetnénk meg, még ha akarnánk se.

"Jobb lett volna hülyén meghalni, de nyugisan." Megértem, hogy így gondolod, és szerintem az általam elsőként idézett gondolatod is ugyanabból táplálkozik: Könnyebb lenne, ha lenne egy nagy valaki aki 1. a végén úgyis rendbe teszi a dolgokat, kimossa a szennyest, 2. megmondja nekem, hogy miben kell hinnem, mit fogadjak el igaznak.
De attól még, hogy mindez szép lenne (bár szerintem a járulékos költségei miatt nem lenne annyira szép), még nem igaz. Nekünk kell gondolkodni, egyedül mi tudunk változtatni ezen az egészen. A kritikus gondolkodás nem a Sátán műve. Azért élünk, hogy megleljük a válaszokat, ilyen az emberi természet. Ha Isten teremtett volna, akkor nem lennénk ennyire kíváncsiak mondjuk olyan dolgokra, amire nem is tudhatjuk a választ, sőt felesleges is keresni rá. Akkor lenne a könyvünk, ami megmond mindent, amit köll, oszt jó napot. Nem kell gondolkodni, kutatgatni, kérdéseket feltenni.

Vicarius 2014.07.23. 19:19:51

@KMZ_hyperion: Akkor szerinted?
Mi az, hogy ha Isten teremtett volna, nem lennénk ennyire kíváncsiak?
Mit tudnánk mi, gondolkodók változtatni?
Mi a fene van velünk, honnan a francból jöttünk, mi a bánatér élünk, mi a csöcs az életünk értelme és ne idézgessem a társulat emberektől jött kérdéseit, amit meg akarnak válaszolni!
Valakinek lennie kell, mert túl intelligens a világegyetem, de lehet, hogy csak én vagyok egyszerű, mint egy raklap.
Hajjajj! Most gondolom, vissza kell vonulnom egy picit agyaskodni. Nem jó nekem a hirtelen sok információ,megüli a kobakomban kifejlődött valamit.

Vicarius 2014.07.23. 19:39:21

@ex.hmcs-s: A segítséget szívesen elfogadom, de kitől jön?
Annyi segítőm volt már,hogy panaszkodnom nem lehet, de Jóbnak is voltak segítői.
Mindenki, gondolom jót akar, de a legtöbbször azt látom, hogy vak vezeti a vakot és erről Jézus azt mondta, hogy mind a ketten lépnek a fekete lyukba.
Azért bírlak, hogy segítő kész vagy, főleg, mert ahogy leveszem, te egy tanú vagy.
Én már egy bazi nagyot ugrottam ezen a téren, de még nem lett jobb, sőt inkább magányos lettem, mint Ádám a történet elején.
Lesz még jobb is biztos, a lényeg, hogy a család mennyire képlékeny. Talán lesz eredmény, mert vannak bogarak a fülükben, de ember tervez, Isten végez. De bölcs voltam már.

KMZ_hyperion 2014.07.23. 19:44:28

@Vicarius: Bocsánat nem akartalak hirtelen letámadni ennyi infóval. De arra buzdítalak, hogy az utánaolvasást ne hagyd abba. Én 13 évig voltam tanú, sokáig a Bételben voltam "a szellemi táplálék" elkészítésében vettem részt. Pontosan tudom, hogy egy átlagos JT mennyire szűrt információt kap a világról és az emberekről, és a nagy miértekről. Például arról, amit írsz, hogy mennyire intelligens a világegyetem. Egyáltalán nem az, a világegyetem egy szörnyű hely, ahol egy ember csak a saját eszére támaszkodva élhet túl. Nem véletlenül kárálja a NASA igazgatója, hogy interplanetáris fajjá kell lennünk. Persze tudom, hogy ez nagy baromságnak hangzik egy JT-nek, vagy másnak. Olvasni kell, kutatni, megvizsgálni mindent. JT-nél mindent készen kapsz, de sokszor szart etetnek veled, már elnézést.

