EXJT BLOG

Mindenkinek Jehova Tanúiról

HTML doboz

Leírás

Minden éremnek két oldala van... Jehova Tanúi szervezetének is. Mi ennek a vallási közösségnek a kevésbé ismert oldalával foglalkozunk, hogy lehetőleg minél több embernek segítsünk egy objektív nézőpont kialakításában. Ha Jehova Tanúja vagy, ne félj, hiszen rengeteg Tanú olvassa még rajtad kívül az oldalt! Például vének, kisegítőszolgák, bételesek és persze a legtöbben, akik átlagos Tanúk. A névtelenségnek köszönhetően itt szabadon kérdezhetsz, cáfolhatsz és hozzászólhatsz, de szépen kérünk, előtte olvasd el a témakörrel foglalkozó régebbi cikkeket és kommenteket! Soha ne feledd:

"Nemcsak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól." -
Az igazság, mely örök élethez vezet, (WTBTS, 1968) 2. fejezet 5. bek.

Flying-brain 2.jpg

Jehova Tanúi történelme:

A Vezető Testület egykori tagjának könyve:

crisis-conscience-ray-franz_hun.png

Raymond Franz - Lelkiismereti válság

Utolsó kommentek

Ide küldd:

writing_01.png

columba [kukac] freemail [pont] hu

k [pont] johnny [pont] joker [kukac] gmail [pont] com

Ha szeretnéd megosztani - névtelenül is -, a kérdésed, történeted, tapasztalatod, véleményed, cikked, tanulmányod vagy javaslatod, akkor bátran írd meg a fenti címre, vagy írd meg közvetlenül az oldalon (regisztráció nélkül is!!!), itt:

>> GYORSBEKÜLDŐ <<

Mindenféle

Gyakran használt bibliaversek

2Mó 33:20 | Zs 146:4 | Pl 4:18 | Pl 8:22 | Pr 9:5 | Ézs 44:24 | Ez 18:4 | Dá 7:13, 14 | Mt 5:5 | Mt 6:7 | Mt 11:11 | Mt 24:14 | Mt 24:36 | Mt 24:45-47 | Mk 13:32 | Lk 23:43 | Jn 1:1 | Jn 1:18 | Jn 2:19-21 | Jn 4:34 | Jn 6:68, 69 | Jn 10:17, 18 | Jn 14:28 | Jn 17:3 | Jn 17:11 | Jn 20:17 ... | Csel 2:34 | Csel 8:30-31 | ... 1Kor 8:6 | ... Kol 1:16 | ...Héb 1:8 | ...

BLOG FÓRUM

CHAT a jelenlévőkkel

"Ha meg akarod tudni, hogy ki uralkodik fölötted, elég kideríteni, hogy kit nem szabad bírálnod." - Voltaire

„Nekem pedig egészen mellékes, hogy ti vagy egy emberi ítélőszék megvizsgál-e engem. Sőt, magam sem vizsgálom magamat. Mert semmiről sem tudok, ami ellenem szólna. De ez még nem bizonyít igazságosnak, ugyanis Jehova az, aki vizsgál engem.” (1Korintusz 4:3, 4)

"Ha a szervezeten kívül vagy, meghalsz. Ha a szervezeten belül vagy akkor pedig nagyon kell igyekezned, hogy ne halj meg." - Resign

"A legfájóbb kín örömet színlelni." - Márai Sándor

"Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket." - Albert Einstein

"Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek." - Jókai Mór

"A tudatlanságod legmagasabb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem tudsz semmit." - Wayne Dyer

TIPP: A böngésződ típusától függően a Ctrl gombot nyomva tartva a + és - gombokkal nagyíthatod és kicsinyítheted az oldalt, a jobb olvashatóság érdekében.

TIPP: Kérdésekkel taníts, ne kijelentésekkel! Érvelésedben használd a Bibliát és a Tanúk kiadványait is! Vitáidban ne kövess el érvelési hibákat!

TIPP: Ha nem vagy inkognitóban, kérünk oszd meg a cikkeinket a közösségi oldalakon! (Facebook, Twitter, Google+, stb.)

 

Hogyan adományozzak nektek?

Megtekintések száma

Látogatók: 

free counters


Kedves olvasónk, Te mi vagy?

látogató számláló

Indafotó képek

Hitehagyott weboldal a JWsurvey.org?

2012.12.17. 15:32 | Johnny Joker | 262 komment

jwsurvey-website.jpg

Azok a látogatók, akik először keresik fel ezt a weboldalt, talán azon gondolkodnak vajon megbízható információt találnak-e itt vagy 'hitehagyott' gondolatokat

A JWsurvey.org látogatói időnként megkérdezik tőlem milyen személyes vallásos hittel rendelkezem, különösen azért, mert a cikkeim gyakran kritikusak az Őrtorony Társulattal szemben. Jehova Tanúi érthetően aggódnak amiatt, hogy az az információ, amit az interneten olvasnak, igaz-e. Különösen óvatosak, amikor az úgynevezett “hitehagyott” weboldalakra látogatnak el, mivel a Társulat ismételten tanácsokkal látja el őket ezzel kapcsolatban. 

Arra gondoltam, hogy írok egy rövid cikket, amelyben kifejtem jelenlegi szellemi felfogásomat azzal a céllal, hogy világossá tegyem a hozzáállásomat azok számára, akik először látogatnak el erre a weboldalra és érdeklődnek eziránt. Remélem, hogy ez némiképp majd megnyugtatja a JWsurvey.org látogatóit a tekintetben, hogy őszinték az indítékaim ennek a weboldalnak a működtetésében. Az egyik vád, melyet gyakran felhoznak ez ellen a weboldal ellen az, hogy “hitehagyott” jellegű. Jehova Tanúi, akik az Őrtorony kiadványait olvassák, meggyűlölték a “hitehagyott” vagy “hitehagyás” kifejezéseket és félnek tőlük. A tanúk általánosságban minden olyan emberre alkalmazzák ezeket a szavakat, akik ellentmondanak a Társulat hivatalos tanításainak. De vajon helyes ez a felfogás, valóban ezt jelenti a “hitehagyás”?

Mit jelent az, hogy “hitehagyott? 

A “hitehagyott” szónak lényegében három meghatározása van a nézőpontunktól függően: (1) a Biblia meghatározása arról, hogy ki a hitehagyott, (2) az Őrtorony Társulat meghatározása, és végül (3) a világi (vagy szótárak szerinti) meghatározás. A három között árnyalatnyi különbségek vannak. 

A Biblia meghatározása

A hitehagyás bibliai meghatározását jól összegzi számunkra az Éleslátás az írásokból című könyv 1. kötetének 126. oldala, ahol az első bekezdés a “Hitehagyás” címszó alatt így szól:

Ez a kifejezés a görög eredetiben (a·po·sta·si′a) az a·phi′ste·mi igéből százmazik, mely szó szerint azt jelenti, 'félreáll, vagy távol marad valamitől'. A főnévi változat jelentése 'átállás, elhagyás, lázadás'. (Csel 21:21 lábjegyzet) A klasszikus görögben a főnevet 'politikai elpártolás' értelemben használták és az ige egyértelműen ebben az értelemben szerepel a Csel 5:37-ben Galileai Júdással kapcsolatban, aki követőket vonzott maga után (a·pe′ste·se, az a·phi′ste·mi egy alakja). A görög Septuaginta ezt a kifejezést használja az 1Móz 14:4-ben, amikor egy ilyen lázadásra utal. A Keresztény Görög Iratokban azonban elsősorban vallásos elszakadással kapcsolatban használják; az igaz ügytől, imádattól, Isten szolgálatától való visszahúzódás vagy ezek elhagyása és ennélfogva annak elhagyása, amit korábban vallottunk, valamint az elveknek vagy hitnek teljes elhagyása. Jeruzsálem vallásos vezetői a mózesi törvény ellen elkövetett ilyesfajta hitehagyással vádolták Pált.” 

Így tehát, legalább is az Éleslátás könyv szerint, a Biblia úgy utal a “hitehagyásra”, mint ami “ az igaz ügytől, imádattól, Isten szolgálatától való visszahúzódás vagy ezek elhagyása”. Pontosabban, vannak a hitehagyott szónak olyan jelentésárnyalatai is, amely szerint “valaki követőket vonz maga után” – ezekkel ennek a cikknek egy további részében foglalkozni is fogok – de az alapjelentése az, hogy valaki visszautasítja az Istenbe vetett igaz hitet

Ha ez volna az egyetlen meghatározás, amely szerint megítélik, hogy valaki hitehagyott-e vagy sem, akkor aránylag egyszerű lenne eldönteni, hogy az az ember bűnös-e vagy ártatlan. Ha az illető Istennel kapcsolatos hitnézetei ellentmondanának annak, amit a Biblia ír, akkor őt hitehagyottnak lehetne minősíteni.

A Társulat meghatározása

Az Őrtorony Társulatnak kissé specifikusabb elgondolásai vannak arról, hogy mit is jelent a “hitehagyás”. Hogy ezt megtudjuk (egyértelmű szavakkal kifejezett módon), át kell tekintenünk egy levelet, amelyet minden körzet- és kerületfelvigyázónak kiküldtek 1980. szeptember 1-jei dátummal. A levél egyik bekezdése így szól:

watchtower-letter-1980-apos.jpg

Ne feledjük, ahhoz, hogy egy hitehagyottat kiközösítsenek, nem szükséges, hogy hitehagyott nézeteit terjessze is. Amint az 1980. augusztus 1-jei Őrtorony 17. oldalának második bekezdése említi, “A 'hitehagyás' szó abból a görög kifejezésből származik, amelynek jelentése 'félreállás', 'lemaradás', 'elszakadás', 'lázadás', vagy ‘elhagyás’. Ennélfogva, ha egy megkeresztelt keresztény elhagyja Jehova tanításait, ahogyan ezek a hű és értelmes rabszolgán át érkeznek, és kitart abban, hogy más tanításokban higgyen annak ellenére, hogy az Írások alapján feddésben részesült, akkor ő hitehagyást követ el. További erőfeszítésekre van szükség, hogy szelíden helyreigazítsák a gondolkodását. Ha azonban a gondolkodásának a helyreigazítására tett további szelíd erőfeszítések ellenére az illető továbbra is hitehagyott nézeteiben hisz és visszautasítja, amit a 'rabszolga osztály' nyújt számára, meg kell hozni a megfelelő bírói intézkedéseket.

 A levél beszkennelt változata elérhető a következő linkeken: 1. oldal, 2. oldal

Figyeljük meg, hogy a Társulat meghatározása a “hitehagyásról” (vagy a hit megtagadásáról) lényegesen eltér az alapvető bibliai meghatározástól két fő területen: 

  1. Nem csak az a hitehagyott, aki “terjeszti” hitehagyott nézeteit (vagyis “követőket vonz” maga után) – hanem az is, aki olyan dolgokban hisz, amelyek ellentétben állnak a “hű és értelmes rabszolgával”.
  2. Aki hitehagyott, az nem csupán nem ért egyet azzal, amit a Biblia tanít Istenről, hanem visszautasítja, “amit a 'rabszolga osztály' nyújt számára”.

apostate-thinking.jpg

Pusztán másképp gondolkodni a Vezető Testület valamely tanításáról már elegendő ahhoz, hogy valaki hitehagyott legyen 

Ezért az Őrtorony hitehagyással kapcsolatos felfogása más, és specifikusabb, mint a Biblia meghatározása. Hogy hitehagyottak legyünk, mindössze annyit kell tennünk, hogy másképpen tekintjük a dolgokat, mint a “hű és értelmes rabszolga” (ami most már azonos a Vezető Testülettel). Egyáltalán nem számít, hogy buzgón igyekszünk-e hitünket terjeszteni vagy erről másokat is meggyőzni. Egyszerűen csak másként kell tekintenünk a bibliai tanításokat, mint ahogy az Őrtorony kiadványaiban olvashatóak, és automatikusan “hitehagyottnak” minősülünk, aki méltó a kiközösítésre.

Emiatt van az, hogy sokakat kiközösítenek hitehagyás miatt még akkor is, ha mindent elkövetnek bírói tárgyalásuk alatt, hogy bebizonyítsák, amiben hisznek az nem áll ellentétben a Bibliával. Azoknak a véneknek az elméjében, akik ragaszkodnak a Társulat irányelveihez, nincs jelentősége, hogy az illető a hittételeit alá tudja-e támasztani a Bibliával. Ami leginkább számít, az az, hogy egyetért-e a Vezető Testülettel és mindennel, amit tanít. Ha nem, akkor az illető “hitehagyott” a szó Társulat által meghatározott értelmében.                        