Vicarius 2014.07.23. 19:57:26

@KMZ_hyperion: Csak hogy én szarevőnek születtem. A kész, konzervekhez szoktam, mindenkinek hittem, de ma már senkinek, mert a nekem főzők bele szartak a konzerves dobozokba, amit csak most mondtak el.
Nem volt rossz, ehető volt, de most, hogy megtudtam kezdek hányni! Testvérem, te a Bételben voltál, ezért még többet tudsz. Én is tudok már sokat, mert vannak most is olyanok, akik jelenleg is ott vannak és egykor jó barátok voltunk, de a kaput bezártam a tanúk mögött, mielőtt ők csukták volna rám a bárka ajtót.
Most új osztás, új nyeremény kerestetik. Az Istenem nem vesztettem még el és nem is akarom. Ez az utolsó mentő mellény. Ha nem hinnék Istenben, mehetnék a francba, senkim sem maradna. Hááát, ez vagyon testvér, de azért újra köszönöm, hogy beszélsz hozzám.
Most mennem kell dolgozni, lesz időm agyalni. Jó blogolást nektek.

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2014.07.23. 20:01:24

@Vicarius: Emlékszel, milyen sokat vitáztunk? Kitartást, az első pár hónap nehéz, utána már jobb a beszámolók szerint majd kinyílik a világ.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2014.07.23. 20:52:47

@Vicarius: Számomra nagyon megnyugtató volt egy kicsikét hasonló helyzetben, hogy nem kell mindenre tudnom a választ és semmi baj sincs sem velem, sem a hitemmel, ha akár sok dologban is tévedtem, vagy tévedek. :-) Láttad már a Mátrixot? :) Ha még esetleg nem, feltétlenül ajánlani tudom, leginkább az első részt. Persze egy kemény sci-fi film a maga módján, de rendkívül sokrétű utalásai vannak, amiken el lehet rágódni jó sokáig.
Én is átéltem némileg hasonló élményeket, igaz a válaszaim nagyon mások voltak, mint neked. Örülök neki, hogy a hited nem veszett el... A kérdezést sosem jó abbahagyni, de hiszem, hogy a válaszok is érkezni fognak majd, neked is! :)))

river flows (törölt) 2014.07.23. 23:34:55

@Vicarius:

"Csak az a bajom, hogy minél többet olvasom a Bibliát, annál inkább nem csak a tanúktól távolodok, de maga a Biblia mostani egésze is kezd gyanús lenni"

- Érdekes a folyamat amit vázolsz...
Minden volt tanú oda jut, ahova te, csak nem merik bevallani maguknak.
"JT már nem" csak az első lépés a sötét szobába.

Mindenki szent szellemezik itt, de nem értik meg a működését.
Isten vizsgálja a szíveket, mindenkiről tud mindent.
Sokakról tudja, hogy bukásra hajlamosak, de mégis BÍZIK BENNÜK, ÉS REMÉNYKEDIK - érted ezt!? - Isten reménykedik, hogy hátha megváltozol...
Tapasztalatból mondom: Isten, ha látja - csak egy kicsit is - meggondolja magát, de ehhez meg kell lepned... nem Őt, nem másokat, hanem magadat (tudod, a meglepetés ereje).
Eszközök ehhez: agyat eldobni (Istenre hárítsd a terheidet - mindent!), szem beszűkít (világ hamis csillogása, hamis vallások hazugságai kizárva!), állkapocs megfeszít ("Itt úgyse jössz át!" - mármint a gonosz), és miután leizzadtál, mint egy ló, és körülötted kő kövön nem maradt, már csak várnod kell... és reménykedned.