A világi meghatározás

A hitehagyás világi (vagy szótári) meghatározása nagyon tömör és könnyen érthető. Az Oxford Szótár (Oxford Dictionary), amelyet az asztalomon tartok, a következő egyszerű módon magyarázza a szót:

apostasy-definition.jpg
hitehagyás fn. valaki korábbi (főként vallásos) hitének elhagyása

Tehát tisztán világi értelemben a hitehagyás egyszerűen csak az, hogy valaki korábbi vallásos hitnézeteit elhagyja vagy visszautasítja. Se több, se kevesebb. Szorosan ebben az értelemben a kereszténységet a júdaizmusból kiszakadt “hitehagyásnak” foghatjuk fel (a júdaizmus ragaszkodik a mózesi törvényszövetséghez és várja a Messiást). A korai Bibliakutatókat (akik később Jehova Tanúi lettek) pedig a kereszténységből kiszakadt “hitehagyóknak” lehetne tartani – mivel, helyesen, vagy helytelenül, de visszautasították a kereszténység főegyházainak számos hagyományos hitnézetét. 

new-understanding.jpg

Valahányszor a Vezető Testület bejelent egy “új értelmezést”, hitehagyást követ el a szervezet korábbi tanításaihoz képest 

Ha a világi meghatározást nagyon aprólékosan akarjuk alkalmazni, akkor azt is mondhatjuk, hogy valahányszor egy úgy hitnézet vagy értelmezés megjelenik, amely felváltja a korábbi tanítást (mint pl. az “új világosság” a hű és értelmes rabszolgával kapcsolatban), az “hitehagyást” jelent a szervezet korábbi tanításaihoz képest. Fonák módon, ha egy Jehova Tanúja visszautasítaná, hogy elfogadjon egy “új értelmezést”, ahogyan az a szervezet kiadványaiban megjelenik és helyette inkább a dologgal kapcsolatos korábbi tanításhoz szeretne ragaszkodni, hitehagyás miatt kiközösítenék – mivel elhagyta vallásának új hittételeit.

Nézőpont kérdése 

Ez a hitehagyás furcsa iróniája – hogy mindez csupán nézőpont kérdése. Például Charles Taze Russellt és Joseph Rutherfordtot úgy tekintik, mint akik – többek között – szervezetünk megalapítói. Azonban ha csodálatos módon feltámadnának és testet öltenének a Nemzetközi Főhivatal előcsarnokában, nem fogadnák be őket azonnal a szervezetbe és nem kapnának helyet a Vezető Testületben, mivel nézeteik nagyon különböznének azoktól a nézetektől, amelyek manapság az Őrtorony kiadványaiban megjelennek.

Mindkettejükkel bibliatanulmányozást kellene folytatni, hogy felvilágosítsák őket azokról a különböző felfogásbeli változásokról, melyek azóta történtek, amióta ők meghaltak. Ha miután tanulmányozták mindezeket a változásokat, visszautasítanák, hogy elfogadják az “igazságnak” azt a változatát, amely jelenleg olvasható az Őrtorony-kiadványokban, akkor minden teketória nélkül kiközösítenék és kidobnák őket abból a szervezetből, amelynek megalapításához ők is hozzájárultak. Ez egy furcsa és zavarbaejtően ironikus helyzet, de alapjában véve pontosan ez történne egy ilyen, jóllehet lehetetlen szituációban. 

Tehát összegzésül, a hitehagyás háromféle meghatározása a következő: 

  • A Biblia meghatározása: az Istenbe vetett igaz hit elhagyása
  • Az Őrtorony Társulat meghatározása: a Hű és Értelmes Rabszolga tanításainak elhagyása
  • A világi meghatározás: a korábbi hitnézetek elhagyása 

Most, hogy megvizsgáltuk a “hitehagyás” mindhárom meghatározását, foglalkozhatunk azzal a témával, amit ennek a cikknek a címe felvet és válaszolhatunk arra a kérdésre, hogy: A JWsurvey.org vajon hitehagyott weboldal? 

  • A Biblia meghatározása szerint nem, nem hitehagyott weboldal. A JWsurvey.org senkit sem bíztat arra, hogy hagyja el Istenbe vetett, Biblia szerinti hitét. Valójában mindegyik cikkemben, amely az Írásokkal kapcsolatos témával foglalkozik, igyekszem bibliaverseken alapuló érvelést használni. A cikkeim megállapítják, hogy mit mond a Biblia, aztán bebizonyítják, miképpen különbözik ez az Őrtorony Társulat tanításaitól vagy szokásaitól. Ha bárki is észrevesz valamit bármelyik cikkemben, ami ellentétben áll azzal, amit a Biblia maga állít (és nem csupán az Őrtorony bibliamagyarázatai szerint), vagy félreértelmezi az Írásokat, nagyon szívesen veszem, ha emailben felkeres és azonnal ki fogom javítani a cikket ennek megfelelően.
  • Az Őrtorony Társulat meghatározása szerint igen, ez egy hitehagyott weboldal – mivel én egyáltalán nem értek egyet az Őrtorony szervezet néhány kulcsfontosságú tanításával és szokásával (vagyis elhagytam őket). Különösképpen a kiközösített családtagok kegyetlen kizárását tartom szeretet nélkülinek és írásellenesnek, valamint rendkívül megvetésre méltónak és nemtörődömnek tartom a gyermekbántalmazással kapcsolatos panaszoknak a “két tanú” szabály helytelen alkalmazásából adódó jogellenes kezelését. Ezenkívül nem látok semmiféle objektív bizonyítékot, amely arra utalna, hogy az Őrtorony Társulat bármiféle különleges isteni kegyet vagy irányítást élvezne, ami igazolná az olyan tanúk iránt mutatott kíméletlen és tekintélyelvű magatartását, akik nem értenek egyet a Vezető Testülettel.
  • A világi meghatározás szerint – igen, ez egy hitehagyott weboldal, mivel (a fent részletezett okokból kifolyólag) nem értek többé egyet Jehova Tanúinak az Őrtorony Társulat kiadványaiban meghatározott hittételeivel és szokásaival. Azonban amint kifejtettem, a “hitehagyás” szó szorosan vett világi meghatározása szerint az Őrtorony Társulatról is elmondható, hogy hitehagyást követett el a kereszténység elhagyásával, sőt, saját korábbi tanításainak elhagyásával is (minden alkalommal, amikor csak egy “új értelmezést” leközölnek).

Remélem a “hitehagyás” különböző meghatározásainak áttekintése tisztázza ezt a dolgot azok számára, akik ellátogatnak erre a weboldalra. Alapjában véve, ha Ön azok közül való, akik vakon követik az Őrtorony Társulatot mindössze azért, mert azt állítják magukról, hogy ők Isten egyedüli kommunikációs csatornája az emberiség felé, akkor ez a weboldal valószínűleg nem Önnek való. 

Másfelől azonban ha Önt érdekli a valódi igazság és szeretne kutatást folytatni Jehova Tanúi és az Őrtorony Társulat hittételeihez és szokásaihoz kapcsolódó tényszerű információkról, akkor Önnek semmi oka sincs félelemre vagy arra, hogy bizalmatlan legyen az ezen a weboldalon megjelenő információkkal kapcsolatban. A cikkeimet az igazság iránti teljes szívű elkötelezettséggel írom és készítem elő tekintet nélkül arra, hogy vajon ez összeütközik-e azzal, ami az Őrtorony kiadványokban megjelenik. Talán még azután is, hogy a fentieket áttekintették, kíváncsiak lehetnek arra, hogy milyen személyes hitnézetekkel és indítékokkal rendelkezem és hogy ezek milyen hatással lehetnek az írásaimra. Most megpróbálom ezeket a legjobb tudásom szerint őszintén bemutatni Önöknek.

Tehát miben is hisz Cedars? 

Ami a Jehova Tanúival kapcsolatos helyzetemet illeti, papíron még mindig Jehova Tanúja vagyok. Eddig még nem közösítettek ki és én sem nyújtottam be írásban az elkülönülési kérelmemet. Azonban nem látogatom többé Jehova Tanúi összejöveteleit és nem veszek részt a prédikálómunkában sem. Ilyen értelemben a gyülekezetem vénei “tétlennek” tartanak engem. Nyilvánvalóan nem tudnak az ezen a weboldalon és a másutt folytatott tevékenységemről. Eléggé sajátos körülmények között élek, ami megnehezíti, hogy belelássanak a dolgaimba vagy hogy személyes nézeteimet kikutassák. 

Ami vallásos nézeteimet illeti, csak nemrégiben (az elmúlt két évben) történt, hogy szellemileg kimenekültem egy olyan csoport vasmarkából, amelyről felismertem, hogy egy szélsőségesen kontrolláló vallásos szervezet. Emiatt rendkívüli módon ódzkodom attól, hogy megint fejest ugorjak egy újabb hitrendszerbe (vallásos vagy ateista feltételezések rendszerébe), amely esetleg hibás vagy csak olyan dolgokba vetett hiten alapul, amelyeket nem lehetséges bizonyítani vagy igazolni.

bible-reading-doubts.jpg

Nem hiszem, hogy a szeretet Istene megbüntetne valakit azért, mert őszinte kétségei vannak a szavával kapcsolatban 

Még mindig tisztelem a Bibliát és ezért van az, hogy gyakran utalok rá vagy idézek írásszövegeket a cikkeimben. Azonban teljesen nyitott vagyok (más emberek véleménye felé) atekintetben, hogy mi lehet Isten szándéka az emberiséggel – sőt, hogy vajon Istent érdeklik-e egyáltalán a földi dolgok.

Ha ez bárkit is megdöbbentene vagy megbotránkoztatna, akkor elnézést kérek – de azt hiszem fontos, hogy őszinte legyek. Én személyesen úgy hiszem, hogy az okok, amelyek kétségeimhez vezettek jól megalapozottak (mivel gondos kutatás és átgondolás eredményei), és hogy “a szeretet Istene” nem fog engem megbüntetni azokért az őszinte kérdéseimért, amelyeket felteszek. (Zsolt 31:5; 1 János 4:8)                            

Az egyik ilyen kétségemről például írtam egy cikket egy másik weboldalon, amely Mózes első három könyvéről szól – bár ez csak az egyik része a Bibliának, mely töprengésre késztet. 

Függetlenül a Bibliával kapcsolatos személyes kérdéseimtől még mindig képesítve érzem magam arra, hogy az Őrtorony Társulatról, hittételeikről és szokásaikról bibliai szemszögből írjak, mivel mint korábbi vénnek és Bibliaiskolát végzett embernek aránylag mélyreható ismereteim vannak az Írásokról, valamint az Őrtorony teológiájáról. Ezenkívül elméletileg még most is Jehova Tanúja vagyok, noha elismerem, csak azért maradok az, mert családom sok tagja tanú, akik megszakítanák velem a kapcsolatot, ha valaha is elkülönülnék. 

Tekintet nélkül személyes hitemre vagy “kétségeimre” a Biblia egyes fejezeteivel kapcsolatban, rám alapjában véve nagyon negatív hatással van a szervezet, amely szellemileg csapdába ejtette családom több generációját. Emiatt bizonyos mértékig kötelességemnek érzem, hogy tudásomat és tapasztalatomat arra használjam, hogy másoknak segítsek felébredni abból, amelyet én egy káros és romboló hitrendszernek látok. Úgy gondolom, ez az egyetlen mód arra, hogy negatív tapasztalataimnak valamilyen hasznos felhasználási területet találjak.

Követőket vonzok? 

Ha valaki még a fentiek elolvasása után is úgy érzi, hogy a személyes, Szentírást érintő kétségeim miatt helytelen vagy rossz, hogy a Bibliáról vagy az Őrtorony tanításairól véleményt alkotok, akkor egy dolog felől nyugodt lehet: soha senki sem vádolhat engem jogosan azzal, hogy “követőket vonzok” magam után, mivel nem rendelkezem olyan hitrendszerrel, amit propagálhatnék és határozottan szembehelyezkedem mindenkivel, aki megpróbálja előírni a saját bizonyítatlan hitnézeteit azok számára, akik elhagyják az Őrtorony szervezetet. 

youtube-videos.jpg

Néhány YouTube videó, amely bírálja az Őrtorony Társulatot, csupán “követőket próbál vonzani” azáltal, hogy a saját alternatív bibliaértelmezését propagálja 

Például sok olyan videó van a YouTube-on, amelyet olyan emberek tettek fel, akik ellenzik az Őrtorony Társulat tanításait és sokszor úgy találhatjuk, hogy ezek közül a videók közül sokat olyanok készítettek, akik szeretnék az Őrtorony doktrínáit a saját bibliaértelmezésükkkel helyettesíteni. 