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2014.07.23. 23:40:29

@river flows: A nagyanyám több, mint 30 éve csinálja, amit itt felvázolsz: "agyat eldobni (Istenre hárítsd a terheidet - mindent!), szem beszűkít (világ hamis csillogása, hamis vallások hazugságai kizárva!), állkapocs megfeszít ("Itt úgyse jössz át!" - mármint a gonosz), és miután leizzadtál, mint egy ló, és körülötted kő kövön nem maradt, már csak várnod kell... és reménykedned"

Kívánom, hogy belőled is váljék ugyanaz, mint belőle. "Isten boldog népének" tagja, az Őrtorony Zrt. rendületlen követője, de azért imádkozik, hogy ne éljen többet. Amikor bepiál, akkor őszintén megmondja: "Ha tudsz jobbat, már holnap odamegyek!"

Laci7000 2014.07.24. 01:06:59

@river flows: ember! Amikor Jézus arról beszélt, hogy "kő kövön nem marad", az maga a totális pusztulást jelentette... hát a JT-féle állkapocsmegfeszitésnek kb. tényleg ez a végső eredménye, pont ez a bajunk vele.

KMZ_hyperion 2014.07.24. 02:12:47

@Vicarius: Sajnálom, ha most így érzel. Én is átmentem hasonló dolgokon. Kiabáltam, üvöltöztem, összetörtem dolgokat, becsapott agymosottnak éreztem magam. Megfosztottak a rendes jövőtől, munkától, mindentől. Én is eldöntöttem, hogy a büdös életben nem engedem meg másnak, hogy átcsesszen. Ezért az elejétől elkezdtem megvizsgálni mindent, MINDENT, amit valaha tanítottak nekem. És hidd el, amikor megtudtam, hogy merre felé billen el a mérleg, az életem újra nyugodt lett. Utánajártam ÉN MAGAM annak, amit vallok. Se ember, se Isten nem rakosgatta a számba a dolgokat. ÉN MAGAM rakosgatom azt, amit szeretnék (még akkor is ha szarízű). És tudom, hogy ez most neked semmit se ér, és nem mondd semmit, de majd idővel te is jobban leszel. Én remélem nagyon. A legnehezebb innen az volt, hogy megtanuljam használni az agyam. Valaki itt idézte a Mátrixot. Hát tényleg olyan volt: olyasmit kellett használnom, amit addig soha. Szar érzés volt végigmenni ezen, de rohadtul megérte, és a büdös életben nem vágyok vissza abba a degradált állapotba, amiben voltam.

ORION 2014.07.24. 04:54:16

@Vicarius:Idézek tőled---- """ Van Isten, mert lennie kell valakinek, aki kézben tartja a világot,"""-- És ti Őbenne vagytok beteljesedve...

A nehézségek és az élet terhei mellett egy nagyon drága és értékes és mindenható dolog lakik a hívők szívében. Ez Krisztus az Isten Teljessége. Az ige csodálatosan feltárja hogy míg Jézus TESTBEN a Földön élt Isten Teljessége, maga az Atya lakott Őbenne. Ez azt jelenti hogy Isten számára a legkényelmesebb hely és a "legméretre szabottabb" hely az emberi test. Jézusban TESTILEG képes volt az istenség teljessége ott lakozni.

Az Ige feltár egy másik nagy igazságot, mégpedig hogy a hívők Őbenne szintén be vannak teljesedve az istenség teljességével Jézushoz hasonlóan. Ehhez a kincshez kell odafordulni ha baj van. Ezt kell tekinteni. Emberi testedben hordozod testvérem a teljességet. Egy hívő semmiben nincs szűkén igazán. Gazdag vagy! Áldott vagy! Teljes lény vagy mert maga a Teljesség él benned. A Végtelen. A Forrás. A körülmények bánthatnak és lophat tőled az élet, de a Teljességből ami benned van semmi nem tud elválasztani. Ez örök! Nagyobb aki és ami benned van mint a világ. Fordulj mindig ehhez a Teljességhez és merítsd ki bátran. Sose fogy ki.