Én megértem ha valaki őszintén úgy érzi, hogy helyesen értelmezi a Bibliát, miért akar esetleg erről másokat is meggyőzni (főként, ha úgy érzi, hogy a Krisztus általi megmentés a tét). Azonban az, ha speciálisan Jehova Tanúit célozzák meg és megpróbálják őket egy káros szektából a saját alternatív hitrendszerükbe belerángatni, akkor az illető pontosan úgy viselkedik, ahogyan az Őrtorony meghatározza és sztereotipizálja a hitehagyottakat, vagyis, hogy “követőket vonzanak” maguk után.       

Végezetül, egyikünk sem lehet túl magabiztos egyetlen bibliaértelmezéssel kapcsolatban sem – különösen nem oly módon, hogy azt sugalljuk kizárólag a MIÉNK az egyetlen igazság és csak MI élvezzük Isten irányítását és áldását.

Az egyetlen egyház, amelynek leszármazási vonala a történelem folyamán közvetlenül és töretlenül visszanyúlik Krisztus apostolaihoz (az “apostoli utódlás” által), a katolikus egyház. Nem elég, hogy a római katolicizmus története telis-tele van botrányokkal – a hittételeik is írásellenes tanításokon és hagyományokon alapulnak. Azoknak, akik ennek ellenére úgy döntenek, hogy katolikusok lesznek (ahogy milliók megteszik), abban a tudatban kell meghozniuk ezt a személyes döntést, hogy ez csupán hit kérdése. Bármely keresztény szervezet vagy egyház, amely azt állítja magáról, hogy a katolikus egyház helyébe lépett, vagy kiszorította azt a helyéből, mivel Isten helyeslését élvezi, SZINTÉN arra kéri a követőit, hogy állításait hit alapján fogadják el, nem pedig bizonyított tények alapján. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne legyünk keresztények vagy ne tartsuk meg a Bibliának azt a parancsolatát, hogy prédikáljunk és osszuk meg a hitünket másokkal. Hiszen a prédikálás kulcsjelentőségű eleme bármely keresztény hitnek. Azonban úgy hiszem, hogy a modern keresztényeknek szem előtt kellene tartaniuk azt a tényt, hogy majdnem két évezred eltelt már Krisztus halála óta és 19 évszázad az utolsó apostol halála óta Istennek bármiféle nyilvánvaló és vitathatatlan tette nélkül, amely megcáfolhatatlanul bizonyítaná a szándékát vagy azt, hogy valamely egyén vagy imádati csoport élvezné a támogatását. 

Emiatt nem helyénvaló egyetlen keresztény számára sem az, ha dogmatikusan ragaszkodik ahhoz, hogy ÖVÉ az egyedüli igaz, Biblián alapuló hit és hogy az üdvözülés elnyeréséhez mindenkinek az Ő bibliaértelmezését kellene követnie, nem pedig másét. 

Nyilvánvalóan más lenne a helyzet akkor, ha Isten drámai módon beleavatkozna a földi dolgokba és megcáfolhatatlanul egyértelművé tenné a szándékát a tömegek előtt – de amíg ez meg nem történik, mindannyian ugyanúgy a relatív bizonytalanság állapotában vagyunk Isten szándékait illetően és nem szabadna olyan hiedelmekhez ragaszkodnunk, amelyek csupán személyes értelmezésen vagy olyan dolgokba vetett hiten alapulnak, amelyeket nem lehet bizonyítani vagy igazolni. 

Emiatt soha senki sem fog ezen a weboldalon arra vonatkozó próbákozásokat tapasztalni, hogy “követőket vonzanánk” magunk után vagy rá akarnánk beszélni a látogatókat, hogy csatlakozzanak valamiféle alternatív, akár vallásos, akár másfajta hitrendszerhez. Akik megpróbálják ezt megtenni az egyes cikkek alatt található kommentekben, azoknak a kommentjeit el fogjuk távolítani, különösképpen azokat a linkeket, amelyek valamely leplezetlenül vallásos jellegű weboldalra mutatnak.

sherpa.jpg

Mint a himalájai serpák, ez a weboldal sem fogja megmondani senkinek sem, hogy merre menjen vagy miben higgyen. Csupán megpróbál mindenkit biztos vizekre irányítani.

Én azt tekintem feladatomnak, illetve a weboldal feladatának, hogy bizonyítható tényeket tegyek közzé, semmi mást. Ha van egyáltalán valami magasabb szerepem vagy ambícióm, akkor az az, hogy kivezessem az embereket abból, amit most már egy rendkívül káros szektának tartok, éppen úgy, ahogyan a himalájai serpák elvezetik a hegymászókat a veszélyes hegyoldalakról a biztonságba. Hogy mit tesz majd a hegymászó, miután biztonságos helyre érkezett, azt már ő dönti el. Ő és a serpája elválnak egymástól – remélhetőleg jó barátságban. Engem mindössze ennyi érdekel – hogy elvezessem az embereket a tényekhez és (ha lehetséges) segítsek nekik abban, hogy szellemi értelemben megszabaduljanak egy elnyomó szervezettől. Hogy mit tesznek a továbbiakban abban ők döntenek, senki más.

Ha Ön olyan keresztény, aki a bizonytalanság érzéseivel küzd azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen most, miután elhagyta a szervezetet, akkor talán hasznosnak találja majd egy korábbi cikkemet. Nem sokkal a saját “ébredésem” után írtam. A címe “Uram, kihez mehetnénk?

 

Fordította: Eve

Forrás: jwsurvey.org

Címkék: internet kiközösítés ébredjetek!

A bejegyzés trackback címe:

https://jehovatanui.blog.hu/api/trackback/id/tr1004970032

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.12.24. 22:11:07

@küzdős:
Tudod, nekem már volt részem ilyenfajta "szeretetben" az ŐT jóvoltából és köszönöm, de nem kérek belőle többet. Az ebből a fajta "óriási hitből " sem.

Te azt hallgatsz, akit akarsz, órákon keresztül csüngve szavain. Egyébként köszönöm a segítségedet, de magam is le tudom rendezni a konfliktusaimat.
Különben sem tudom, hogy milyen jogon próbálod az inkognítómat kiadni.

A JT-s tapasztalat után, ne haragudj, de majd én eldöntöm, hogy kikkel akarok egységben lenni és kikkel nem.
Ha benne a Szent Szellem tevékenykedik - ahogy azt állítja magáról, akkor bizonyára nem esik nehezére a vádaskodásait alátámasztania, vagy bocsánatot kérni a sértegetéseiért.

Ha valóban keresztény, akkor ez nem esik nehezére.

küzdős 2012.12.24. 22:25:26

@karalabe4:
Köszönöm a válaszod!
Megerősítettél magad abban, hogy miért gondolkodik leslie így, veled kapcsolatban!
Ígérem, többé nem szólítalak meg, nem érdemled meg.
Jó szándékkal közeledtem feléd, nem jött össze!
Eztán ne panaszkodj, ha kritizálják hozzáállásod! Szerintem jobb lenne, ha nem nyilatkoznál ezen a helyen, tényeg igaza van barátomnak, hogy rossz szellem van benned, építeni nem tudsz, csak lázítani!
A konfliktusaid próbáld a saját oldaladon intézni!
Nem kell reagálnod! Nem válaszolok, sőt, minden provokációdra név nélkül küldök néhány véleményt!

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.24. 22:29:23

@küzdős:

Köszi....OK:)
...talán valóban jobb lenne egyszer személyesen megvitatom ezeket Leslie-vel;..én sem gondolom,hogy az írásai teljesen visszatükröznék a személyiségét,...nem is haragszom rá,..csak sokszor úgy érzem elbeszélünk egymás mellett.

..Ez frusztrált egy kicsit bevallom.

...A többit is megfogadom...köszi

küzdős 2012.12.24. 22:57:08

@kingdom:
Tisztellek, szívesen olvasom szavaid sorstársam!
Tényleg árad belőled az értelem (EZT KEVÉS EMBERNEK MONDOM!)
Leslie nem ismerhető meg írásaiban, nekem nagyon kellemes megletést okozott!
Írásai vádolók, súlyosak, érthetetlennek tűnők, de egy szív ember van mögötte! Én megszerettem és szeretem! Szerintem túl nagy a hév, egyébként rendben van!
Aki hírtelen szeretne mindent el mondani, az ebbe a hibába eshet, mint ő!
A számítógépeden dupla sebességgel jön az infó, nehezen töltöd le, vagy nem minden jön át, ezért nem érthető!
Kár, hogy nem voltál a találkozón, remélem pótolhatjuk és nagyot dumcsizhatunk!

Consuelo 2012.12.24. 22:58:06

@küzdős:

Kedves Küzdős!

Kiegyensúlyozott véleményeket olvastam eddig Tőled. Nem kioktatni szeretnélek Az imént írtál az empátiáról. Az emberi lélek elég bonyolult. Nem tudhatjuk mi játszódik le a másik ember lelkében, amikor az adott reakcióit adja, nem ismerjük a miérteket, a hátterét. Néha elég egy szó, egy mondat, hogy a másik „piros gombjára” rátenyereljen, ami beindítja a régi jól begyakorolt válasz mechanizmusokat.

Pl. én akinek azt is meg mondták, hogy mikor vigyem pisilni a gyerekem, jó ideig amikor eltávolodtam a tanúktól, minden megmondók ellen lázadtam, nekem többé, nem mondja meg senki! Sokára tanultam meg, hogy van aki jó szándékból teszi, s nem okoskodni vagy uralkodni akar felettem.
Talán van, akinek a piros gombja úgy működik, hogy támadásként érzékel olyasmit is ami valójában nem az. Nem tudhatjuk, hiszen nem vagyunk a másik helyében. Hitem szerint pedig a jövő a béke emberéé!

küzdős 2012.12.24. 23:04:59

@Consuelo:
Tisztelettel fogadom megjegyzésed!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 23:09:03

@küzdős: @kingdom: látom nem csak nekem sikerült karalábétól kiakadni :DDDD Sok nőiesség nincs benne. harcol mint egy pitbull :) de azt se tudja miért, csak harap

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.24. 23:10:02

@küzdős:
Kár, hogy nem voltál a találkozón, remélem pótolhatjuk és nagyot dumcsizhatunk!
.................................................

De a tavaszi megcélozva...:)

leslie07 2012.12.24. 23:14:35

@karalabe4: azt, hogy elszeretted mások férjeit nem tolem olvastad. Ezért nem kellene velem kapcsolatba hozni.

küzdős 2012.12.24. 23:16:07

@kingdom:
Remélem is!
Ilyen emberek, mint te, sokat jelentenek nekem!
Na jó!! Nem hízelgek. Csak valamit jelentenek!

küzdős 2012.12.24. 23:17:24

@sefatias: Hé tesó!
Már kezdem érteni, miért nem jön be a vegetáriánus szellemi kaja!

leslie07 2012.12.24. 23:19:55

@kingdom: Nem írtam, hogy a Szentlélek az enyém lenne. A Szentírás értelmezgetését pedig elítélem. A Szentírást úgy fogadom be,ahogyan az a Szentszellem kijelentette.

Ha a hamisítatlan íge neked furán hangzik, mert csakis értelmezgetve ismered, arról sajnos nem én tehetek.Kulonben is,amit írtam magamra is értettem.

küzdős 2012.12.24. 23:24:24

@leslie07: Barátom!
Légyszíves ne támadj senkit!
Szépen, lassan, érthetően mindenkinek!
Ne érezd, hogy téged is támadnak, csak elmondják a véleményüket!
Nyugi! Lassú víz partot mos!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 23:26:21

@kingdom: Látod? mondtam én.. Lezli annyira kirekesztő, hogy magát is kirekeszti :D
@leslie07: kicsit jobban kéne bíznod az Istenben. Hidd el jobban tudja, hogy kit szeret mint te

leslie07 2012.12.25. 00:29:21

@küzdős: KOszonom a figyelmeztetést.

Én eddig sem éreztem, hogy támadok.

Nem is tudott senki felhozni olyan dolgot, hogy konkrétan támadtam.

Az azért elgondolkodtató, ha valakiben a Szentírás idézése is a támadás érzetét kelti.

Sefa nagyon jól tudja, hogy én saját magamat sem tartom kereszténynek, mégpedig azért, mert nem szulettem újjá.

Kingdom mégis azt gondolja, hogy én csak magamat tartom kereszténynek.

Nem konnyu feladat az isten hamisítatlan igéjét szólni, hisz egyesek azt magukra veszuik.
DE ebben én nem vagyok vétkes, hisz honnan tudhatnám azt, hogy a Szentírás kiben idéz majd elo lekiismeret furdalást.

Mindenesetre, ha valaki onmagára veszi, és
vádaskodásnak fogja fel, az jó jel, hisz a szívét megérintette. Ezek után már csak egy kis ido kell ahhoz, hogy eljusson a lekéig is, hogy megértse, semmilyen rosszándék nem vezetett.

EveH 2012.12.25. 06:09:19

@sefatias, @kingdom: Én semmit nem változtattam azon, hogy milyen zenét hallgatok, amikor tanú lettem, nem is lettem volna erre hajlandó. És ne gondoljátok, hogy csak lightos dolgokat hallgattam, hanem klasszikus rockot, bár az igazi kemény metált sose szerettem, de azért jó pár Metallica belefért. De nem gondolom úgy, hogy ez bármiképpen is ellenkezne a Bibliával. Van egy tanú volt rockzenész ismerősöm (neten), aki szerint pl. a Black Sabbath szövegeit egy tanú is írhatta volna............Szerintem azok a VT-i tagok, akik az ilyen jellegű tanácsokat adják az Ébredjetekben, még életükben nem hallgattak ilyen zenét, csak kicsit gyorsabb a ritmusa valaminek, vagy netán hangosan énekelnek, aztán már azt hiszik, hogy az ördögtől való. Hát, ha valami attól való, akkor az a mai színvonaltalan diszkó.........

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.25. 08:18:03

@EveH:
Amikor Tanú lettem teljesen abbahagytam a metál zene hallgatását,de még a rockot-is.

Akkor rökönyödtem le amikor valamelyik 2 színnyomásos 80-as évekbeli Őrtorony kimondottan a komoly zene ellen szólalt fel.
Arra hivatkozva,hogy pld. Beethoven; Mahler stb.mind kifogásolható olykor züllött élet éltek ezért feltette a szokásos eeee kérdést a cikk végén...
Ami totálisan elbizonytalanított...

-Vajon helyén való eee ?
építő eee az ilyen vagy lealjasító zene eee?

Jelenthet-e veszélyt a keresztényi erkölcsre és szellemiségre eee?

Addig azt hittem,hogy legalább komolyzenét bátran hallgathatok,...Mahlert pedig különösen szerettem,...na ő személyét ez a cikk szintén le eee-ézte....

...A legviccesebb azonban az volt számomra amikor a WT által is kifogásolható nagy zeneszerzők dallamait zenei megoldásait hallottam felcsendülni a Watcstóver szimfonikusoktól a Királyság Dallamok felvételein..

..magyarán lenyúltak tőlük az erkölcsileg züllött nagyoktól:)

,,,persze ez a fajta lopás sok JT számára ismeretlen,
...én észrevettem ;például sokat csentek el Csajkovszkijtól,..aki meleg volt;majd le fordultam a székről amikor kopra ugyan azt a dallamot hallottam ki az egyik Királyság énekből.

.....egyébkéntis alig volt olyan nagy zeneszerző akinek az élete ne lett volna kifogásolható JT mérlegén ?

Na ez esetleg nem kifogásolható eee kérdem én?

..Ha így folytatják lehet eljön az idő,hogy a Black Sabbat tól is lopnak majd zenei megoldásokat miközben le fújozzák ???:)

EveH 2012.12.25. 08:34:07

@kingdom: Nem tudom, milyen életet élt Handel, de az egyik (már nem emlékszem, melyik) dal a régi énekes könyvből szinte egy az egyben a Júdás Makkebeus Győzelmi Kórusa :)

EveH 2012.12.25. 08:35:16

@kingdom: Azért egy Black Sabbath-stílusú királyság énekre befizetnék :))

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 08:48:38

@EveH: Teljesen egyetértek veled a kemény zenét illetően. Bár a Black Sabbath nem túl kereszttényi, és kommersz módon kissé ördögi az imázsa, de egyáltalán nem sátánista. Mint ahogy a legtöbb metál zene sem. Vannak ugyan ilyen stílusú zenék, én is hallgattam. de a legtöbb csupán lázadásból, polgárpukkasztásból csinálja és nem meggyóződésből
@kingdom: Én is abbahagytam a zenehallgatást. Pedig az én kedvenceim elég széles palettán mozognak. Az Exploited mellet nálam a no1 a Pink floyd. Szóval nem vagyok egy beszükült gondolkodású zeneileg. de pár év elteltével elkezdtem újra hallgatni egy kis alternatívot, aztán mikor bejött a net, akkor már mindent. Sosem értettem egyet a tárzulat álláspontjával. Főleg a kemény zenét illetően. Már hónapok óta gondolkodok egy erről szóló poston. Lényeg az, hogy a rockzene elsősorban társadalmi problémákról szól. Nem véletlen, hogy a Bob Geldof által összehozott első Live Aid koncert az afrikai éhezők megsegítése érdekében is a rock zene körül forgott. Szerintem egy Ricky Martinnak sose jutott volna eszébe egy ilyen

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.25. 09:03:26

@leslie07:
Akkor félre értettelek,hogy te vagy csak keresztény,de azzal nagyon megleptél,hogy írtad,hogy...>>>>>>>>>>>>>>>>>

...Te még nem születtél újjá?...Biztos ez?
Azt hittem Sefa csak viccel amikor írja:)

Én úgy látom sajnos az újjászületést is sok téves elképzelés tarkítja és hamis megtévesztés

...sokan mint például Rutherfordék is és a Karizmatikusok Pünkösdistás stb...is a rejtélyes megmagyarázhatatlan dolgok misztériumába emelik;az újjá születést.

...A tanúknál mint tudod,..ebben csak is a felkentek részesülnek,...érezték,hogy a szentszellem egy bizonyos alkalommal különleges módon működött rajtuk,mint tanították az ŐT hasábjain.

Sokan a téves elképzelések miatt várják az Újjászületésüket valami hasonló módon;miközben talán már Újjá is születtek !

Ennek megvannak az életben megmutatkozó jól behatárolható jelei;..nem valami csodálatos egyszeri megnyilvánulás kíséri,mint pld.az a WT mondja.

Bár tudom előítélettel vagy a nagy egyházak iránt ,de talán jó egy kicsit figyelembe venni azt ,hogy ők mit tanítottak erről a témáról...

Csak idézek néhány gondolatot a Református
Helvét Hitvallásból:

"Az újjászületésben a Szentlélek megvilágosítja az
értelmet, hogy Isten titkait és akaratát megértse. Az akaratot pedig a Szentlélek
nemcsak megváltoztatja, hanem fel is ruházza képességekkel, hogy önként akarja és tehesse a jót (Róm 8,1–9).

Az újjászületettek cselekvőleg működnek, nem csak szenvedőleg. Úgy
véljük azonban, hogy itt két dolgot kell szem előtt tartani. Először azt, hogy az
újjászületettek a jó választásában nemcsak szenvedőleg vesznek részt, hanem
cselekvőleg is. Ugyanis Isten indítja őket arra, hogy saját maguk cselekedjék azt,
amit cselekszenek.

újjászületettekben megmarad az erőtelenség. Mivel ugyanis
bennünk lakozik a bűn, és a test életünk végéig a Lélek ellen törekedik, az újjá-
születettek nem tudják akadálytalanul véghezvinni azt, amit elhatároztak.

Tehát az újjászületést,a gondolkodás és az élet felfogás gyökeres megváltozása jelzi...s nem valami egyszer megnyilvánuló misztikus csodás élmény,...hanem az elme újjászületése a Lélek által.

Az ilyen ember életében semmi sem fontosabb mint az Istennel kapcsolatos igazságok vizsgálata;életét minden területét áthatja ennek az új szellemi lénynek a motivációja.

Az ilyen embernek Isten...nem csak Isten már ;hanem>>> APA >>>>Krisztus pedig a barátja és testvére:)

Mindezek tudatában sem érzed,hogy az újjászületésed megtörtént már miközben valami különlegesebbet vársz?

esetleg olyan dolgot vársz amit Őrtoronyék tanítanak :)...vagy a karizmatikusok?

Egyébként a hamisítatlan ige számomra a legfontosabb dolgok egyike...nagyon is evangéliumi gondolkodású vagyok....a Rizsát megvetem.

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.25. 09:13:03

@EveH:
Nem emlékszem pontosan talán a 6-os lemezen már van elektromos gitár is amit a múltban szintén elítéltek mint ami az ördögi rock zene hangszer

....lessz ott Black Sabbat csak várni kell:)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 09:16:21

@kingdom: már jó régóta spekulálok rajta, úgyhogy nem sok kell hozzá

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.12.25. 09:24:21

@küzdős:

Aha, szóval te hagyod figyelmenkívül a játékszabályokat (leírva a nevem kezdőbetűjét a kommentedben), de azért én vagyok az, aki ezt nem jól reagálja le.
Ezt csináltad, akkor is amikor vén voltál? Ha akkor is a másikra próbáltad kenni a saját hülyeségedet, akkor még sok van hátra neked, hogy megértsd, miért történtek veled azok a dolgok, amik.
De ez a te dolgod.

Örülök, hogy ti jól megvagytok egymással nagy békében és szeretetben. Engem leslie hamisan vádolt, negatívan diszkriminált és eddig egyetlen kellemetlen kérdésemre sem válaszolt. Ez ő.
Én nem kérek ilyen szeretetből, köszi.

Ha a névtelen kommentelés és a pletykálkodás a stílusod, akkor igen nagy szívességet teszel nekem, ha a jövőben hanyagolsz engem.

@leslie07: Én nem szerettem el senki férjét sem, ez egy alaptalan vád. Amit igenis te mondtál rólam egy korábbi kommentedben. Olvasd vissza magad.
A kellemetlen kérdésekre most sem válaszolsz, hanem eltünsz hirtelen.

Ez a te stílusod, ami nagyon is hasonló az Őrtoronyéhoz. Ha annyira szereted a démonokat űzni, akkor miért téged dobtak ki a sátánpapok és miért nem fordítva történt?

Egyébként felőlem azt hiszel, amit akarsz. Csak mielőtt magadat az igazság abszolút mércéjének állítod be, ráadásul olyannak, ami mások számára is kötelező, gondolom nem árt ha tudod, hogy baromságokat és alaptalan vádakat hangoztatsz.
Tudod, ha valaki beveszi ezeket, az meg is érdemli. A kérdés az, hogy akkor miért nem maradtak meg a szervezetben. Ezért fölösleges volt kijönni onnan, hogy utána ugyanazt teremtsék meg maguknak.

De én azt is elfogadom, hogy egyeseknek még szükségük lehet egy vezérürüre, aki "szerető pásztor"-ként adja el magát.
Csak engem hagyjanak ki ebből a játszmából, mert én nem azért vagyok ezen a blogon, hogy bárhova becsatlakozzak.

leslie07 2012.12.25. 09:47:03

@kingdom: Nos kedves kingdom, a Szentszellem általi újjászuletésrol van szó, nem a gondolkodásmódban való változás által, hanem
Testunk, lekunk és szellemunk egyuttes megtizstítása által, amelyet csakis a Szentszellem
hatáskorébe helyezett az ÚR.

Ha nem lenne szuksége az embernek Szentszellemtol újjászuletnie, akkor elegendo lett
volna számára a János keresztsége,miután megbánta buneit.

A Szentírás azt tanítja, hogy aki csak hisz az Úr Jézusban megtartatik.

Róma 10:9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.

Kereszténynek lenni azonban tobb annál, hogy
higyjunk az Úr Jézus váltságáldozatában.

A keresztény Isten szolgája , aki feloltozte az ˇUr Jézus Krisztust, miután a Szentszelemtol megigazítattott és megszenteltetet, hogy senki se vádolhassa ot.

Róma 13:12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.
13
Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben:
14
Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Az éjszaka elmult, itt az ido, hogy valaki, valakik végre meghozzák az áldozatot és lemondjanak
a testuk kivánságainak a táplálgatásáról, és engedjék, hogy a Szentszellem megigazítsa oket, hogy csakis az igazságot hirdessék másoknak, és mikozben prédikálnak senki se vádolhassa meg oket a testbol fakadó bunokkel.

Róma 14:16
Ne káromoltassék azért a ti javatok.
17
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18
Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
19
Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.

El kell indulni a Szentszellemnek való engedelmesség irányába, hisz a Szellem ereje nélkul ki hisz a mi tanuságtételunknek?

Róma 15:16
Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Lélek által megszentelt.
17
Van azért mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban.
18
Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.
19
Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangyéliomát.

Még az apostoloknak is meg kellett várniuk a Szentszellemet mielott tanúskodni kezdtek volna
Krisztus haláláról és a feltámadásáról.

Kár, hogy ezt sok vallásfelekezet vezérszónokai
minduntalan figyelmen kívul hagyják, azt képzelve, hogy megkerulhetik a Szentszellemet.

Ap. Csel. 1:8
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Aki ezt másként gondolja és cselekszi onmagát és is és embertársait is becsapja:

1. Kor. 2:4
És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
5
Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
6
Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
7
Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
8
Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:
9
Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
10
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Ahhorz, hogy igaz keresztények legyunk elkerulhetetlen, hogy az Isten Szentszellem Istenbol való szellemet vegyunk.