Krisztus bennetek testvérek, a dicsőség reménye. - Kol 1:26

bjanek 2014.07.25. 22:50:15

@Laci7000: <<én azt mondom, hogy "saját szavakkal történő" imádkozás és bibliaolvasás párositása sokat segithet abban, hogy tisztábban lásson az ember hit dolgában, és Atya, Fiú, Szent Szellem témában is.
Például nulla ima mellett majdnem felesleges teológiai vitákba bocsátkozni, mert a teológiai az Istennel való kapcsolattartást segit megfelelő keretek közt tartani, mintegy kiszolgálva azt, tehát nem a teológiát kell szolgálni önmagáért, hanem az Istennel való kapcsolat miatt kell/érdemes vele foglalkozni.>>
ezt rájuk értetted:
@Johnny Joker, @KMZ_hyperion?

bjanek 2014.07.25. 22:57:33

@skybell: bocs, nekem nagyon nehézkes a felfogásom. elmagyaráznád hogyan vágnak össze az zárójelben lévő idézetek a kijelentéseddel?
" ISTEN a Szentlélek (ApCsel 5:3-4, Ap csel 16:6-10, 1Kor 12:4-6) "

Laci7000 2014.07.25. 23:11:04

@bjanek: úgy emlékszek, hogy ezt olyan valakinek válaszoltam, aki azt kérte, hogy jól érthetően legyen levezetve az Atya/Fiú/Szent Szellem téma.

bjanek 2014.07.25. 23:16:37

@picket9: "Szia,
nem nagyon akarom erőltetni ezt a témát, bár érdekes lehet.

Mivel Jézus állandóan Atya néven hivatkozott az atyjára , ezért lehet így hivni az Istent.
Elmondta, hogy ő kijelentette a nevét, de az újsz-ben nincs semmi jhvh."

szerintem sem érdemes erőltetni, de annyit hozzáfűznék, h az atyáról, mint névről gondold át újra a példát, amit írtam ;).

az pedig, h kijelentettem a neved, nem az jelenti, h felállva egy hegyre, jó hangosan elordította magát Jézus: "Isten neve: ATYAAAAAAAAAA!"
hanem, h megismertette azt a személyt akit takar, pl aki látott engem, látta az Atyát, v mindent aképpen cselekedtem, mondtam.., ahogy az Atyától láttam. == megismertettem a nevedet
Isten megszólítása kevésbé fontos, mint megismerni, kit takar a név

bjanek 2014.07.25. 23:17:51

@Laci7000: akkor az a vki nem érti miért írtad :), v miért feltételezel olyat, amit nem tudhatsz

Laci7000 2014.07.25. 23:19:40

@bjanek: nem is értem, mi a kérdés :))

picket9 2014.07.25. 23:25:35

@bjanek:
egyetértek,
a személy a fontos, akit meg akart ismertetni.
De ez a személy nem önmaga volt, akit az ÓSz-ben Úr-ként hívtak?
Hisz az Atyát senki se látta és hallotta sohasem.
Akkor ki volt az Úr?

bjanek 2014.07.25. 23:30:11

@KMZ_hyperion: <<Johnny Jokert nem "vádolnám" 3ság hívőnek, se egyáltalán hívőnek, de könyvet szövegérteni még ő is tud>>
ez lejött nekem, amikor találkoztunk, de tőle vártam egy választ, h belássuk mindketten van-e értelme bármit bizonygatni... ;)

<<...még ős is tud>>
ennél én intelligensebbnek tartom :)

bjanek 2014.07.25. 23:32:01

@Laci7000: akkor maradjuk abban, h én attól még testvéremnek tekintelek, h nem hiszek a 3ságban :)

bjanek 2014.07.25. 23:35:51

@picket9: nekem nagyon úgy tűnik, h amikor láttak vkit pl Ábrahám, akkor az Jézus lehetett,
de nem gondolnám, h pl. magához imádkozott

bjanek 2014.07.25. 23:38:55

@picket9: "az Atyát senki se ... hallotta sohasem."
na ezt nem látom a Bibliából igazolhatónak