1.Kor. 8:10
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
11
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
13
Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
14
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.
15
A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

leslie07 2012.12.25. 09:49:49

@karalabe4: Kértelek, mutasd be ,hol vádltalak azzal személy szerint, hogy elszeretted mások férjeit. Tudomásom szerint nem tettem ilyen kijelentést veled kapcsolatban, ennek ellenére
nekem tulajdonítod ezt.
Bemásolni azonban nem vagy hajlandó, gondolom azért, mert nincs mit.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.12.25. 09:56:24

@leslie07:
Már mondtam, hogy olvasd vissza magad. nem tudom hol írtad, de utaltál rá, hogy én olyan vagyok, mint valami Éva testvérnő a gyülekezetedben, aki elszerette mások férjeit. Ezt írtad, te tudod, hogy hol.
Ezenkívül ezoterikus hisztérikának, démonoktól megszállottnak is neveztél (pl sefa blogján, kint vagy bent cikkben....ezt is visszaolvashatod), sőt szabályos gyűlölethadjáratot indítottál ellenem, hiszen ha nem értek veled egyet, akkor szerinted nem is szólhatok hozzá a blogon.

Ehhez pedig nincs jogod, hogy ilyeneket kijelents.
Eddig még egyetlen empatikus megjegyzésed nem volt felém, de azért te vagy az, aki nagy szeretettel fordul a másik felé....

Szerencsére nem szorulok rá az empátiádra. De a krisztusi egyéniségedet a fentiek fényében én kétségbevonom.
Másnak is joga van a saját meglátásához természetesen.

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.25. 10:05:20

@leslie07:

Hát én is ugyan ezt mondom :)

...olvasd csak vissza..a HH is ezt mondja.

...nem a gondolkodásmódban való változás által,történik a születés hanem pont fordítva.. a Lélek működésének munkájának eredményeként változik az akarat a cselekvés a gondolkodás...

Nem önmegszülés van,...hanem a Lélektől annak munkájaként.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.12.25. 10:07:41

@leslie07:
Tessék itt van megtaláltam:

"leslie07 2012.11.23 17:01:59
@karalabe4: A stílusod emlékeztet a volt gyulekezetemben egy Éva nevu holygre, aki feldobra a barátnojét a véneknél, mert az egy férfival kettesben maradt a lakásában.

A barátnojét ki is kozosítették a gyulekezetbol.

Aztán az Évácska elcsábította elobb az egyik,
utána pedig a másik férfit a gyulekezetben a feleségétol.

Aztán az Évácska is a kikozosítés sorsára jutott.

Valahogy így látom ezt nálad is.

Mások bunét szereted kipellengérezni.

Aztán nehogy a tiédet is valaki pellengére tegye."

A hiteles hitvédő cikkben van benne, amit sikeresen eltávoliíttattál a Johnnyval, mert zavart az abban felhozott téma.

remélem, sikerült felfrissítenem az emlékezetedet.

Egy másik kommented szerint:
"Ezért is dontottem úgy, hogy a Szentszellemre bízom magam, hogy az irányítson elobb a Szentíríás általi megszentelodés útjára, utánna pedig az újjászuletésre, hogy végre elmondhassam magamról: Keresztény vagyok."

Érdekes! Hát nem pont az ellenkezőjét írtad ennek pár sorral fejjebb ezen az oldalon?
"Sefa nagyon jól tudja, hogy én saját magamat sem tartom kereszténynek, mégpedig azért, mert nem szulettem újjá."

leslie07 2012.12.25. 10:08:03

@karalabe4: Látom, te nem azért vagy itt, mintha vágynál bárkinek a szeretetére is, hisz magad írod:

"Én nem kérek ilyen szeretetből, köszi."

Azt is elárulod, hogy jelenléted a blogon nem az egyesítést akarja szolgálni, amikor ezt írod:

"Csak engem hagyjanak ki ebből a játszmából, mert én nem azért vagyok ezen a blogon, hogy bárhova becsatlakozzak."

Akkor miért is vagy ezen a blogon?

Hogy romboljál?
Hogy jó szándékú embereket olyan dolgokkal vádolj meg,amit nem kovettek el?

Érdemes megfigyelni, hogy a benned lakozó szellem általad épp azokat vádolja, akik nenm tekintenek gyulolettel jehova tanúira, hanem ellenkezoleg szeretettel segíteni akarnak nekik.

Minnél tobbet nyilatkozik meg a szellemed ezen a blogon, annál egyértelmubbé teszed a számunkra, hogy az ordog eszkozévé váltál.

Nagy veszélyben vagy karalábé, amelybol csakis az alázat, és az onbeismerés által
menekulhetsz, miután konyorogtek érted az Úrhoz azok, akiket itt megpróbálsz lejáratni.

Segíteni szeretnénk neked, ha engeded.

De nem azon az áron, hogy megengedjuk,
hogy a benned lakozó szellem szétrombolja ennek a blognak a kuldetését.

Gyuloletet érzel jehova tanúi irányában, olyannyira, hogy gyuloletedet még azokra is kiterjeszted, akiket az Úr megszabadított onnan.

Ennek igy nem lesz jó vége Karalábé.
Ha onmagadra maradsz a benned uralkodó szellemeddel, bozony keserves jovo vár rád.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.12.25. 10:13:59

@leslie07:

Neked ahhoz mi közöd van, hogy én miért vagyok jelen ezen a blogon. Ehhez éppen annyi jogom van, mint neked. Én nem vonom kétségbe a jelenlétedet. Fontos célt szolgálsz ezzel.

Szavaid csak erőtelen fenyegetések, de ennyi telik tőled, mert nem tudsz válaszolni a kérdéseimre.
De úgy látom nem is fogsz, mint ahogy eddig sem tetted.

leslie07 2012.12.25. 10:21:41

@karalabe4: Nos az álatlad bemásolt elbeszélésemben nem téged vádoltalak meg a mások férjének az elcsábításával, hanem egy konkrét személyt, akit meg is neveztem a gyulekezetben. Ha téged is Évának hívnának még akkor sem vehetnéd magadra, mert konkrétan a volt gyulekezeteben megtortént esetrol írtam.

Nem a férjelcsábítás konkrét cselekményét hoztam veled kapcsolatba, hanem azt a stílust,
ahogyan mindenkire ujjal mutogatsz, mint azt tette annak idején az Éva nevu jehova tanúja a gyulekezetemben.

Bratátnojével szemben szigoruan fellépett, amikor azt kettesben találta a lakásában egy férfival, természetesen fényes nyappal.

Ennek késobb a számára az lett a kovetkezménye, hogy o maga sokkal nagyobb
bunt kovetett el, amely mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hisz elcsábította az egyik kisegíto szolgát a feleségétol, és osszekoltoztek.Ezek után természetesen ot is kikozosítették, csak sokkal nagyobb bun miatt,
mit amivel a barátnojét megvádolta.

A példát azért hoztam fel a számodra, hogy figyeôlmeztesselek, nem jó úton jársz,amikor állandoan ítélgeted jehova tanúit és azokat,akik már nem jehova tanúi.

Ezt írtam veled kapcsolatban és semmi mást:

"Mások bunét szereted kipellengérezni.

Aztán nehogy a tiédet is valaki pellengére tegye."

Ennek ellenére te úgy adtad elo, hogy téged vádoltalak meg mások férjeinek az elcsábításával.

Karalábé, te valóban azt hiszed, hogy , akik ebebn a blogban rajtad kivul kommentelnek, ill. olvassák azt, annyira balgák, hogy nem veszik észre hazugságaidat, és valós szándékodat,
ami miatt jelen vagy e blogon?

Karalábé, karalábé, meddig nem szunsz még meg a sátán eszkoze lenni?

leslie07 2012.12.25. 10:23:50

@karalabe4: Olyan értelemben van kozom hozzá, hogy ez egy kozosség, amelyben általában mindenki szeretne távol maradni az általad képviselt sátáni praktikáktól, amelyek csak azt szolgálják, hogy lehetetlenné tegyék a békés, építo párbeszédet.

Ez ennyire egyszeru karalábé.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.12.25. 10:29:29

@leslie07:
....szóval: aki szerinted nem ért egyet veled, sőt mer ellentmondani, és nem fogadja el a hamis vádaskodásaidat ...az az ördög eszköze?

Érdekes logikád van. Emlékeztet nagyon valakikére. De te tudod, mit csinálsz.

nyugodj meg: nincs közöd ahhoz, amit csinálok. Foglalkozz te csak a saját dolgoddal!

Kérdésemre válasz még mindig nincsen, úgyhogy ennyiben maradhatunk: számomra értelmét vesztette a veled való eszmecsere.

Consuelo 2012.12.25. 12:01:20

EGYENSÚLY

"Igyekezz, hogy a másokkal szembeni elvárásaid kiegyensúlyozottak legyenek! Törekedj az egészséges toleranciára!

A múltban talán túl sokat vagy túl keveset toleráltunk. Túl sok vagy túl kevés volt az, amit elvártunk másoktól.

Esetleg a két szélsőség közt ingadoztunk: néha szó nélkül eltűrtük, hogy mások bántsanak, becsapjanak, rosszul bánjanak velünk; máskor nem viseltük el az emberek normális emberi (néha tökéletlen) viselkedését sem. Bár jobb, ha egyik szélsőséges állapotban sem időzünk túl sokáig; így változnak az emberek - mármint a hús-vér emberek, akik a maguk tökéletlen módján küzdenek a jobb életért, kapcsolataik javításáért, a hatékonyabb viselkedésért egy-egy kapcsolaton belül.

De ha megnyílunk önmagunk és a gyógyulás folyamata előtt, kis idő múlva újabb átalakulás kezdődik bennünk: eljön az ideje, hogy búcsút mondjunk a szélsőségeknek, és megkeressük az egyensúlyt.

Bízhatunk magunkban és a gyógyulás folyamatában: biztos eljuttat arra a pontra, ahol az adás és elfogadás egyensúlyba kerül, ahol megértjük a többieket és magunkat, és ésszerű elvárásokat támasztunk.

Mai emlékeztető:

Ma gyakorolni fogom, hogy elfogadjam azt, ahogy a változás zajlik. Ha valamilyen szélsőséges viselkedésre támad igényem, elfogadom egy időre. De célom a tolerancia és az elvárások egészséges egyensúlya bennem és másokban egyaránt.
"

(Ez nekem is szól)

leslie07 2012.12.25. 12:15:27

@karalabe4: Csakhogy amre te hamisvádaskodásként utalsz egyszeruen nincs.
Te próbálod kikonstruálni az ellened vélt vádakat, mintha azok tolem származnának.

Nos ez valóban az ordogtol van.

Isten azt mondotta Ádámnak, hogy csak a Jó és Rosz tudása fájáról ne egyék. Azt viszont nem mondotta, hogy egyik fáról se egyék.
Az Ordog mégis azzal érvelt, amit az isten soha sem mondott.

Hasonlóan én sem vádoltalak téged személyszerint soha azzal,hogy mások férjeit
elszeretted. Te ezt nagyon jól tudod, mégis azt szajkózod itt az olvasók elott, mintha azt állítottam volna.

Hazug vagy, tehát az ordog eszkoze is egyben.
Megtérésre van szukséged, amit nem vagy hajlandó tudomásul venni.
Ezért az Igaz Isten gyalázat tárgyává tesz majd, hogy napvilágra hozza valós indítékaidat, amikor ebben a blogban másokat ártatlanul
olyan dolgokkal vádolsz,amit soha sem kovettek el.

leslie07 2012.12.25. 12:17:41

@karalabe4: Szerintem is jobb lenne, hogy amíg meg nem szabadulsz a jehova tanúit és a volt tanúkat gyalázó szellemtol, távolmaradj a blogtól.

Szivesen segítunk, ha engednéd.

De nem engeded, ezért saját magadnak kell majd megbírkóznod a benned lakozó szellemmel.

leslie07 2012.12.25. 12:21:02

@kingdom: Akkor egyetértunk.

Szerintem a probléma, azaz az egymás mellett való elírás abból eredt, hogy sem én, sem te nem ismertuk meg kelloképen egymás írásait.

Elkezdtem olvasni a blogodat.

Kellemesen megleptél.

küzdős 2012.12.25. 12:54:56

@leslie07: Kedves Barátom!
Kérlek, hogy ne beszélj zöldségekkel! Mondom ZÖLDSÉGEKKEL!
A nő nem való ide,teljesen bekattant!
Sefa már kiosztotta én sajnáltam, de nem méltó a válaszra!
Büszke Jezabel nő! Büntetése legyen az, hogy nem válaszolsz neki! Ennél nagyobb nem kell neki!
Igazad van testvérem! Sátáni szellemtől vezérelt, magabiztosnak gondolja magát, önhitt, büszke, felfúvalkodott, önreklámozó hölgyemény!
Szerencséje, hogy ezt tűrik mellette!
Javaslom, hogy az ilyeneket ne méltassuk válaszra! Szellemi éheztetést érdemelnek!
Nem kell aggódni, ha nem teszünk a tűzre, elalszik és locsolgatja magát a saját oldalán, a sok egyforma eszű által!
Ki adhat tisztát egy zöldségből! Egy másik fás zöldség!

Consuelo 2012.12.25. 13:03:09

Nem tudom, újra azon gondolkodom, hogy ha a blog célja segíteni a tanúknak kijönni JT szervezetéből. Akkor, amit itt látnak, mennyire teszi kívánatossá a kijövetelt? Csendes kérdés.

S most nem azt akarom mondani, hogy kifelé mutassunk mást, mint akik valójában vagyunk.

Azt látja egy idetévedő, vagy egy bizonytalan tanú (aki lépne is meg nem is)hogy a volt tanúk, segítik egymást, biztonságos közegben megoszthatják fájdalmaikat, sebeiket, hogy támogatják egymást a felépülésben? Türelmesek, empatikusak és toleránsak?

Olvassa azon tapasztalatokat a felépülésről, hogy honnan indultunk, amikor kijöttünk a tanúktól, milyen állomásokon mentünk keresztül a felépüléshez vezető úton, mi segített, hol tartunk most, és merre visz az utunk?

Ezeket a kérdéseket válaszolja meg mindenki maga.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.12.25. 13:08:07

@küzdős:
"Csak egy rövid hír rólam. A csürhe összejött a büntető emberszabásúakkal és második körben is bűnösnek tekintettek! Bűnöm: Vannak kérdései! Ez nincs benne a programba, hibát észleltek és töröltek!"

Pietro della Rovere 2012.12.25. 13:24:15

@sefatias: Én is metált hallgattam mielőtt JT lettem. Keresztelkedés előtt én is abba hagytam a metál hallgatást, pedig gyakorlatilag az volt az életem. Aztán nálam is kiütötte a biztosítékot, amikor az Őrtorony Mahlert kritizálta (ugyanis a metál helyett elkezdtem komolyzenét hallgatni, történetesen pedig Mahler volt a kedvencem). Mahler hallgatását is abba hagytam. Szóval mindent feladtam, amit szerettem, aztán rájöttem, hogy ami miatt feladtam mindent, az egy fabatkát sem ér. Most újra metált hallgatok, meg Mahlert. A metál zene egyáltalán nem sátáni. Én olyan együtteseket hallgatok, amelyek társadalmi problémákról, filozófiáról, emberi érzésekről és a természet szépségérő énekelnek. És sokszor kimondják az igazságot a vallási képmutatásról is. Talán ezért is nem szereti az Őrtorony társulat őket.

küzdős 2012.12.25. 13:50:01

@Consuelo:
A volt tanúk nem feltétlenül egyek gondolkodásban!
Lásd: Zöldség!
Bár együttesen láthatjuk, mi az, ami hazugság, vagy rossz, sokan teljesen tévútra térnek, miután megszabadultak JT-től!
Sokan vannak, akik szabadnak érzik magukat mindenre, mert azt gondolják, ezt csak, mint tanúk nem tehették!
Ne várja senki azt, hogy azért, mert valaki JT, minden szép és jó lesz, de ez fordítva is igaz!
Becsapottak voltunk, akik a szervezetben voltunk, emiatt talán ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, akik hajlamosak vagyunk gyorsan megbántani egymást, de ne feledjük, a szeretet sok vétket elfedez.
Nehéz jól bánni olyanokkal, akik önmagasztalóak, csak a saját gondolkodásuknak hisznek, miközben mindenkit megbántanak, aik sértik az önérzetüket.
Érdekesnek tartom azt is, hogy itt, ezen az oldalon "valaki" így beszél, mint pl. te, aki szimpatikus voltál kezdettől, más oldalon, ugyan ezzel a névvel egy harcos, oda mondó, kemény szavakkal ostorozó ember szavait olvasni, aki védi JT becsületét!
Szerintem semmi rossz nincs abban, ha valakit már sokadszorra figyelmeztetnek arra, vigyázzon a csepp kis szájára!
A büszke Jezabel csak ártalmas lehet mindenkire, aki itt olvasgat!
Üzengethet mindenkinek, nekem is, magát járatja le!
Egy ezoterikus, sátáni gondolkodású NŐ, ha uralomra készül és mindenkit lenéz, az eredménye, hogy elküldik a pi....llanatba!
Kezdetben csíptem a fejét, aztán átváltozott démonosba, azóta csak fejlődött.
Remélem, hogy nem lépsz te is a nyomdokaiba, nagyot csalódnék, bár olvasva téged(?) máshol is, ez már kezd ingani!

Registered User 2012.12.25. 13:52:05

@A Fekete Bárány: A királyság énekek hallgatásán kívül, vajon mit engednének meg?
Semmit sem lehetne hallgatni. Máig emlékszem hogy egy kiadvány mennyire lehúzta az alternatív rockzenét...(is). Egyébként én is szeretem a metált. Metallica,Rammstein, Pokolgép Tankcsapdika.
És..Mahlert, Csajkovszkijt, Beethovent aki a komolyzene Mozartja... :-D
Olvashatsz-e más kiadványokat a teokratikus kiadványokon kívül? Hát persze..., de akkor Sátán asztaláról táplálkoznál, azt fogják mondani.

Registered User 2012.12.25. 13:54:37

@A Fekete Bárány: És íme kész a tőkéletes elmekontroll !!!!

Registered User 2012.12.25. 13:56:46

És most a Harry Pottert nézem. Bocccs!!!

picket9 2012.12.25. 14:16:54

@küzdős: @leslie07: @karalabe4:

Sziasztok, még mindig nem értem mi baj Karalábéval?

Most már az utolsó kommentekben az "ördögöt" festjük a falra?
Az 'ördögi", "sátáni" kifejezések is dobálóznak rendesen.

Nem mondhatja el a véleményét?
Küzdős írtad: "Sátáni szellemtől vezérelt,..."
Ne viccelj már! ez nagyon erős , szerintem.

Nehogy már falhoz állítsátok, mert van véleménye, vagy gonosz személynek kiáltsátok ki.

Az, hogy olyan összefüggéseket hoz fel, vagy elemzéseket ír egy témában, ami a Tanúknak vagy úgy a keresztényeknek általában nem ismerősek,
az mit jelent?
Azt, hogy furcsán hangzik, vagy nem ismeritek,vagy értitek ezeket?
Ő sem mondja, hogy nem tévedhet, és nem is kell egyetérteni vele; de ezért támadni a személyét ?

@Kuzdős: "Kezdetben csíptem a fejét, aztán átváltozott démonosba, azóta csak
fejlődött."

Épp most olvastam amit írtál és pont ez a mondat, ami nagyon gáz.

Mire alapozod?
/Tudod a Tanúk szokták ezt rásütni könnyen a kívül állókra,
holott inkább a mások gondolatainak a megértése, tisztelete hiányzik talán belőlük/

Van mobil telefon, internet és mégis aki erről beszélt volna pár száz évvel ezelőtt,
szerintem könnyen ráfogták volna hogy démonos. (Még hogy igy-meg úgy lehet kommunikálni másokkal, valami kütyük segítségével? az lehetetlen )
Azért mert nem értünk valamit,
azért nem jelenti, hogy valakinek nincs igaza. Vagy igaza van, vagy nincs, majd
ha több ismeretünk lesz, jobban el tudjuk dönteni.

Egyébként nagyon jó cikket írt Karalábé A "más dolgába" avatkozásról a blogjában a mai napon és megmutatja, hogy ő mit érez .

leslie07 2012.12.25. 14:30:28

@sefatias: Igaz kovetoje nincs Krisztusnak, mert Krisztus akarata az volt, hogy MINDENBEN engedjunk a Szentszellemnek.

Ap. Csel. 5:32
És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek.

Akik neki nem engednek,azoknak nem adatik mega Szentszellem.

leslie07 2012.12.25. 14:32:23

@sefatias: Bennem sem nyert lakozást a Szentszellem, mert eddig és sem voltam hajlandó lemondani onmagamról és engedni, hogy mindenben a Szentszellem vezessen.

leslie07 2012.12.25. 14:41:03

@sefatias: A Szentírás által hirdetett Krisztus nem engedte, hogy kovetoi kulonbozo felekezetekre tagolódjanak.Krisztus Egyházának a kuldetése az Isten Szavában való hitre épult és nem más vallásfelekezetek tanításainak a bírálata hozta elo.
Az igaz keresztényeket nem a vallásháborúk, hanem az egymás iránti rendíthetetlen szeretet jellemzi. Akár katolikus, akár protestáns, akár más álkeresztény szekták képviseloi krisztusi tulajdonságnak tartja, ha legyilkolhatja azokat,akik ellenszegulnek vallásvezetoik szabályainak.
Attól, hogy egy idore elhallgattak , látszatra eltuntek ezek a sátáni tulajdonságok egyik-másik vallásszervezet életébol, még nem jelenti azt, hogy nem fog újra feléledni.

leslie07 2012.12.25. 14:46:50

@küzdős: Megfogadom tanácsodat , mert osszhangban Pál szavaival az ilyeneket jobb kerulni.

2. Tim. 3:1
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
3
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
4
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
5
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

A Jézabel efektust sem kellene megturni.

Jelenések 2:20
De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.

Jól gondolod testvérem.
Meghajolok a kérésed elott.

leslie07 2012.12.25. 14:58:51

@picket9: Nem démonosnak nevezném, hanem rossz szellem hatása alatt lévonek.

Ha nem így lenne, akkor nem vádaskodna szuntelenul olyanokkal, amit mások soha sem kovettek el vele szemben.

Nem kell ezen meglepodni, a tanítványokat is megpróbálták befolyásolni rosszakaró szellemek.

Luk. 9:54
Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és eméssze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett?
55
De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek:

picket9 2012.12.25. 15:08:25

@leslie07:
Köszi, értem

Írtad: "Nem démonosnak nevezném, hanem rossz szellem hatása alatt lévonek."

De ez miből következik ,hogyan láthatod, tudhatod ezt? miből lehet tudni?
Kemény állítás azért és még mindig azt mondom, hogy nagyon sértő (csodálom, hogy ennyire tárgyilagos tud maradni, és normálisan kommunikál továbbra is )

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 15:29:03

@picket9: például abból, hogy mindenkivel ellenkezik. ráadásul pont ő az aki másokat hamisan vádol. Kiprovokálja a veszekedést, aztán még ő tekinti magát áldozatnak. Én már nagyon unom ezt. Mondjuk Lezli sem tesz semmit, hogy csend legyen. Két dudás nem fér meg egy csárdában

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 15:39:07

@kingdom: @A Fekete Bárány: @EveH: Olvastam, hogy a Metál zenét hallgatók könnyebben lesznek vallásosak, mint a többi zenei stílus kedvelői. Akik ilyen zenét hallgatnak, azok fogékonyabbak a társadalmi igazságtalanságokra. Nem véletlen, hogy a szövegek jórészt ezzel foglalkoznak. Rengeteg Istenhez szóló szám van, még a nem keresztény zenekarok zenéi között. Épop ezért egy rock zenét hallgató ember könnyeben fordul istenhez, hogy találjon már valakit, aki segít az emberiségen. Erősebb idegzetűeknek itt egy ilyen szám. Szerintem a hangulata azok számára is tisztán lejön, akik egy szót nem értenek belőle:
www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY&list=PL0QXkp3lTIGPANhF4vvMhR39MzHhUgpiA

Ez egy ima

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 15:40:46

@sefatias: hozzátenném, hogy ez a szám a vesémet szívemet átjárta. Piszkosul megindított.

Pietro della Rovere 2012.12.25. 16:10:17

@sefatias: Igen! A metál zene erőteljes és tele van érzelmekkel. És az érzelmek nehezebben kontrollálhatóak, mint az elme. A zenének egyébként is nagy hatalma van, ezért félnek tőle a Társulatnál. Ők mindentől félnek: a zenétől, a könyvektől, az internettől stb.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 16:43:37

@A Fekete Bárány: Az fél aki bizonytalan. Aki szeret, az nem fél.

Pietro della Rovere 2012.12.25. 16:44:15

@sefatias: Ezt írtad: "Olvastam, hogy a Metál zenét hallgatók könnyebben lesznek vallásosak, mint a többi zenei stílus kedvelői. Akik ilyen zenét hallgatnak, azok fogékonyabbak a társadalmi igazságtalanságokra." Ez tényleg így van. Annyit tennék még hozzá, hogy a metál zenét nem befolyásolja annyira a divat, mint a többi könnyűzenei stílust, így a zene fontosabb, mint a külsőségek és a show-elemek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a metál együttesek nem szoktak playback-fellépéseket tartani. A zene az ami igazán fontos! Vannak metál bandák, amelyeknek 20-30 perces számaik vannak és a rajongók megveszik a lemezeket! A pop zenénél ezt nem lehetne megcsinálni! A metál gondolkodó embereknek való!