Laci7000 2014.07.25. 23:51:09

@bjanek: az Atya látását és hallását Jézus egy helyen olyan szövegkörnyezetbe helyezi, ami a "maga valóságában" való látását, hallására utal.
----
Ján 6,46: Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát.
---
Jézus a Mennyből szállott alá, ezért előtte látta és hallotta az Atyát a maga valóságában. Ez a közvetlen mennyei tapasztalat nem volt meg senkinek sem, csak a Fiúnak, szerintem ez az elsődleges lényeg evvel kapcsolatban.

picket9 2014.07.26. 00:21:10

@Laci7000:
@bjanek:
6,46 Nem mintha bárki látta volna az Atyát: csak aki az Istentől van, az látta az Atyát.

Akkor az Ósz-ben az Úr , aki folyamatosan beszélt a népéhez, ki volt?
Őt halloták és látták, megjelent nekik stb.

tényleg nem akarom erőltetni,
de nálam ez egy alap kérdés.
lehet hogy nem értem, de akkor aki tudja magyarázza el.

22,6
És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.

22,13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
22,16 Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.

A Jelenések utolsó könyvében is az van írva, hogy az Úr , az Jézus.
És ő az Alfa és Omega, arról már ne is beszéljünk.

nem vitatkozni akarok, csak szerintem még az alapokat se értjük.

Laci7000 2014.07.26. 00:56:11

@picket9:
amikor emberi formában jelenik meg az Úr az Ószöv-ben, és lehet látni is, akkor azt Krisztussal szokták azonositani, nem az Atyával, mert az Atya a Mennyben van, erről Jézus világosan beszél.
De.... szerintem az is fontos, hogy az Ószöv-ben Úrként jelentette ki magát Isten, és nem Atyaként, mert azt a helyzetet, hogy Atyának nevezhessük, azt az Új Szövetség tette lehetővé. Ez az Istennek a megváltottak számára kijelentett neve, az Atya.
Ilyen értelemben az "Atya" nem jelent meg még akkor sem, ha nagyon úgy tűnik egy történetben, hogy Ő van ott, Ő képviselteti magát.... mert a megváltás előtt "Úrként" képviseltette/jelentette ki magát, nem "Atyaként", attól függetlenül, hogy lényegében a kettő ugyanaz a személy, de a megtapasztalhatósága szempontjából mégsem.
A Bibliában a neveknek fontos jelentősége van, sokszor utal annak a valakinek a lényegére, akit nevén nevez.
Isten lényegét is más megvilágitásba helyezte az Új Szövetség, mert maga az Új Szövetség utat nyitott az Isten valódi lényege felé, ami az Istennek a szerető Atya mivolta. Az Ószövetségben a törvény által nem tudott az Isten Atya lenni, csak Úr, és ezáltal nem is ismerték meg azt az Izrael fiai, hogy az Isten igazából milyen, de Jézus tudta, mert Ő közvetlenül a Mennyből jött. Ez okozta Jézus egyik fő konfliktusát a farizeusokkal szemben is.
Ezt egy adaléknak szánom most ahhoz, hogy ezen gondolkozzunk.

picket9 2014.07.26. 01:06:16

@Laci7000:
Köszönöm,
rágódom rajta még.

bjanek 2014.07.26. 06:52:11

@picket9: "Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem."
itt Jézus vmi hasbeszélő mutatványt ad elő, v esetleg tényleg az atya szólt?

bjanek 2014.07.26. 06:56:34

@Laci7000: "A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem?" - ez az Ósz-ből van

bjanek 2014.07.26. 06:59:33

@Laci7000: "A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt." Zsoltárok

"Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel."
példabeszédek

Laci7000 2014.07.26. 13:09:28

@bjanek: Igen, jó, amit idézel. Valóban, az Úr már az Ószöv-ben is utalgatott rá itt-ott, hogy Ő Atya, de csak Jézusnál látod azt a beszédeiben, hogy folyamatosan ilyen megnevezést kezd használni.