Pietro della Rovere 2012.12.25. 16:49:48

@sefatias: Teljesen egyet értek veled. Ha valahol félelem van ott nincsen sem hit, sem igazi szeretet. Ahol pedig igazi hit és igazi szeretet van, ott nincsen félelem!

picket9 2012.12.25. 16:51:17

@sefatias:

Szia,

Írtad:
[" például abból, hogy mindenkivel ellenkezik. ráadásul pont ő az aki másokat hamisan vádol. "]

Elolvastam az utolsó 10 cikk összes Karalábés kommentjét. én azonkívül ,hogy elmondja a véleményét, nem láttam semmit ,ami arra utal, hogy "mindenkivel ellenkezik".
Ne általánosítsunk, mert ez másnak fáj és sértő

Te is azt írtad pár napja, hogy "A mások eldémonizálása tipikus JT dolog.<< Ez az egyik legnagyobb hülyeség, "

[ jehovatanui.blog.hu/2012/12/15/angyalok_vedik_jehova_tanuit
sefatias 2012.12.17. 20:13:22
@karalabe4: >> A mások eldémonizálása tipikus JT dolog.<< Ez az egyik legnagyobb hülyeség, amit sosem tudtam elfogadni. Nevetségesnek tartottam mindig is a tanúk között terjengő démonos sztorikat, amik olyan távol álltak a valóságtól, mint én a kvantumfizikától. Egyébként ez a démonizálás nem tipikusan JT dolog. A hitgyüli is ezt csinálja ]

Írtad:[Kiprovokálja a veszekedést, aztán még ő tekinti magát áldozatnak. ]

Erre se találtam példát, ő tényleg nem tekinti magát áldozatnak , épp kiáll magáért.
Egyedül azzal kapcsolatban, hogy Leslie beszélt valakiről ,aki elcsábított valakit ... itt érezte úgy ,hogy vádolják. Most Leslie is elmondta,hogy azt nem úgy gondolta, ő csak egyfajta jellembeli hasonlóságot vélt felfedezni.

Miről beszélünk még, hol tekinti magát áldozatnak? Nem látok rá példát.

És ha valakire igaz az hogy [ "például abból, hogy mindenkivel ellenkezik. ráadásul pont ő az aki másokat hamisan vádol. Kiprovokálja a veszekedést, aztán még ő tekinti magát áldozatnak" ], akkor abból az látszik, hogy valaki démonos vagy rossz szellem hatása alatt áll?
Ez most, komoly?

Csak nem az a baj, hogy nő létére kioktat egy vagy több férfit itt a blogon ,esetleg nem bólogat egy-egy kijelentésre?
Én már csak ide tudok kilyukadni, mert itt a fiatalságnak, nőknek nincs baja Karalábéval, csak inkább a volt vének, és kicsit korban előrébb haladottaknak csípi a szemét.
És ez is csak feltételezés és egyben kérdés, és nem állítás a részemről.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 17:22:14

@picket9: Egyáltalán nem az a baj, hogy most nő vagy nem nő. Egyszerűen arról van szó, hogy neki is el kéne fogadnia azt, hogy mások másként gondolkodnak. Olvasd vissza Elegemvan postjához írt kommentjeit. Érzéketlen, önfejű, makacs. De hogy őszinte legyek engem már nem érdekel. Engem is megvádolt, hogy "ezt a képességedet a nők gófeletti erőszakoskodásban fejezeed ki!" hogy ezt honnan szedte azt nem tudom. még hogy én erőszakoskodok a nőkkel. szóval szerintem kicsit el van szállva magától. Ami még ugye nem lenne baj, csak hát ugyanezért másokat elitél

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.25. 17:25:57

@picket9: Én nem démonizálom a karalábét. Azt lezli, és küzdős teszi. Én szerintem egy mentálisan sérült nő. aki nem tud a gyógyulás útjára lépni

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.25. 17:29:53

@sefatias:@A Fekete Bárány:

Ezen a linken itt a magyar dalszöveg...

lyric.blog.hu/2011/07/21/system_of_a_down_chop_suey_2

Ha az ember csak a zenét figyeli ,és az elvont külsejű tagokat,..meg sem fordul fejében,hogy...a szöveg az rendben van..

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.12.25. 17:51:25

@sefatias:

Ha már felhoztam de.komolyzenét és hangszereit itt egy ellenpélda is:

www.youtube.com/watch?v=4G3Ny7ACtqM

picket9 2012.12.25. 18:14:36

@sefatias:

Nekem tetszettek a hozzászólásai, tárgyilagosak, rendszerezettek.
Nagyon felkészült, mély ismerete van azokban a témákban, amikről
ír, és sokaknak tud segíteni.

[ "Én szerintem egy mentálisan sérült nő. aki nem tud a gyógyulás útjára lépni" ]
Ez megint általánosítás, gondolom még csak nem is találkoztál vele személyesen, honnan tudhatnád milyen ő?

Az írásai számomra semmilyen erre utaló dolgot nem adnak.
Lehet, hogy mondott olyat, ami neked volt sértő, de sajnos emberek
vagyunk mindannyian.

Az alap okot, én abban látom, hogy Leslie kitalálta ezt a benne levő, vagy rá ható szellem dolgot, ami ebben a cikkben is számtalanszor elhangzik.

[ sefatias.blog.hu/2012/11/12/kint_vagy_bent
Talán bántja a benned lakozó szellemet, hogy a Szentírás felé fordítom a figyelmet?]

Kíváncsi vagyok hogy honnan veszi ezt, honnan tudja?

leslie07 2012.12.25. 18:59:01

@picket9: Csak olvasgasd a blogját, mi nem kérunk az ezoteriából, sem a lilit boszorkányságából.

leslie07 2012.12.25. 19:02:42

@A Fekete Bárány: Nos ilyen alapon a szeretetre hivatkozva meglehetett volna bocsátani Mózes idejében, hogy szeretgették az aranyborjút.

leslie07 2012.12.25. 19:06:42

@picket9: mi lenne, ha ejtenéd a karalábi témát.

El sem olvastad a blogban a hozzászólásait és védelmedbe veszed.

Ezzel nem segítel neki, hanem bátorítod , hogy folytassa mások sározását.Foleg a volt JT véneit
gyalázza. No meg engem is, azért, mert felhivtam a figyelmét az ot uralo rossz szelemre.

leslie07 2012.12.25. 19:12:34

@picket9: Eddig se kommunikált normálisan, meg ezutás sem fog.

A rossz szellemiséget a kijelentései, a másokkal szembeni viselkedésébol lehet leszurni.

Sefát azzal rágalmazta meg, hogy noket eroszakol.

Engem pedig azzal, hogy mások férjeinek elcsábításával vádoltam meg, holott ilyet róla soha sem állítottam.

Ezenkivul állandóan gyalázza azokat,akik kijottek az OT szervezetbol, azzal illetve oket,
hogy ugyanolyanok maradtak a szervezeten kivul, mint odabenn voltak.

Szétzilálja a blogot, amit irigységének tulajdonítok, uyganis az o blogját nem sokan kedvelik. Természetesen te kivételt képezel.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy mások is így vannak vele.

picket9 2012.12.25. 19:44:46

@leslie07:

Szia,
pont ez a gond, hogy "mi nem kérünk".
Ha azt mondod, hogy neked ez meg az nem elfogadható pl: az ezotériában, azzal tiszteletben tartanád más véleményét, mindegy, hogy te mit gondolsz róla.

De szerintem itt senki és Karalábé se népszerűsíti az ezotériát.

Vagy akkor pl. egy pszichológus ezoterikus? mert én kb. ennyi közös vonást látok Karalábé kommentjeiben, ami sokkal inkább pszichológusi mint ezoterikus alapokra, gondoloat menetekre épül.

tehát csak ennyi hozzáfűznivalóm lett volna, és
tisztelem a véleményed, csak nem értek egyet vele.

Kirakták az index.hu-ra a JT topicba ennek a cikknek az egyes kommentjeit, de nyilván láttad.

Véleményem szerint ez a blog nem arról szól, hogy kinek van igaza, mit is tanít a Biblia valójában; más a célja.

Egy kicsit próbálj meg erre is koncentrálni, mert akkor nem lesz annyi konfrontáció.
Picket.

picket9 2012.12.25. 19:54:30

@leslie07:
ok, már nálam is elég volt ebből a témából.

A hozzászólásait elolvastam, nem értem mi a baj velük.

"Szétzilálja a blogot" :
pont ezeket, amit írsz, nem látom.
Azt látom, hogy te melyik mondatára, hogyan reagálsz, de
nálam ezek másként csapódnak le, nem ennyire szélsőségesen.
üdv.

küzdős 2012.12.25. 22:00:13

@picket9: Szióka!
Nem akarom éleszteni a tüzet, ami remélem lassan kialszik.
Magam "védelmére" csupán annyit, hogy olvasd vissza, mit és hogyan írtam az említett hölgynek és hogyan reagálta le. Én szeretettel próbáltam közeledni hozzá, a válasza ledorongoló, kioktató volt: Ez nem az első, sokat kijegyeztem magamnak, amit másokkal is tett! Természetesen mindenkinek meg van és lehet a véleménye, ami teljesen rendben is van, de sajnos a megvető, alázatosságot teljesen nélkülöző, elítélő hozzászólások nem építenek.
Sajnos túlságosan is ideges lettem a sokadik hasonló megnyilvánulásán!
Ez úton kérek bocsánatot, ha megütköztettem egyeseket, nem démonos karalábé, a kifejezést magam is utálom, csupán érthetetlen számomra is a hozzáállása sok dologhoz.
Lépjünk tovább!

picket9 2012.12.25. 22:11:47

@küzdős:
ok.
Én is átgondoltam, hogy miért keltem a védelmére, hisz nem is ismerem és nem is kért meg rá senki, de valamiért így éreztem helyesnek.
szép estét!

küzdős 2012.12.25. 23:38:36

@picket9: Jól tetted, hogy védted, már én is védtem valamiért!
Az a jó, ha nem kell senkinek védekeznie és védelembe vennie!
Próbálok konfliktusokat kerülni ez után, inkább nem szólok, abból sok gond nem lesz!
Jó éjt!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.26. 07:05:09

@küzdős: a végén meg az lesz, hogy inkább senki nem szól. Vannak páran, akik inkább elhallgattak az elmúlt hetek veszekedései miatt. Kár lenne még több.

Consuelo 2012.12.26. 11:49:55

@küzdős:
Kedves Küzdős!

Várom válaszod, a privátban feltett kérdésemre. Köszönettel.

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2012.12.26. 13:56:55

@karalabe4: @küzdős: @sefatias: @leslie07: @picket9: @all:

Engem nem érdekel, hogy kinek van igaza, a következő ilyennél, vagy aki ezt folytatja, az érintett felek 1 hetes tiltást kapnak.

Ezt egy 3 tagú >>>nem exjt<<< olvasó, pártatlan szavaztatással döntjük el, mindenkinek vétójoga van.

Vegyük már észre, hogy ki a provokátor, ki érzi jól magát, ha "dagonyázhat", "jólmegmondhat" és lássuk e szellem beáramlásának gyümölcseit:

A MEGOSZTOTTSÁG KELTÉSE

Nem tűröm tovább, nem adok igazat senkinek, szavaztatott moderálás lesz, ha nem érdemi vita folyik, hanem burkolt személyeskedés. Ezeket a veszekedéseket továbbá teljesen felesleges nyilvánosan folytatni mert privátban is meg lehet vitatni!

Örüljetek, hogy aludtam rá egyet, tegnap nagyon mérges voltam, mert a fórumon a JT-k egyből el is kezdték beidézni, hogy tessék "ilyenek vagytok".

Szóval elég, állj, stop az egymás ekézéséből.

Lassan már mindenki csöndben lesz, hogy egy-két ember nyugodtan veszekedhessen.

A moderatúra első döntése, vétó nélkül:

karalábe4 egy hónapi kitiltása a kommentelésből.

Indoklás:

"Karalábé meg is írta, hogy nem azért van a blogon, mert valakivel közösséget akarna ápolni.

Mindenki más - főképpen az aktív olvasók - ezt másként gondolja. Hisz a blog látogatói a blogot egy közösségnek tekintik, amely közös hit vagy meggyőződés nélkül tömöríti azokat, akiknek egy a szándékuk, segíteni Jehova Tanúinak és a volt tanúknak, vagy azoknak, akik érdeklődnek a témában továbbá kritikával illetni az Őrtorony Társulatot.

Karalabe4 utóbbi komment-tevékenysége nem ezt a pozitív szándékot tükrözi. Azért őt tiltjuk ki, mert ő a kezdeményező a konfliktusokban."

küzdős 2012.12.26. 15:58:12

@sefatias: Elgondolkodtató a feddés!
Szerintem egy blog nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott egyetértés, teljes összhang és béke honol!
Vélemény nyilvánítás szabadsága nélkül szart sem ér az egész!
Rovarölő is ezért sokalt be, mint megtudtam. A fórumon már fellelhető!
Kapok még egy figyelmeztetőt, mert nem írhatok, amit akarok, magamtól tűzök. Ezt már megelégeltem a szervezetben. Vagy ugathatok, vagy csak nekem ugathatnak! Ez az igazi szabadság! Cseberből vederbe???

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2012.12.26. 16:05:40

@küzdős: Mindent le lehet írni, szabad a vélemény-nyilvánítás marad továbbra is.

Novemberben így kérleltem karalabe-t:

@karalabe4: Megértem, hogy nem szeretnél senkit sem kiszabadítani és természetesen jogod van ahhoz hogy ne szeressél kiszabadítani senkit és ahhoz is, hogy ezt leírd, meg mindenhez is.

A többségünk viszont segíteni szeretne kiszabadulni azoknak, akik ébredezőfélben vannak, meghagyva nekik a jogot mindig minden időben hogy ott maradjanak ahol vannak. Neked is megvan természetesen a jogod hogy megmaradj ahol vagy és hogy ennek hangot is adj.

Ez ami nálad nem jön be, és persze hogy ehhez is jogod van, ez nem egy irányított gondolkodási stílus, hanem egy irányított MEGNYILVÁNULÁSI stílus a cél leghatékonyabb elérése érdekében. Van különbség, nem kicsi.

Nem kell szemellenző senkire, de egy rendszeren belül kell mozogni, ha csak onnan lehet elérni egy célt és eszerint kell szűrnünk a megnyilvánulásainkat e cél szempontjából.

Elfogadom hogy elfogadod. És jogodban áll. És az ellenkezője is. És nekem is. :)

Erre válaszolta:

@Johnny Joker:
Ez már így más.

---

Érdemes elolvasni ezeknél a beszélgetéseknél, hogy ki a kezdeményező provokátor, a konfliktusgenerátor.

Rengetegen jeleztek vissza, hogy "úristen mi megy a blogon", higgadt és pártatlan személyekkel szavaztattam meg a döntést (és nem az ellenprovokátorokkal).

A blog nem ezért a veszekedésekért van, más a célja. Rengeteg alkonfliktus is kialakult a főkonfliktus miatt, mint egy vírus, úgy fertőz ez a szellem. Ennek vettük elejét (számtalan figyelmeztetés és kérés után mindkét fél irányába!) és ha kell további lépéseket teszünk.

Nem arról van szó hogy "mindenki álljon be a sorba", de egymás gyerekes céltalan szapulásának semmi helye a blogunkon.

Itt nem arról van szó, hogy kinek van igaza... nem tisztem igazságot tenni. Itt arról van szó, hogy az ilyen vitákkal nem járatjuk le a mozgalmunkat, mert az nem fog célt érni, továbbá arról, hogy feleslegesen nem romboljuk a vérrel és verejtékkel felépített közösséget, privátban is lehet szájkaratézni és a másik embert ítélgetni...

Érted küzdős barátom?

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2012.12.26. 16:07:26

@küzdős: Nehéz, de meg kell próbálnunk a kívülállók szemével is nézni a mozgalmunkat, nem csupán a mi nézőpontunkból... különben nem ér célt.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.26. 16:28:22

@küzdős: Hitem szerint ezt a blogot nem a közös nézetek, nem a közös jövő, hanem a közös múlt tartja össze. Én személy szerint elfogadom, és tiszteletben tartom mindazokat, akik teljesen más nézeteket vallanak mint én. Az sem érdekel, ha valaki ateista. Tökéletesen megértem őt is. Az sem zavar, ha valaki teljesen más irányba halad, és nem Istennél, hanem más utakon keresi a válaszokat. Hiszem, hogy minden nézetnek van létjogosulsága, és igazságtartalma. Egy dolgot viselek nehezen. Az ha hülyének néznek azért amiben hiszek, és ezt megalázó módon közlik velem, vagy másokkal. Nem szeretem a "csaknálamvanazigazságéséntudomatutit "embereket. Bennünket a különbözőség, a más vélemény és a lelkiismereti szabadság tart össze. Szeretem toronyőrt mert teljesen más alapon vannak a nézetei néha cinikus, és megmondó. de még soha nem éreztem hogy hülyének nézne. Szóval szerintem a türelem, az elfogadás, a másik megértése fog mindannyiunkat előre vinni. Én magam rengeteg hasznát látom annak, hogy előitélet nélkül vagyok képes szót érteni a környék különböző vallásainak tagjaival, vezetőivel. Ebben az irántuk érzett tisztelet, és a véleményük másságának elfogadása segít.

küzdős 2012.12.26. 17:14:53

@sefatias: Ahoj Tesó!
Nagyon megfogalmaztad! Ezt szerintem én írtam, csak lemásoltad!
Önbecsapás mások előtt úgy mutatkozni, hogy megalakult az egyetlen igaz és egyetértő emberek klubja.
Sajnálom, de én nem dolgozom senkinek, nem leszek még egyszer mások örömét előmozdító bólogató ember. Nem érdekel senkinek az érdeke, ha kizárnak innen is, csak megerősödöm magamban, lesznek társaim egy másik helyen!
Magam is úgy vélem, tőlem lehet itt budhista, mormon, hit gyülis vagy iszlám, mindenkit szívesen hallgatok és tisztelem, csak ne nézzen le azért, hogy mit érzek, mit gondolok.
Ennek a blognak a célja fel van tüntetve, nem apró betűkkel! Ebbe símán belefénnek a gondolataim! Amennyiben mégsem, újra kell fogalmazni a blog lényegét és ki kell közösíteni mindenkit, aki nem azt írja, amit kell!
Ez a közösség valóban egy dologban egy, a múlttunk, tapasztalataink! Senki nem mondta és ígérte, hogy ettől kezdve egyet fogunk hinni, egyet hiszünk mindenben!
Egy biztos! Jehova Tanúi és a vezetői nem jött össze! Az, hogy ezután miben kell hinnünk, miről, mi a véleményünk, vagy megírhatjuk, vagy semmi értelme az egésznek.
Karalábét kizárták! Nem értek vele egyet!
Karalábé küzdős, na nem én, de joga van hozzá! Nem értünk egyet sok dologban, de ez nem lehet okulására másoknak? Én felvállalom a vele való csatározást, én is tanulhatok tőle, esetleg még ő is valamit!
A hatalom fiogtatása, miszerint te tőlem függsz, kommunista ízű és torony felfogás!
Barétom! Szerintem lassan jön a pihenés időszaka számomra is itt, sétálok tovább! Sajnálok néhány embert, de gondolom nélkülem még nem áll meg az élet!

küzdős 2012.12.26. 17:16:44

@küzdős: Most költözök hozzád, szégyenlem magam, de rég voltam!
MOST INDULOK!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.26. 19:06:05

@küzdős: Szerintem félreértetted ezt a helyzetet. Senki nem beszélt arról, hogy nem szabad véleményt nyílvánítani. Itt inkább arról van szó, hogy ne éljünk alattomos módszerekkel. De szerintem ez rád nem jellemző. Nem láttam erre példát.

bornagain 2012.12.26. 20:03:01

Helló! Az ex-royt letiltottátok? Nekem hiányzik! :P
Viszont az a bebuggyant "nickchameleon", az egyáltalán nem....
Hát a karalábét meg hagyni kell(úgyis idovel megtaplósodik...)
Na, mit fogok én ezért kapni! :)))

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2012.12.26. 20:07:33

@bornagain: Szia! Ex-royt alias Válassz!-t nem, az őrült nickkaméleont igen.

Válassz (royika) nekem is hiányzik, jó fejű gyerek. Ja és sok kérdésre adott válasszal tartozik még! :) vajon miért?

bornagain 2012.12.26. 20:50:38

@sefatias:
roynak? komolyan szimpi volt a srác, bár szerintem maga sem hitte el már, amit bizonygatott.

picket9 2012.12.26. 23:57:13

@Johnny Joker: @karalabe4:

Nekem, csak egy dolog fáj: hogy azzal, ha kizárjátok egy időre, elfelejtjük, hogy mennyi értékes hozzászólása, kommentje volt már Karalábénak, mennyi értéket adott már hozzá ehhez a bloghoz.

Ha ki akarsz zárni valakit, akkor mindenkit és egyenlő időre zárj ki (leslie,küzdős, sefa,picket, karalábé).
De a te blogod, csak belőlem zárásként még ennyi kijött.

jehovatanui.blog.hu/2012/09/25/mit_tanit_a_biblia_a_kikozositesrol

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.27. 07:22:15

@picket9: inkább nem mondom el a véleményem. De tény, hogy aki felül a provokálásnak az is hibás. Én felültem. De ha nem lett volna provokátor, akkor nem kellett volna felülni neki. Én nem vagyok szektás csupán azért mert hiszek Istenben. És aki leszektásoz másokat a nézetei miatt, az komoly jellemhibákkal rendelkezik. Egy ilyen különböző nézetekkel rendelkező közösségben nincs helye annak, aki nem tudja tolerálni mások nézeteit. Karalábé meglátásai nekem is hasznosak voltak. De a stílusa romboló.

Consuelo 2012.12.29. 21:16:02

@küzdős:

Kedves Küzdős!

Az én olvasatomban, nem arról van szó, hogy nem írhatsz azt, amit akarsz. Számomra, nem az „amit”, hanem az „ahogyan” kap hangsúlyt. Írhatnék olyan közhelyeket, mint, hogy, mindenkit megillet a mormogás joga (alapvető emberi jog), vagy a stílus maga az ember, stb.

Megértem, hogyha ellenérzésed van azzal kapcsolatosan, hogy ha nem mondhatod el amit gondolsz, akkor ez a fórum sem más, mint a JT-s korlátozások. Érzésem szerint egy kicsit másról van szó.

Megfelelő kommunikációval hangot adhat mindenki a véleményének, nem kell magába fojtania. Kommunikálni, nehéz, jól kommunikálni pedig még annál is nehezebb. Megoszthatod a gondolataidat, érzéseidet, csak nem mindegy hogyan. Ha magadról írsz, s azt mondod, bennem, ez és ez ilyen és ilyen érzést keltett, vagy váltott ki….(akkor a saját érzéseidnek adsz hangot). De, amikor ez már átmegy, …egy Te ilyes és ilyen vagyba…az ha címkéző, vagy megtévesztő kijelentés, akkor az bizony személyeskedésnek tűnhet és minősítésnek.

Más oldalakon (világi fórumok is) azt tapasztaltam, hogy az emberek azt hiszik a klaviatúra, a monitor elbír mindent. S, ez lehet akár igaz is! De, nem szabad elfelejteni, hogy minden nick név mögött egy valós személy áll (vagy ül) valós sebezhető lélekkel.

Jó magam felszoktam magamnak tenni azt a kérdést amikor leírok valamit, hogy ezt a mondandómat, ha a másik személy itt álla velem szemtől-szembe, akkor is ugyanezekkel a szavakkal kommunikálnám-e?

Nem kell visszavonulót fújnod. Ha mondanivalód van, írd meg, osztd meg velünk. A megosztás olykor, már önmagában is segít, ha kiírhatjuk magunkból az érzéseinket.

Remélem nem bántottalak meg.

Consuelo 2012.12.29. 21:30:51

@sefatias:

Ami közös bennünk az valóban a múlt.

Érzésem szerint ezen és más hasonló segítő oldalaknak a funkciója olyan mint egy HÍD, amely segít az átkelésben, egyik életszakaszunkból egy másik, egy új élet felé.

De, ehhez pozitív élettapasztalatok megosztására van szükség. A nekem, hogyan sikerült…. történetekre…, azokra a beszámolókra, hogy milyen volt a folyamatunk, honnan indultunk, hol tartunk most, és merre látjuk a további irányt. Azokra ez elbeszélésekre, hogy mi segített, mi hátráltatott, mire volt szükségünk a felépülésünk során, mert mások ebből épülhetnek.

Talán néhányan azok akik már átkeltek a hídon, és jól érzik magukat a túlparton, néha még visszajönnek, hogy segítsenek másoknak a történeteik által, amikor majd elmondhatjuk, hogy a múltnak már nincs hatalma felettünk….

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.29. 21:36:00

@Consuelo: teljesen igazad van. Talán ezért is kommentelek itt, és írom a saját blogomat. Bár egyszer megvádoltak azzal, hogy pénzért csinálom, de a valódi ösztönzőm a másoknak való segítségnyújtás. Bizom abban, hogy az írásaim talán segítenek másoknak.