Laci7000 2014.07.26. 13:27:47

@bjanek: Ez a Ján 12-ben van, amit idézel...
Ez pedig előtte korábban, a János 5-ben van az, hogy:
Ján 5,37: Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.----
Tehát az égi hang jön később, mint az a megállapitás, hogy "hangját nem hallottátok soha". De van még fontosabb dolog is, ami számithat ebben a dologban: ezt a dolgot Jézus azoknak a vallási vezetőknek mondta éppen, akik őt pont akkor meg akarták ölni, annyira haragudtak rá. Valószinűbb, hogy Jézus ebben a "nem hallottátok hangját" kijelentésben nem azon akart lovagolni, hogy tényszerűen hallottak-e ők véletlen egy mennyből jövő szótagot vagy mondatot már életükben vagy sem... hanem arról beszél a János Evangéliumára sok helyen jellemző sajátos stilusban, hogy abból a viselkedésből is látszott, hogy Jézust éppen meg akarták ölni, az a tény, hogy az Atya hangját ők valóságosan még nem hallották, (nem érte el őket, nem hatott rájuk), mert akkor arra hallgatnának, és nem gyilkos indulat lenne bennük. Ilyen szempontból is érdemes az egész szövegre figyelni szerintem.

Van egyébként, aki azt mondja a Ján 12. erre a szövegrészére, hogy a hang esetében itt a Szent Szellem szólt, de szerintem itt az a legvalószinűbb, hogy tényleg az Atya szólt, a szöveg elsődleges jelentéséből ez következik.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.29. 10:57:03

@Laci7000: Nos....

>>Krisztus az emberiség nevében mutatott be végtelenül nagy értékű áldozatot, amikor magát feláldozta az emberek bűneiért való engesztelő áldozatként, és ezt az emberekkel teljesen azonosulva, az emberiség nevében, emberként tette meg, az Atya Isten felé való engesztelésül. De mivel nem a saját bűneiért halt meg, mert benne nem volt bűn, ezért lett közbenjáróvá ember és Isten között, és ezért lett feltámasztva is, és visszakerült isteni dicsőségébe, amiről átmenetileg lemondott.
Jézus engesztelő véráldozata nem csak egy ember halálával megegyező mértékű engesztelést szerzett, hanem Isten halálával/életével megegyező mértékű engesztelést szerzett, mert Ő egy tökéletes, isteni életet adott a halálba áldozatként, de emberi létformában, valóságos emberként a kereszten.
Ez volt Isten előre elrendelt terve a bukott emberiség (Isten előtt szabályos módon) történő megmentésére, aminek a kulcsa, hogy ezt csak akkor lehetett megvalósitani, ha Isten emberi formában váltja meg saját maga számára azokat, akik ennek hatására hisznek majd Ő benne. <<

Belefűznél pár bibliaverset? Mert ez így nemmás, mint emberi okoskodás

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.29. 11:03:28

@Vicarius: Üdv a klubban :) Én már több mint három éve egyedül vagyok. A feleségemen és a szülein kívül senkivel sem tartok komolyabb kapcsolatot.
Viiszont most már egy éve van egy bibliakörünk, ahol hetente összejövünk beszélgetni. Ez nagyon jó. Az egyik Bjanek, akivel azt hiszem barátinak nevezhető a kapcsolat, rajta kívül csak hébe hóba találkozok a barátaimmal. Sok volt tanú barátom lett hitehagyott. Sokuk nekem köszönhetően, de a találkozásaink komoly akadályokba ütköznek.
Szóval az élet nem fenékig tejfel. Én is azt ajánlom neked amit KMZ Hyperion, hogy olvass, tanulj! és ne félj a saját véleményedtől. Ha nem laksz messze tőlem, vagy bárkitől itt a blogon, akkor sokat segít néhány személyes találkozás. Én szívesen segítek. De vannak itt többen, akik szívesen találkoznak kiugrott tanúkkal.